รายงานเพลย์ลิสต์ รูปภาพ หรือข้อความ

หากคุณพบเห็นผู้ใช้รายอื่นหรืิอศิลปินรายใดบน Spotify สร้างหรืออัพโหลดเนื้อหา (เช่น เพลย์ลิสต์ รูปภาพ หรือข้อความ) ที่มีลักษณะก้าวร้าวหรือละเมิดลิขสิทธิ์ คุณสามารถรายงานกรณีดังกล่าวผ่านแอพได้ทันที

หมายเหตุ: หากคุณต้องการรายงานกรณีเกี่ยวกับเพลงบนบริการ Spotify และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ (นอกเหนือจากรูปภาพที่ผู้ใช้รายอื่นอัพโหลด) โปรดดูหัวข้อรายงานการละเมิดลิขสิทธิ์เพลง

แต่ละรายงานจะมีทีมงานตรวจสอบเป็นกรณีไป เราไม่อาจตอบกลับการรายงานในแต่ละกรณีได้โดยตรง แต่จะใช้ดุลยพินิจลบเนื้อหาที่เข้าข่ายไม่เหมาะสม

เราให้ความสำคัญกับความกังวลของลูกค้าและจริงจังกับการจัดการเนื้อหามาก โปรดทราบว่าการใช้สิทธิ์รายงานในทางที่ผิดอาจส่งผลให้เกิดการยกเลิกบัญชี Spotify ของคุณได้

เลือกอุปกรณ์ด้านล่างเพื่อค้นหาวิธีแจ้งรายงาน

 1. คลิกขวาที่ชื่อเพลย์ลิสต์หรือชื่อศิลปิน
  หรือคลิกที่ตัวเลือก  ที่อยู่ด้านขวาของเพลย์ลิสต์หรือโปรไฟล์ศิลปิน จากนั้นเลือกรายงาน

  ระบบจะนำคุณไปยังแบบฟอร์มแจ้งการใช้งานในทางที่ผิด

 2. เลือกหัวข้อที่เหมาะสม
 3. กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน จากนั้นคลิกส่ง

คุณรายงานเนื้อหานั้นเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือ คุณยอดเยี่ยมมาก!

 1. ในเพลย์ลิสต์หรือโปรไฟล์ศิลปิน แตะตัวเลือก  ที่มุมขวาบน
 2. เลื่อนลงด้านล่าง แล้วแตะแจ้งการใช้งานในทางที่ผิด 
  ระบบจะนำคุณไปยังแบบฟอร์มแจ้งการใช้งานในทางที่ผิด
 3. แตะหัวข้อที่เหมาะสม
 4. กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน จากนั้นแตะส่ง

คุณรายงานเนื้อหานั้นเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือ คุณยอดเยี่ยมมาก!

 1. ในเพลย์ลิสต์หรือโปรไฟล์ศิลปิน แตะตัวเลือก  ที่มุมขวาบน
 2. เลื่อนลงด้านล่าง แล้วแตะแจ้งการใช้งานในทางที่ผิด 
  ระบบจะนำคุณไปยังแบบฟอร์มแจ้งการใช้งานในทางที่ผิด
 3. แตะหัวข้อที่เหมาะสม
 4. กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน จากนั้นแตะส่ง

คุณรายงานเนื้อหานั้นเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือ คุณยอดเยี่ยมมาก!

 1. ในเพลย์ลิสต์หรือโปรไฟล์ศิลปิน แตะตัวเลือก  ที่มุมขวาบน
 2. เลื่อนลงด้านล่าง แล้วแตะแจ้งการใช้งานในทางที่ผิด

  ระบบจะนำคุณไปยังแบบฟอร์มแจ้งการใช้งานในทางที่ผิด

 3. แตะหัวข้อที่เหมาะสม
 4. กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน จากนั้นแตะส่ง

คุณรายงานเนื้อหานั้นเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือ คุณยอดเยี่ยมมาก!

อัพเดตล่าสุด 20 สิงหาคม, 2018