Hey! Looks like you're offline. We've made sure you can still read some of our articles!

ครอสเฟดแทร็ก

ครอสเฟดช่วยให้คุณไม่ต้องฟังช่วงเงียบระหว่างแทร็ก เพลงของคุณจึงดังต่อเนื่องอยู่เสมอ

เลือกอุปกรณ์ของคุณด้านล่างเพื่อศึกษาวิธีการ

 1. คลิก  ที่มุมขวาบน จากนั้นเลือกการตั้งค่า
 2. เลื่อนลงล่างแล้วคลิกแสดงการตั้งค่าขั้นสูง
 3. ในการเล่น ให้เปิดครอสเฟดเพลง (สีเขียว)
 4. ใช้แถบเลื่อนเพื่อเลือกระยะเวลาครอสเฟรดที่ต้องการ
 1. แตะคอลเลกชันของคุณ  ในเมนูที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอ
 2. แตะการตั้งค่า
 3. เลือกการเล่น
 4. เลื่อนลงไปที่ครอสเฟด
 5. ใช้แถบเลื่อนเพื่อเลือกระยะเวลาครอสเฟดที่ต้องการ

เคล็ดลับ: หากคุณไม่ต้องการให้เพลงของคุณมิกซ์กัน แต่ก็ไม่อยากให้มีช่องว่างระหว่างเพลง เพียงเปิดการเล่นเพลงต่อเนื่อง (สีเขียว)

 1. แตะคอลเลกชันของคุณ  ในเมนูที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอ
 2. แตะการตั้งค่า
 3. เลือกการเล่น
 4. เลื่อนลงไปที่ครอสเฟด
 5. ใช้แถบเลื่อนเพื่อเลือกระยะเวลาครอสเฟดที่ต้องการ

เคล็ดลับ: หากคุณไม่ต้องการให้เพลงของคุณมิกซ์กัน แต่ก็ไม่อยากให้มีช่องว่างระหว่างเพลง เพียงเปิดการเล่นเพลงต่อเนื่อง (สีเขียว) 

 1. แตะคอลเลกชันของคุณ  ในเมนูที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอ
 2. แตะการตั้งค่า
 3. ในครอสเฟด ใช้แถบเลื่อนเพื่อเลือกระยะเวลาครอสเฟดที่ต้องการ

เคล็ดลับ: หากคุณไม่ต้องการให้เพลงของคุณมิกซ์กัน แต่ก็ไม่อยากให้มีช่องว่างระหว่างเพลง เพียงเปิดการเล่นเพลงต่อเนื่อง (สีเขียว)