Thay đổi hình đại diện

Chọn bức ảnh hoàn hảo cho ảnh hồ sơ Spotify của bạn!

Bạn có thể thay đổi ảnh hồ sơ Spotify của bạn bất cứ khi nào bạn muốn.   

  1. Nhấp vào tên Spotify của bạn ở góc trên bên phải của ứng dụng máy tính. 
  2. Di chuột qua ảnh hồ sơ hiện tại của bạn và nhấp Thay đổi.
  3. Chọn ảnh bạn muốn sử dụng (phải là định dạng .jpeg, Với kích thước tệp tối đa là 4 MB).

Lưu ý: Đảm bảo hình ảnh của bạn không vi phạm bất kỳ quyền bản quyền, thương hiệu hoặc hình ảnh cá nhân nào. Để biết thêm thông tin, hãy xem hướng dẫn hình ảnh playlist

Bạn cần trợ giúp?

  1. Di chuột qua ảnh hồ sơ hiện tại của bạn và nhấp Thay đổi.
  2. Nhấp vào Xóa

Không thấy tùy chọn để xóa?

Nếu bạn đã kết nối tài khoản Spotify với Facebook, ảnh hồ sơ mặc định của bạn sẽ là ảnh hồ sơ Facebook của bạn. Bạn có thể thực hiện theo các bước ở trên để thay đổi ảnh đại diện, hoặc ngắt kết nối khỏi Facebook để xóa nó hoàn toàn:

  1. Ở góc trên cùng bên phải của ứng dụng máy tính, hãy nhấp vào , sau đó vào Cài đặt
  2. Trong Xã hội, nhấp vào HỦY LIÊN KẾT VỚI FACEBOOK

Các thay đổi sẽ sớm được thể hiện trên tài khoản của bạn.

Lưu ý: Nếu bạn đã đăng ký bằng Facebook, bạn không thể ngắt kết nối với Facebook đó. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tôi muốn sử dụng Spotify mà không có Facebook.

Tài khoản của bạn có khả năng đã kết nối với Facebook. Để tiếp tục kết nối -- và lấy lại ảnh hồ sơ Facebook trên hồ sơ Spotify của bạn -- vui lòng đăng xuất và đăng nhập trở lại

Lần cập nhật gần đây nhất: 19 Tháng Chín, 2018