Hey! Looks like you're offline. We've made sure you can still read some of our articles!

Tạo tài khoản của bạn

Không có hàng chờ, không phí gia nhập, và không vòng đeo tay Tham dự và gia nhập Spotify không thể dễ dàng hơn.

Tạo tài khoản với Spotify cho phép bạn truy cập dịch vụ Free của chúng tôi. Để có thêm nhiều tính năng tuyệt vời hơn nữa, hãy thử Premium.

Mẹo: Để giữ tất cả nhạc và đăng ký của bạn ở một nơi, chúng tôi đề xuất không tạo nhiều hơn một tài khoản. Hãy xemhướng dẫn của chúng tôi để tìm kiếm bất kỳ tài khoản nào bạn đã có sẵn.

Đăng ký bằng địa chỉ email của bạn

 1. Truy cập vào Spotify.com/signup.
 2. Nhập Email của bạn.
 3. Xác nhận email của bạn bằng cách nhập lại vào trường tiếp theo.
 4. Chọn Mật khẩu.
 5. Nhập tên vào Chúng tôi nên gọi bạn là gì? nếu bạn muốn cá nhân hóa tài khoản của mình với tên hồ sơ. 
  Lưu ý: Không thể đăng nhập bằng tên hồ sơ của bạn.
 6. Hoàn thành các thông tin khác.
 7. Nhấp vào ĐĂNG KÝ.

Địa chỉ email đã được sử dụng?

Chúng tôi chỉ cho phép một tài khoản Spotify với mỗi địa chỉ email, vì vậy nếu bạn nhận được thông báo lỗi này khi cố gắng đăng ký, có khả năng bạn đã có một tài khoản từ trước.

Nếu bạn muốn truy cập vào tài khoản hiện tại, hãy nhập địa chỉ email vào mẫu đặt lại mật khẩu của chúng tôi. Sau đó bạn sẽ nhận được một email với hướng dẫn để đặt lại mật khẩu.

Đăng ký bằng Facebook

 1. Truy cập vào Spotify.com/signup.
 2. Nhấp vào ĐĂNG KÝ BẰNG FACEBOOK.
 3. Nhập thông tin đăng nhập Facebook của bạn và nhấp vào Đăng nhập.
  Lưu ý: Thiết bị của bạn có thể tự động nhận diện và sử dụng bất kỳ tài khoản nào đã đăng nhập vào Facebook.