Hey! Looks like you're offline. We've made sure you can still read some of our articles!

Spotify จะเปิดให้บริการในประเทศของฉันเมื่อใด

Spotify มีการเปิดตัวในประเทศต่างๆ ทั่วโลกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ดูรายชื่อประเทศที่ Spotify เปิดให้บริการแล้ว

หาก Spotify ยังไม่เปิดให้บริการในประเทศของคุณ คุณสามารถลงทะเบียนรับประกาศแจ้งบริการจากเราได้ แล้วเราจะอีเมลแจ้งคุณในทันทีที่เรามีข่าวคราวการเปิดให้บริการในประเทศของคุณ

เราหวังว่าจะได้พบกับคุณในไม่ช้านี้!

อัพเดตล่าสุด 23 มีนาคม, 2018