Hey! Looks like you're offline. We've made sure you can still read some of our articles!

Cách đăng xuất

Tìm cách thoát ứng dụng? Hãy chọn thiết bị bên dưới để tìm hiểu cách đăng xuất ra khỏi ứng dụng.

Mẹo: Để đăng xuất ra khỏi trang tài khoản của bạn, hãy nhấp Hồ sơ ở góc trên bên phải và chọn Đăng xuất.  

  1. Nhấp vào  ở góc trên bên phải của ứng dụng.
  2. Chọn Đăng xuất.
  1. Nhấp vào hồ sơ ở góc dưới cùng menu bên trái.
  2. Chọn ĐĂNG XUẤT.
  1. Nhấp vào Thư viện  ở menu ở cuối màn hình.
  2. Chạm vào Cài đặt.
  3. Cuộn xuống dưới cùng.
  4. Nhấp vào Đăng xuất.

Tôi có thể đăng xuất khỏi tất cả các thiết bị một lúc không? 

Có, chỉ cần truy cập trang tài khoản và chọn ĐĂNG XUẤT Ở MỌI NƠI