Hey! Looks like you're offline. We've made sure you can still read some of our articles!

จริงๆ แล้วการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวบนรายการเดินบัญชีของฉันคืออะไร

หลังจากลงชื่อเข้าใช้เพื่อทดลองใช้งาน Spotify หรือเป็นสมาชิก Premium คุณอาจเห็นว่าระบบจะตัดเงินไปเล็กน้อย (0.01 หรือใกล้เคียง) จากธนาคารหรือบัตรเครดิตของคุณ 

ขั้นตอนนี้เป็นการคิดค่าธรรมเนียมการอนุมัติเพื่อยืนยันว่าบัตรใช้งานได้ ปกติแล้วจะแสดงเป็นค่าธรรมเนียมรอดำเนินการบนรายการเดินบัญชี แต่ธุรกรรมอาจปรากฎว่าเป็นการคืนเงินได้เช่นกัน ธนาคาร/บริษัทบางแห่งอาจลบการทำธุรกรรมเหล่านั้นออกจากบัญชีทั้งหมดก่อนที่คุณจะเห็นเสียอีก

อัพเดตล่าสุด 12 มีนาคม, 2018