ยกเลิกแล้วแต่ยังมีการเรียกเก็บเงิน

หาก Spotify ยังเรียกเก็บเงินหลังจากที่คุณยกเลิกการสมัครไปแล้ว โปรดทำตามขั้นตอนดังนี้:

  1. เข้าสู่ระบบหน้าบัญชีของคุณ 
  2. คลิกการสมัครสมาชิก ในเมนูทางซ้าย 
  • หากหน้าการสมัครสมาชิกแสดงว่าคุณกำลังใช้ Spotify Free แปลว่าบัญชีนั้นไม่ได้มีการเรียกเก็บเงิน แต่ค่าบริการที่เกิดขึ้นนั้นน่าจะมาจากบัญชีอื่นที่เป็นรูปแบบ Premium อยู่ ดังนั้น โปรดตรวจสอบบัญชีอื่นๆ 
  • หากหน้าการสมัครสมาชิกแสดงว่าคุณกำลังใช้ Spotify Premium ให้ลองทำการยกเลิกอีกครั้ง แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณดำเนินการจนถึงหน้าจอยืนยันขั้นสุดท้าย
  • หากหน้าการสมัครสมาชิกแสดงว่าคุณมี Premium ที่มาจากบริษัทพันธมิตร (เช่น ผู้ให้บริการบรอดแบนด์/เครือข่ายมือถือ หรือ iTunes) คุณอาจจะต้องติดต่อกับบริษัทนั้นๆ เพื่อขอยกเลิก 
อัปเดตล่าสุด: 12 มีนาคม, 2018