รายงานเพลย์ลิสต์ รูปภาพหรือข้อความ

หากคุณพบเห็นผู้ใช้รายอื่นหรือศิลปินรายใดบน Spotify สร้างหรืออัปโหลดเนื้อหา (เช่น เพลย์ลิสต์ รูปภาพหรือข้อความ) ที่มีลักษณะก้าวร้าวหรือละเมิดลิขสิทธิ์ คุณสามารถรายงานกรณีดังกล่าวผ่านแอปได้ทันที

หมายเหตุ: หากคุณต้องการรายงานการอ้างสิทธิ์เกี่ยวกับเพลงบนบริการ Spotify และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ (นอกเหนือจากรูปภาพที่ผู้ใช้รายอื่นอัปโหลด) โปรดดูหัวข้อรายงานการละเมิดลิขสิทธิ์เพลง

เราให้ความสำคัญกับความกังวลของลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง โปรดทราบว่าการใช้กระบวนการรายงานที่ผิดวัตถุประสงค์อาจส่งผลให้เกิดการยกเลิกบัญชี Spotify ของคุณได้

เลือกอุปกรณ์ด้านล่างเพื่อค้นหาวิธีแจ้งรายงาน

 1. คลิกขวาที่ชื่อเพลย์ลิสต์หรือชื่อศิลปิน หรือคลิก ที่ด้านขวาของเพลย์ลิสต์หรือโปรไฟล์ศิลปิน จากนั้นเลือกรายงาน ระบบจะนำคุณ ไปยังแบบฟอร์มรายงานการใช้งานในทางที่ผิดโดยอัตโนมัติ
 2. เลือกหัวข้อที่เหมาะสม
 3. กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน จากนั้นคลิก ส่ง
 1. ในเพลย์ลิสต์หรือโปรไฟล์ศิลปิน ให้แตะ  ที่มุมขวาบน
 2. เลื่อนลงด้านล่าง แล้วแตะรายงานการใช้งานในทางที่ผิด ระบบจะนำคุณไปยังแบบฟอร์มรายงานการใช้งานในทางที่ผิดโดยอัตโนมัติ
 3. แตะหัวข้อที่เหมาะสม
 4. กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน จากนั้นแตะ ส่ง
 1. ในเพลย์ลิสต์หรือโปรไฟล์ศิลปิน แตะ  ที่มุมขวาบน
 2. เลื่อนลงด้านล่าง แล้วแตะ รายงานการใช้งานในทางที่ผิด ระบบจะนำคุณ ไปยังแบบฟอร์มรายงานการใช้งานในทางที่ผิดโดยอัตโนมัติ
 3. แตะหัวข้อที่เหมาะสม
 4. กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน จากนั้นแตะ ส่ง
 1. ในเพลย์ลิสต์หรือโปรไฟล์ศิลปิน แตะ  ที่มุมขวาบน
 2. เลื่อนลงด้านล่าง แล้วแตะรายงานการใช้งานในทางที่ผิด ระบบจะนำคุณไปยังแบบฟอร์มรายงานการใช้งานในทางที่ผิดโดยอัตโนมัติ
 3. แตะหัวข้อที่เหมาะสม
 4. กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน จากนั้นแตะ ส่ง

เกิดอะไรขึ้นถัดไปจากนี้?

แต่ละรายงานจะมีทีมงานตรวจสอบเป็นกรณีไป เราไม่อาจตอบกลับการรายงานในแต่ละกรณีได้โดยตรง แต่จะใช้ดุลยพินิจของเราเพื่อลบเนื้อหาที่เข้าข่ายไม่เหมาะสม

อัปเดตล่าสุด: 16 ตุลาคม, 2018