Hey! Looks like you're offline. We've made sure you can still read some of our articles!

ทำไมแอพจึงเปลี่ยนไป

ที่ Spotify เรามักจะทดสอบการพัฒนาที่มีความเป็นไปได้ และคุณสมบัติใหม่ๆ อยู่เสมอ ซึ่งหมายความว่าคุณอาจพบบางอย่างบนแอพที่เพื่อนของคุณไม่มี หรือได้ใช้คุณสมบัติใหม่ชั่วคราว 

สิ่งที่เราทดสอบอาจเป็นระบบรักษาความปลอดภัยรุ่นใหม่ หรืิอรูปแบบใหม่ในการฟัง และยังเป็นวิธีการที่เราจะเปิดตัวคุณสมบัติใหม่ๆ และปรับปรุงแอพให้สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์บางรุ่นได้ 

บอกให้เรารับทราบความคิดเห็นได้ที่ชุมชนของเรา 

คำแนะนำ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่พลาดสิ่งใด โดยเปิดการอัพเดทอัตโนมัติบนอุปกรณ์ของคุณ

อัพเดตล่าสุด 26 เมษายน, 2018