แป้นพิมพ์ลัด

ใช้เวลาคลิกน้อยลง มีเวลาฟังเพลงมากขึ้น! Spotify ช่วยคุณประหยัดเวลาได้ด้วยวิธีการต่อไปนี้:
 

ฟังก์ชันWindowsMac
สร้างเพลย์ลิสต์ใหม่Ctrl-NCmd-N
ตัดCtrl-XCmd-X
คัดลอกCtrl-CCmd-C
คัดลอก (ลิงก์สำรอง)Ctrl-Alt-CCmd-Alt-C
วางCtrl-VCmd-V
ลบDelDel, Backspace
เลือกทั้งหมดCtrl-ACmd-A
เล่น/หยุดชั่วคราวSpaceSpace
แทร็กถัดไปCtrl-RightCtrl-Cmd-Right
แทร็กก่อนหน้าCtrl-LeftCtrl-Cmd-Left
เร่งระดับเสียงCtrl-UpCmd-Up
ลดระดับเสียงCtrl-DownCmd-Down
ปิดเสียงCtrl-Shift-DownCmd-Shift-Down
เร่งเสียงดังสุดCtrl-Shift-UpCmd-Shift-Up
แสดง วิธีใช้F1Cmd-Shift-?
ตัวกรอง (ในเพลงและเพลย์ลิสต์)Ctrl-FCmd-F
ให้ความสำคัญกับช่องค้นหาCtrl-LCmd-Alt-F, Cmd-L
ย้อนกลับ Alt-LeftCmd-Alt-Left, Cmd-[
เดินหน้า Alt-RightCmd-Alt-Right, Cmd-]
เล่นแถวที่เลือกEnterEnter
กำหนดลักษณะCtrl-PCmd-,
นำผู้ใช้ปัจจุบันออกจากระบบCtrl-Shift-WCmd-Shift-W
ออกAlt-F4Cmd-Q
ซ่อนหน้าต่าง-Cmd-H
ซ่อนหน้าต่างของแอพพลิเคชันอื่นๆ-Cmd-Alt-H
ปิดหน้าต่าง-Cmd-W
ย่อหน้าต่าง-Cmd-M
คืนค่ากลับจากการย่อ-Cmd-Alt-1
อัปเดตล่าสุด: 19 กันยายน, 2018