Hey! Looks like you're offline. We've made sure you can still read some of our articles!

Tài khoản hiện đang được sử dụng ở nơi khác

Spotify được cấp phép dành cho mục đích sử dụng cá nhân, vì vậy, bạn chỉ có thể phát từ một thiết bị một lúc.

Nếu thấy thông báo rằng tài khoản của bạn đang được sử dụng ở nơi nào khác, bạn chỉ cần chọn thiết bị bạn hiện đang dùng.

Bạn cũng có thể nhấp vào Thiết bị Khả dụng trên thanh Đang Phát (đối với di động) hoặc nhấp  (góc dưới cùng bên phải máy tính) để chọn thiết bị bạn muốn phát trên đó.

Tôi không nhận ra một thiết bị đang sử dụng tài khoản của mình

Bạn có thể đã để tài khoản của mình ở trạng thái đăng nhập trên thiết bị của người khác. Nếu không thể tiếp cận thiết bị đó, bạn cần yêu cầu chủ thiết bị đăng xuất khỏi tài khoản của bạn.

Bạn cũng có thể đăng xuất từ xa trên trang tài khoản. Để tăng cường bảo mật, bạn có thể thay đổi mật khẩu của mình.

Mẹo: Nếu bạn lo rằng ai đó đã chiếm quyền tài khoản của mình, hãy yêu cầu trợ giúp tại đây.

Cập nhật lần cuối 02 Tháng Tám, 2018