GVKY Madde 15 Bilgileri

Gizliliğin ve kişisel verinin güvenliği bizim için her zaman çok önemlidir. Aşağıda Spotify'ın verini işlemesi hakkında GVKY 15. Maddesi uyarınca sağlamak zorunda olduğu bilgileri bulacaksın.

Hakkındaki kişisel verilerin işlenip işlenmediğine dair teyit

Spotify hizmetini kullanıyorsan kişisel verini aşağıda belirtildiği gibi ve Gizlilik Politikamızda daha ayrıntılı olarak açıklanan şekilde işleriz.

Kategoriler, işlemenin amacı, ilgili alıcılar ve kişisel veri toplama kaynağı

Aşağıda hakkında hangi kişisel veri kategorilerini işlediğimize, işlemenin amaçlarına, kişisel verinin açıklanabileceği alıcılara, kişisel verinin senden nereden toplandığına ve kaynaklara ilişkin bilgileri bulacaksın.


İşleme amacı
Alıcılar veya alıcı kategorileri* Gizlenmiş kişisel veri alıcıları*** Kaynak (senden doğrudan toplanmadıysa)


Spotify Hizmetini sağlamak ve kişiselleştirmek için.

Spotify Hizmeti ile ilgili sorunları anlamak, tanılamak, sorun gidermek ve çözmek için.

Spotify Hizmetindeki yeni özellikleri, teknolojileri ve geliştirmeleri değerlendirmek ve geliştirmek için.

Pazarlama, tanıtım ve reklam amaçlı.

Yasal yükümlülüklere ve yasa uygulama taleplerine uymak için.

Örneğin lisans anlaşmaları gibi üçüncü taraflarla sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmek ve fikri mülkiyet ihlali ve uygunsuz içerik bildirimlerine ilişkin uygun önlemleri almak için.

Ödemeni işleme koymak için.

Yasal talepler oluşturmak, uygulamak veya savunmak için.

İş planlaması, raporlaması ve tahmini yapmak için.
 


Günlük iş operasyonlarında diğer Spotify grup şirketleri.

Bizim adımıza çalışan ve hizmetlerini bize sağlamak için belirli kişisel verilere erişmesi gerekebilecek hizmet sağlayıcılar.

Hesabına bağlamayı seçtiğin veya Spotify'da oturum açmak için kullandığın uygulamalar. (Üçüncü taraf uygulamalar ve cihazlar)

Destek Topluluğuna herkese açık olarak yorum, soru veya öneri paylaşımı yapman durumunda Destek Topluluğu kullanıcıları. (Spotify destek topluluğu)

Sanatçı ve plak şirketlerinin sana haber ve promosyon ürünleri göndermesi için bize izin verdiğin yer. (Sanatçılar ve plak şirketleri)

Spotify Hizmetini onlar aracılığıyla aldıysan mobil ağ operatörün veya diğer hizmet sağlayıcın. (Spotify Ortakları)

İyi niyetli olarak yasal zorunluluklara uymak için bilgi ifşa etmemiz gerekli olduğunda ya da arama emri, mahkeme emri ya da mahkeme celbi gibi geçerli yasal işlemlere cevap vermemiz gerektiğinde. (Kanuni Yaptırım ve veri koruma otoriteleri)
 

Bir şirket satın alması veya birleşmeyle ilgili olarak gerektiğinde, sana önceden uygun bir biçimde haber vererek. (İşletmemizin alıcıları)
 


İstatistiksel analiz ve akademik çalışma gibi aktiviteler için akademik araştırmacılar. (Akademik araştırmacılar

Müzik endüstrisi ortakları, bize lisansladıkları içeriğin performansının nasıl olduğunu anlamalarına yardımcı olmak ve Spotify Hizmetini dinlemeni sağlamak için. (Sanatçılar ve Plak Şirketleri)

Promosyon hizmetlerinde bize yardımcı olan pazarlama ortakları ve ücretsiz hizmet sunmamızı sağlayan reklam verenler. (Hizmet sağlayıcılar ve Reklam ortakları)
 


Hesap oluşturmak için bir üçüncü taraf hizmeti kullanıyorsan kişisel verilerini ancak bu üçüncü taraf hizmetine kişisel verilerini bizimle paylaşmak için onay verdiğinde üçüncü taraf hizmeti üzerinden alırız.*
 
İşleme amacı Alıcılar veya alıcı kategorileri* Gizlenmiş kişisel veri alıcıları*** Kaynak (senden doğrudan toplanmadıysa)


Spotify Hizmetini sağlamak ve kişiselleştirmek için.

Spotify Hizmeti ile ilgili sorunları anlamak, tanılamak, sorun gidermek ve çözmek için.

Spotify Hizmetindeki yeni özellikleri, teknolojileri ve geliştirmeleri değerlendirmek ve geliştirmek için.

Pazarlama, tanıtım ve reklam amaçlı.

Yasal yükümlülüklere ve yasa uygulama taleplerine uymak için.

Örneğin lisans anlaşmaları gibi üçüncü taraflarla sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmek ve fikri mülkiyet ihlali ve uygunsuz içerik bildirimlerine ilişkin uygun önlemleri almak için.

Yasal talepler oluşturmak, uygulamak veya savunmak için.

İş planlaması, raporlaması ve tahmini yapmak için.
 

Günlük iş operasyonlarında diğer Spotify grup şirketleri.

Bizim adımıza çalışan ve hizmetlerini bize sağlamak için belirli kişisel verilere erişmesi gerekebilecek hizmet sağlayıcılar.

Hesabına bağlamayı seçtiğin veya Spotify'da oturum açmak için kullandığın uygulamalar. (Üçüncü taraf uygulamalar ve cihazlar)

Destek Topluluğuna herkese açık olarak yorum, soru veya öneri paylaşımı yapman durumunda Destek Topluluğu kullanıcıları. (Spotify destek topluluğu)

İyi niyetli olarak yasal zorunluluklara uymak için bilgi ifşa etmemiz gerekli olduğunda ya da arama emri, mahkeme emri ya da mahkeme celbi gibi geçerli yasal işlemlere cevap vermemiz gerektiğinde. (Kanuni Yaptırım ve veri koruma otoriteleri)
 

Bir şirket satın alması veya birleşmeyle ilgili olarak gerektiğinde, sana önceden uygun bir biçimde haber vererek. (İşletmemizin alıcıları)
 

İstatistiksel analiz ve akademik çalışma gibi aktiviteler için akademik araştırmacılar. (Akademik araştırmacılar

Müzik endüstrisi ortakları, bize lisansladıkları içeriğin performansının nasıl olduğunu anlamalarına yardımcı olmak ve Spotify Hizmetini dinlemeni sağlamak için. (Sanatçılar ve Plak Şirketleri)

Promosyon hizmetlerinde bize yardımcı olan pazarlama ortakları ve ücretsiz hizmet sunmamızı sağlayan reklam verenler. (Hizmet sağlayıcılar ve Reklam ortakları)
 

Kişisel verilerini Üçüncü Taraf Uygulamaları ve dinlediğin reklamlar yoluyla alabiliriz.
İşleme amacı Alıcılar veya alıcı kategorileri* Gizlenmiş kişisel veri alıcıları*** Kaynak (senden doğrudan toplanmadıysa)


Spotify Hizmetini sağlamak ve kişiselleştirmek için.

Yasal yükümlülüklere ve yasa uygulama taleplerine uymak için.

Yasal talepler oluşturmak, uygulamak veya savunmak için.

Sahte ödemeler ve Spotify Hizmetinin sahte kullanımı dahil sahtekarlığı önlemek veya tespit etmek için.
 


Günlük iş operasyonlarında diğer Spotify grup şirketleri.

Bizim adımıza çalışan ve hizmetlerini bize sağlamak için belirli kişisel verilere erişmesi gerekebilecek hizmet sağlayıcılar.

Adresini doğrulamaya ve Spotify Hizmetindeki belirli planları kullanmana olanak tanıyan üçüncü taraf ortaklar. (Spotify ortakları)

İyi niyetli olarak yasal zorunluluklara uymak için bilgi ifşa etmemiz gerekli olduğunda ya da arama emri, mahkeme emri ya da mahkeme celbi gibi geçerli yasal işlemlere cevap vermemiz gerektiğinde. (Kanuni Yaptırım ve veri koruma otoriteleri)
 

Bir şirket satın alması veya birleşmeyle ilgili olarak gerektiğinde, sana önceden uygun bir biçimde haber vererek. (İşletmemizin alıcıları)
 

Yok Kişisel verileri üçüncü taraf uygulamalar aracılığıyla alabiliriz.

Pazarında bu tür özellikler mevcutsa ses özelliklerini kullanmanı sağlayan veriler.

İşleme amacı Alıcılar veya alıcı kategorileri* Gizlenmiş kişisel veri alıcıları*** Kaynak (senden doğrudan toplanmadıysa)

 
Spotify Hizmetini sağlamak ve kişiselleştirmek için.

Spotify Hizmetindeki yeni özellikleri, teknolojileri ve geliştirmeleri değerlendirmek ve geliştirmek için.

Pazarlama, tanıtım ve reklam amaçlı.

Yasal yükümlülüklere ve yasa uygulama taleplerine uymak için.

Yasal talepler oluşturmak, uygulamak veya savunmak için.
 

Günlük iş operasyonlarında diğer Spotify grup şirketleri.

Bizim adımıza çalışan ve hizmetlerini bize sağlamak için belirli kişisel verilere erişmesi gerekebilecek hizmet sağlayıcılar.

İyi niyetli olarak yasal zorunluluklara uymak için bilgi ifşa etmemiz gerekli olduğunda ya da arama emri, mahkeme emri ya da mahkeme celbi gibi geçerli yasal işlemlere cevap vermemiz gerektiğinde. (Kanuni Yaptırım ve veri koruma otoriteleri)
 

Bir şirket satın alması veya birleşmeyle ilgili olarak gerektiğinde, sana önceden uygun bir biçimde haber vererek. (İşletmemizin alıcıları)
 

Yok

Kişisel verileri üçüncü taraf uygulamalar aracılığıyla alabiliriz.

Yaptığın ödemeleri işleme koymak ve sahip olduğun tüm üyelikleri yönetmek için gereken veriler.

İşleme amacı Alıcılar veya alıcı kategorileri* Gizlenmiş kişisel veri alıcıları*** Kaynak (senden doğrudan toplanmadıysa)


Ödemeni işleme koymak için.

Spotify Hizmetini sağlamak ve kişiselleştirmek için.

Yasal yükümlülüklere ve yasa uygulama taleplerine uymak için.

Örneğin lisans anlaşmaları gibi üçüncü taraflarla sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmek ve fikri mülkiyet ihlali ve uygunsuz içerik bildirimlerine ilişkin uygun önlemleri almak için.

Yasal talepler oluşturmak, uygulamak veya savunmak için.

İş planlaması, raporlaması ve tahmini yapmak için.
Sahte ödemeler ve Spotify Hizmetinin sahte kullanımı dahil sahtekarlığı önlemek veya tespit etmek için.
 


Günlük iş operasyonlarında diğer Spotify grup şirketleri.
 
Bizim adımıza çalışan ve hizmetlerini bize sağlamak için belirli kişisel verilere erişmesi gerekebilecek hizmet sağlayıcılar.

Spotify Hizmetini onlar aracılığıyla aldıysan mobil ağ operatörün veya diğer hizmet sağlayıcın. (Spotify Ortakları)

İyi niyetli olarak yasal zorunluluklara uymak için bilgi ifşa etmemiz gerekli olduğunda ya da arama emri, mahkeme emri ya da mahkeme celbi gibi geçerli yasal işlemlere cevap vermemiz gerektiğinde. (Kanuni Yaptırım ve veri koruma otoriteleri)
 

Bir şirket satın alması veya birleşmeyle ilgili olarak gerektiğinde, sana önceden uygun bir biçimde haber vererek. (İşletmemizin alıcıları)
 

Yok Bir hizmet veya özellik için fatura ile ödeme yapmayı seçersen, sana fatura göndermemizi, ödemeni işleme koymamızı ve satın aldıklarını sunmamızı sağlamak için ödeme ortaklarımızdan veri alabiliriz.

Yarışma, çekiliş ve anketlere katılmanı sağlayan veriler.

İşleme amacı Alıcılar veya alıcı kategorileri* Gizlenmiş kişisel veri alıcıları*** Kaynak (senden doğrudan toplanmadıysa)

 
Araştırma, yarışma, anket ve çekiliş yapmak için.

Yasal yükümlülüklere ve yasa uygulama taleplerine uymak için.

Yasal talepler oluşturmak, uygulamak veya savunmak için.
 

 
Günlük iş operasyonlarında diğer Spotify grup şirketleri.

Hesabına bağlamayı seçtiğin veya Spotify'da oturum açmak için kullandığın uygulamalar. (Üçüncü taraf uygulamalar ve cihazlar)

Sana haber ve promosyon teklifleri göndermesi için bize izin verdiğin sanatçı ve plak şirketleri (Sanatçı ve Plak Şirketleri) veya sana haber ve promosyon teklifleri göndermesi için izin verdiğin diğer tanıtım ortakları. (Sanatçılar ve Plak Şirketleri)

Bizim adımıza çalışan ve hizmetlerini bize sağlamak için belirli kişisel verilere erişmesi gerekebilecek hizmet sağlayıcılar.

İyi niyetli olarak yasal zorunluluklara uymak için bilgi ifşa etmemiz gerekli olduğunda ya da arama emri, mahkeme emri ya da mahkeme celbi gibi geçerli yasal işlemlere cevap vermemiz gerektiğinde. (Kanuni Yaptırım ve veri koruma otoriteleri)
 

Bir şirket satın alması veya birleşmeyle ilgili olarak gerektiğinde, sana önceden uygun bir biçimde haber vererek. (İşletmemizin alıcıları)
 

Yok

Kişisel bilgilerini üçüncü taraf uygulamaları ve promosyona bağlı olarak dinlediğin reklamlar yoluyla alabiliriz.

 * Spotify Hizmeti'nde kullanıcı adın, profil resmin, takip ettiklerin ve seni kimin takip ettiği, en son çalınan sanatçılar ve herkese açık çalma listeleri dahil olmak üzere paylaştığın belirli kişisel verilerin kullanıcı ve kullanıcı olmayanlara açık olduğunu lütfen unutma. Daha fazla ayrıntı için lütfen Gizlilik Politikamızın 5. Bölümüne bak.

** Bu kişisel veri türleri, Spotify ayarlarına ve cihaz ayarlarına ve örneğin yarışma veya anketlere aktif olarak katılmana bağlı olarak işlenebilir.

*** 'Gizlenmiş format', diğer tarafa sağlamadığımız ek bilgileri kullanmadan sağladığımız bilgilerin belirli Spotify kullanıcılarıyla ilişkilendirilemeyecek şekilde bilgi sağladığımız anlamına gelir.

Uluslararası aktarımlar 

Yukarıda açıklandığı gibi Spotify kişisel verileri Spotify grup şirketleri, servis sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımızla global olarak paylaşabilir. Kişisel veriler Avrupa Ekonomik Alanından (AÇA) aktarıldığında, transferin AB Komisyonu tarafından onaylanan Standart Sözleşme Hükümleri gibi yürürlükteki veri koruma ve gizlilik yasalarına uygun olarak yapılmasını ve teknik ve organizasyonel önlemlerin ve özellikle uygun güvenlik önlemlerinin uygulanmasını sağlamaktayız. 

Kişisel verilerin saklanma kriterleri 

Kişisel verilerini yalnızca Spotify Hizmetini sağlamak ve Spotify Hizmetinin performansını korumak, yeni özellikler ve teklifler hakkında verilere dayanan iş kararları almak, yasal yükümlülükler ve anlaşmazlıkların çözülmesi gibi meşru ve gerekli iş amaçları için gerekli olduğunda tutarız. Saklama sürelerini belirlemek için kullanılan kriterler şunları içerir:

 • Varsayılan saklama süreleri, verilerin en aza indirilmesini teşvik edecek şekilde ayarlanmıştır.
  İç sistemlerimiz kişisel verileri meşru bir ticari nedene dayanarak daha uzun bir süre seçilmediği sürece varsayılan olarak kısa bir süre içinde (90 gün) olgunlaştıracak şekilde ayarlanmıştır.
 • Müşterilerin beklediği hizmeti sağlamak için verileri tutmamız gerekiyor mu? 
  Kişisel veriler, müşterilerimize zaman içinde kişiselleştirilmiş bir hizmet sunmak için gerekli olduğu süre boyunca saklanır.  Hesap ömrü boyunca dinleme geçmişini tutuyoruz ve bunun amacı örneğin Yazı Geri Sardık ve Yılı Geri Sardık gibi müşterilerin zevk aldığı geriye dönük çalma listelerini sağlamak ve mevcut dinleme alışkanlıklarına dayalı kişiselleştirilmiş tavsiyeler sunmaktır.
 • Müşteriler verilerini kendileri güncelleyebilir veya silebilir mi? 
  Müşterilerin kişisel verileri görebildiği ve güncelleyebildiği yerlerde bilgileri müşterinin istediği süre boyunca saklarız.  Örneğin Spotify e-posta adresin ve diğer profil bilgilerin sen onları kendin değiştirmeyi seçene kadar korunur.
 • Spotify verileri tutma veya silme konusunda yasal veya sözleşmeden doğan bir yükümlülüğe tabi midir?
  Örnekler uygulanabilir yargı alanındaki zorunlu veri saklama yasalarını, bir soruşturmayla ilgili verileri korumak için hükümet emirlerini veya dava amacıyla tutulan verileri içerebilir. Yasalara aykırı içeriği kaldırmak için yasalarca mecbur tutulmamız durumunda bunu yaparız.

Hakların

Genel Veri Koruma Yönetmeliği uyarınca kişisel verilerinin işlenmesiyle ilgili olarak sana belirli haklar verilmiştir. Mevcut ve yürürlükteki yasalar uyarınca sınırlandırılmadıkça verilen haklar şunlardır:

 • Erişim hakkı - hakkında işlediğimiz kişisel verilerden haberdar olma ve bunlara erişim talep etme hakkı;
 • Düzeltme hakkı - kişisel verilerinin yanlış veya eksik olduğu yerde değiştirilmesini veya güncellenmesini talep etme hakkı;
 • Silme hakkı - kişisel verilerini silmemizi talep etme hakkı;
 • Kısıtlama hakkı - kişisel verilerinin tümünü veya bir kısmını geçici veya kalıcı olarak işlemeyi durdurmamızı talep etme hakkı;
 • İtiraz hakkı -
  • herhangi bir zamanda kişisel verilerini özel durumunla ilgili gerekçelerle işlememize itiraz etme hakkı;
  • doğrudan pazarlama amacıyla kişisel verilerinin işlenmesine itiraz etme hakkı;
 • Veri taşınabilirliği hakkı - kişisel verilerinin bir kopyasını elektronik formatta talep etme ve bu kişisel verileri başka bir tarafın hizmetinde kullanılmak üzere iletme hakkı

Kişisel verinin işlenmesiyle ilgili endişelerin varsa bunları çözmek için bizimle işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğini umuyoruz. Bununla birlikte, İsveç Veri Koruma Yetkili Kurumuna (Datainspektionen) veya yerel Veri Koruma Yetkili Kurumuyla iletişime geçme ve onlara şikayette bulunma hakkın vardır.

Yukarıda açıklanan hakların ve tüm Spotify kullanıcılarına bu haklarla ilgili sağladığımız kontroller hakkında daha fazla bilgiyi Gizlilik Merkezi'ndeki Haklar bölümünde bulabilirsin. Gizliliğin, hakların veya bunların nasıl kullanılacağı hakkında soruların varsa lütfen Gizlilik Politikamızın 3. Bölümüne bak veya Gizlilik Merkezi'ndeki Bize Ulaş formunu kullanarak Veri Koruma Görevlimizle iletişime geç.

Otomatik karar verme

Kararın senin üzerinde yasal bir etkisinin olacağı veya benzer şekilde önemli bir etki yaratabileceği profil oluşturma dahil olmak üzere yalnızca otomatik karar vermeye dayalı bir kararın öznesi olmama hakkına sahipsin. Ancak Spotify, Spotify Hizmetinde bu türde bir otomatik karar almaz.

Kişisel verinin bir kopyasını almak

Kişisel verini henüz istemediysen ve bu bilgiyi almakla ilgileniyorsan hesap sayfanın Gizlilik Ayarları bölümünde otomatik Verilerini indir işlevini kullanarak kişisel verilerinin çoğunun bir kopyasını içeren ZİP dosyasını indirebilirsin. İndirme, çalma listelerini, dinleme geçmişini, aramalarını, Kitaplığın'a kaydedilen öğelerin bir listesini, sahip olduğun takipçi sayısını, takip ettiğin diğer kullanıcıların ve sanatçıların sayılarını ve adlarını, ödeme ve üyelik bilgilerini içerir. İndirdiğin her dosyada neler olduğu konusunda daha ayrıntılı bilgi için lütfen Verimi Anlamak bölümüne bak.

Kişisel verilerinin bir kopyasını Verini indir işlevselliği ya da destek ekibimiz aracılığıyla talep ettiysen verinin indirilmeye hazır olduğunu bildiren bir e-postayı almış olmalısın veya kısa bir süre sonra alacaksın.

Spotify hizmetini sağlamak ve sorunlarını gidermek için topladığımız teknik günlük bilgilerini veya genişletilmiş dinleme geçmişini almak istersen veya özel bir veri talebin varsa lütfen Müşteri Hizmetlerimizle iletişime geç veya talebini netleştirmek için privacy@spotify.com adresine e-posta gönder.

Spotify Hizmeti'ndeki kişisel veri işleme ve seçimlerinin nasıl yönetileceği hakkında ek bilgi için lütfen Gizlilik Merkezi'mizi ziyaret et. 


 

Son güncelleme: 26 Kasım, 2020

Bu makale yararlı oldu mu?