Hey! Looks like you're offline. We've made sure you can still read some of our articles!

Chỉnh sửa hồ sơ của bạn

Cho dù bạn thay đổi địa chỉ email của bạn hay chuyển nhà, việc cập nhật các thông tin lưu trong hồ sơ Spotify của bạn thật dễ dàng. 

1. Đăng nhập vào trang tài khoản của bạn.

2. Nhấp vào CHỈNH SỬA HỒ SƠ. Ở đây bạn có thể chỉnh sửa bất kỳ thông tin nào sau đây:

  •  Địa chỉ Email
  •  Ngày sinh
  •  Giới tính 
  •  Mã Zip/Bưu điện
  •  Quốc gia

3. Nhấp vào LƯU HỒ SƠ.

Lưu ý: Nếu tài khoản của bạn đã được tạo thông qua Facebook, bạn chỉ có thể chỉnh sửa địa chỉ email, giới tính hoặc ngày sinh của bạn thông qua các Thiết lập Facebookcủa bạn.