Hey! Looks like you're offline. We've made sure you can still read some of our articles!

Cài đặt quốc gia

Nếu bạn sắp ra nước ngoài, bạn có thể mang Spotify đi cùng với bạn!

Spotify Free

Nếu bạn đang dùng dịch vụ Free, bạn có thể dùng Spotify tại một quốc gia khác trong tới 14 ngày, vì lý do tác quyền.

Để thay đổi cài đặt quốc gia bạn đang ở:

 1. Đăng nhập vào trang tài khoản của bạn
 2. Nhấp vào CHỈNH SỬA HỒ SƠ
 3. Cuộn xuống Quốc gia và chọn quốc gia mới của bạn từ danh sách thả xuống.
  Lưu ý: Quốc gia mới của bạn sẽ chỉ xuất hiện trong danh sách này khi bạn thực sự ở đó.
 4. Nhấp vào LƯU HỒ SƠ.

Lưu ý: Nhạc có sẵn khác biệt giữa các quốc gia.

Bạn cũng có thể nâng cấp lên Premium để thưởng thức ở bất kỳ đâu, bao lâu tùy thích mà không phải thay đổi cài đặt quốc gia. 

Spotify Premium 

Nếu bạn dùng Premium, bạn có thể tùy ý dùng Spotify ở bất kỳ đâu trên thế giới!

Tuy nhiên, nếu bạn sẽ di chuyển vĩnh viễn tới một quốc gia khác, bạn sẽ cần cập nhật tài khoản của mình. Đây là cách thực hiện điều này, tùy theo loại đăng ký.

Lưu ý: Vì lý do tác quyền, bạn cần cập nhật phương thức thanh toán thành phương thức được phát hành tại quốc gia mới của bạn. 

 1. Đăng nhập vào trang tài khoản của bạn.
 2. Chọn Đăng ký ở trình đơn bên tay trái. 
 3. Nhấp vào CẬP NHẬT.
 4. Nhập thông tin thanh toán của bạn. Đảm bảo rằng đây là phương thức thanh toán được phát hành tại quốc gia mới của bạn. Khi đó, bạn sẽ được nhắc để chuyển cài đặt quốc gia tài khoản của mình. 
 5.  Cài đặt của bạn sẽ thay đổi thành quốc gia mới kể từ  ngày xuất hóa đơn tiếp theo của bạn.

Lưu ý: Nhạc có sẵn khác biệt giữa các quốc gia.

Lưu ý: Nhạc có sẵn khác biệt giữa các quốc gia.

 1. Liên hệ công ty để hủy đăng ký hiện tại của bạn.
  Lưu ý: Spotify sẽ không thể trợ giúp bạn việc này bởi vì công ty đó quản lý đăng ký và thanh toán của bạn.
 2. Hãy chờ tới khi tài khoản của bạn quay trở lại dịch vụ Free vào cuối kỳ hóa đơn hiện tại của bạn.
 3. Đăng nhập vào trang tài khoản của bạn
 4. Nhấp vào CHỈNH SỬA HỒ SƠ
 5. Cuộn xuống Quốc gia và chọn quốc gia mới của bạn từ danh sách thả xuống.
  Lưu ý: Quốc gia mới của bạn sẽ chỉ xuất hiện trong danh sách này khi bạn thực sự ở đó.
 6. Nhấp vào LƯU HỒ SƠ.

Tất cả đã xong! Một khi bạn đã chọn quốc gia muốn chuyển tài khoản, hãy gia hạn đăng ký Premium của bạn.

Lưu ý: Quốc gia của phương thức thanh toán phải khớp với quốc gia trên hồ sơ của bạn để chúng tôi có thể xác minh vị trí của bạn.