Hey! Looks like you're offline. We've made sure you can still read some of our articles!

Spotify บนทีวี

คุณสามารถเปลี่ยนทีวีเป็นระบบสเตอริโอได้!

ทีวีบางรุ่นจะมี Spotify ติดตั้งไว้ภายใน App Store หากต้องการฟัง Spotify บนทีวีที่ไม่มีแอพติดตั้งไว้ภายใน จะต้องอัพเกรดด้วยอุปกรณ์สตรีมหรือซาวด์บาร์ซึ่งรองรับ Spotify

หมายเหตุ: ทีวีบางรุ่น จะต้องสมัครสมาชิก Premium หากคุณยังไม่เคยใช้ Spotify มาก่อน สนใจ  ทดลองใช้งาน Premium ไหม

ทีวีที่มี Spotify ติดตั้งไว้ภายใน

หมายเหตุ: เรากำลังเปลี่ยนแปลงความสามารถในการใช้งานแอพของเราบนทีวีบางรุ่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม และวิธีอื่นๆ ในการสตรีมไปยังทีวีลองอ่านบทความนี้

Bang & Olufsen, LG, Panasonic, Philips, Samsung, Vizio

หมายเหตุ: หากทีวีของคุณเป็น Android TV สามารถดาวน์โหลด Spotify จาก Google Play Store สำหรับแอพ Android TV ได้

อัพเกรดทีวีด้วยอุปกรณ์สตรีมหรือซาวด์บาร์จากแบรนด์เหล่านี้

หมายเหตุ: เรากำลังเปลี่ยนแปลงความสามารถในการใช้งานแอพของเราบนทีวีบางรุ่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม และวิธีอื่นๆ ในการสตรีมไปยังทีวี ลองอ่านบทความนี้

Amazon, Boxee, Chromecast, Netgear, Philips, Roku, Roberts Radio, Sony, Western Digital, Yamaha

หมายเหตุ: ความสามารถในการใช้งาน Spotify กับสินค้าของผู้ผลิตในแต่ละภูมิภาคอาจแตกต่างกันไป

เชื่อมต่อกับ Spotify

ใช้โทรศัพท์แทนรีโมททีวี และควบคุมเพลงบนจอขนาดใหญ่ จากแอพมือถือ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ลองดูที่ Spotify Connect

หมายเหตุ: หากประสบปัญหาในการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับเครือข่าย WiFi โปรดขอความช่วยเหลือจากเว็บไซต์ของผู้ผลิต