AirPlay

เมื่อใช้ AirPlay คุณจะสามารถใช้ iPhone, iPod touch, iPad หรือ Mac เพื่อเล่น Spotify บน Apple TV, ลำโพงที่รองรับ AirPlay หรือ Mac เครื่องอื่นได้

เริ่มต้นใช้งาน

สำหรับ: OS X Mountain Lion 10.8 ขึ้นไป

  1. เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับ WiFi เครือข่ายเดียวกันกับอุปกรณ์ที่คุณต้องการใช้เล่น
  2. คลิกที่ไอคอน AirPlay ในแถบเมนู แล้วเลือกอุปกรณ์ของคุณ
  3. เล่นเพลงบน Spotify แล้วเพลงจะเล่นจากอุปกรณ์ที่คุณเลือก
  1. เชื่อมต่อ iPhone เข้ากับ WiFi เครือข่ายเดียวกันกับอุปกรณ์ AirPlay
  2. เล่นเพลง แล้วแตะแถบกำลังเล่น 
  3. แตะอุปกรณ์ที่ใช้งานได้ที่ด้านล่างหน้าจอ
  4. แตะอุปกรณ์เพิ่มเติม จากนั้นเลือกอุปกรณ์ AirPlay

อัปเดตล่าสุด: 19 กันยายน, 2018