สร้างและแก้ไขเพลย์ลิสต์

หมายเหตุ: ขั้นตอนเหล่านี้มีไว้สำหรับ Premium  และบริการฟรีแบบมีโฆษณาบนเดสก์ท็อปและเครื่องเล่นบนเว็บ หากคุณกำลังใช้บริการฟรีแบบมีโฆษณาบนมือถือ ให้ไปที่นี่ แล้วเลื่อนลงไปที่ "สร้างและแก้ไขเพลย์ลิสต์"

เพลย์ลิสต์เป็นวิธีการที่ยอดเยี่ยมในการเก็บคอลเลกชันเพลง ทั้งเพื่อฟังเองหรือเพื่อแชร์

เลือกอุปกรณ์ของคุณด้านล่างเพื่อดูวิธีการสร้างและแก้ไขเพลย์ลิสต์ จากนั้น ลองอ่านฟีเจอร์ของเพลย์ลิสต์เพื่อดูว่ายังมีอะไรที่คุณทำได้อีกบ้าง

คำแนะนำ: ค้นหาเพลย์ลิสต์ที่ผู้อื่นสร้างขึ้นจากใน รายการ หรือ ค้นหา จากนั้น ติดตาม เพื่อเก็บบันทึกเอาไว้

สร้างเพลย์ลิสต์

 1. คลิกเพลย์ลิสต์ใหม่ ในเมนูด้านซ้าย
 2. ตั้งชื่อให้เพลย์ลิสต์ของคุณ (จะใส่หรือไม่ใส่คำอธิบายและภาพหน้าปกก็ได้) จากนั้นคลิกสร้าง

จากนั้นคุณจะพบเพลย์ลิสต์ในคอลเลกชันของคุณ

เพิ่มในเพลย์ลิสต์

 1. คลิกขวาที่เพลงใดเพลงหนึ่ง แล้วเลือกเพิ่มในเพลย์ลิสต์
 2. เลือกเพลย์ลิสต์

คำแนะนำ: คุณสามารถลากแทร็กไปวางลงในเพลย์ลิสต์ได้เช่นกัน

แก้ไขเพลย์ลิสต์

 • หากต้องการลบเพลง ให้ไปที่เพลย์ลิสต์แล้วคลิกขวาที่เพลงที่คุณต้องการลบ เลือกลบออกจากเพลย์ลิสต์นี้หมายเหตุ: คุณสามารถลบได้เฉพาะแทร็กจากเพลย์ลิสต์ที่คุณสร้างขึ้นเองเท่านั้น
   
 • หากต้องการจัดเรียงลำดับรายการแทร็ก ให้คลิกเพลงค้างไว้แล้วเลื่อนขึ้นหรือลง

  เคล็ดลับ: สำหรับอีกวิธีหนึ่งในการจัดระเบียบรายการแทร็ก โปรดดูวิธีการจัดเรียงและกรอง

ลบเพลย์ลิสต์

 1. คลิกขวาที่เพลย์ลิสต์
 2. เลือกลบ จากนั้นเลือกลบ เพื่อยืนยัน

คำแนะนำ: หากคุณลบเพลย์ลิสต์ออกไปโดยไม่ได้ตั้งใจ ดูวิธีการกู้คืนเพลย์ลิสต์

สร้างเพลย์ลิสต์ 

 1. คลิกเพลงของคุณในเมนูทางซ้าย
 2. คลิกเพลย์ลิสต์ใหม่ ทางด้านขวาบน 
 3. ตั้งชื่อให้เพลย์ลิสต์ของคุณ แล้วคลิกสร้าง

จากนั้นคุณจะพบเพลย์ลิสต์นั้นในเพลงของคุณ

เพิ่มในเพลย์ลิสต์

 1. คลิกขวาที่เพลงใดเพลงหนึ่ง แล้วเลือกเพิ่มในเพลย์ลิสต์
 2. เลือกเพลย์ลิสต์

ลบเพลง

 1. ไปที่เพลย์ลิสต์ แล้วคลิกขวาที่เพลงที่คุณต้องการลบ
 2. เลือกลบออกจากเพลย์ลิสต์นี้

หมายเหตุ: คุณสามารถลบได้เฉพาะแทร็กจากเพลย์ลิสต์ที่คุณสร้างขึ้นเองเท่านั้น

ลบเพลย์ลิสต์

 1. คลิกขวาที่เพลย์ลิสต์
 2. เลือกลบ จากนั้นเลือกลบ เพื่อยืนยัน

คำแนะนำ: หากคุณลบเพลย์ลิสต์ออกไปโดยไม่ได้ตั้งใจ ดูวิธีการกู้คืนเพลย์ลิสต์

หมายเหตุ: ขั้นตอนเหล่านี้มีไว้สำหรับ Premium เท่านั้น หากคุณกำลังใช้บริการฟรีแบบมีโฆษณา ให้ไปที่นี่ แล้วเลื่อนลงไปที่ "สร้างและแก้ไขเพลย์ลิสต์"

สร้างเพลย์ลิสต์

 1. แตะคอลเลกชันของคุณ  ที่ด้านล่างของหน้าจอ
 2. แตะเพลย์ลิสต์
 3. ด้านล่างของเพลย์ลิสต์ที่คุณมีอยู่ ให้แตะ สร้างเพลย์ลิสต์
 4. ตั้งชื่อให้เพลย์ลิสต์ของคุณ แล้วแตะสร้าง

จากนั้นคุณจะพบเพลย์ลิสต์ในคอลเลกชันของคุณ

เพิ่มในเพลย์ลิสต์

 1. แตะ  ทางขวาของแทร็ก
 2. เลือกเพิ่มในเพลย์ลิสต์
 3. เลือกเพลย์ลิสต์

แก้ไขเพลย์ลิสต์

หากต้องการลบเพลง ให้ทำดังนี้

 1. แตะ  ที่มุมขวาบนของเพลย์ลิสต์
 2. แตะแก้ไข
 3. แตะ  ทางซ้ายของเพลง
 4. แตะลบเพื่อยืนยัน

หากต้องการจัดลำดับรายการแทร็ก ให้ทำดังนี้

 1. แตะ  ที่มุมขวาบนของเพลย์ลิสต์
 2. แตะแก้ไข
 3. แตะค้างที่  ทางด้านขวาของเพลง แล้วเลื่อนขึ้นหรือลงไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

ลบเพลย์ลิสต์

 1. ในคอลเลกชันของคุณ ใต้เพลย์ลิสต์ ให้แตะแก้ไขที่มุมขวาบน
 2. แตะ  ทางซ้ายของเพลย์ลิสต์
 3. แตะลบ
 4. คุณสามารถแตะ  ที่มุมขวาบนของเพลย์ลิสต์ แล้วเลือกลบเพลย์ลิสต์ก็ได้เช่นกัน

คำแนะนำ: หากคุณลบเพลย์ลิสต์ออกไปโดยไม่ได้ตั้งใจ ดูวิธีการกู้คืนเพลย์ลิสต์

หมายเหตุ: ขั้นตอนเหล่านี้มีไว้สำหรับ Premium เท่านั้น หากคุณกำลังใช้บริการฟรีแบบมีโฆษณา ให้ไปที่นี่ แล้วเลื่อนลงไปที่ "สร้างและแก้ไขเพลย์ลิสต์"

สร้างเพลย์ลิสต์

 1. แตะคอลเลกชันของคุณ  ในเมนูที่ด้านล่างของหน้าจอ 
 2. แตะเพลย์ลิสต์
 3. แตะ เพลย์ลิสต์ใหม่ ที่มุมขวาบน
 4. ตั้งชื่อให้เพลย์ลิสต์ของคุณ แล้วแตะสร้าง

จากนั้นคุณจะพบเพลย์ลิสต์ในคอลเลกชันของคุณ

เพิ่มในเพลย์ลิสต์

 1. แตะ  ทางขวาของแทร็ก
 2. แตะเพิ่มในเพลย์ลิสต์
 3. เลือกเพลย์ลิสต์

ลบเพลง

 1. แตะ  ทางขวาของแทร็ก
 2. เลือกลบออกจากเพลย์ลิสต์นี้

ลบเพลย์ลิสต์

 1. ในคอลเลกชันของคุณ ในส่วนเพลย์ลิสต์ ให้แตะ ทางขวาของชื่อเพลย์ลิสต์
 2. เลือกลบเพลย์ลิสต์
 3. แตะลบเพื่อยืนยัน

คำแนะนำ: หากคุณลบเพลย์ลิสต์ออกไปโดยไม่ได้ตั้งใจ ดูวิธีการกู้คืนเพลย์ลิสต์

อัพเดตล่าสุด 31 กรกฎาคม, 2018