Can't find what you're looking for?

Condiţii pentru abonaţi

Disclaimer: Anchor is now part of Spotify for Podcasters.

Pentru abonaţii tuturor pieţelor, exceptând SUA şi Germania

 1. Introducere: Prezentele Condiţii de abonament podcast cu plată sunt încheiate între dumneavoastră şi Spotify AB, Regeringsgatan 19, 111 53 Stockholm, Suedia, număr de înregistrare 556703-7495 („Spotify”) („Condiţiile”). Când vă abonaţi la conţinutul podcast exclusiv pentru abonaţi (“Conţinut exclusiv pentru abonaţi”) prin site-urile web Anchor sau prin API-urile noastre, notificări prin e-mail, aplicaţii, butoane, widget-uri, anunţuri publicitare şi alte servicii (denumite în mod colectiv, „Servicii”), încheiaţi un acord obligatoriu cu Spotify şi sunteţi de acord să vă revină obligaţia legală de a respecta prezentele Condiţii. Spotify vă va facilita accesul la Conţinutul exclusiv pentru abonaţi, în conformitate cu prezentele Condiţii. Când vă abonaţi la Conţinutul exclusiv pentru abonaţi, încheiaţi, de asemenea, un acord direct cu furnizorul responsabil de Conţinutul exclusiv pentru abonaţi („Creator”), care vă acordă licenţă pentru acest conţinut, în schimbul taxei de abonament afişate, în conformitate cu prezentele Condiţii.
 2. Eligibilitate: Pentru a vă abona la Conţinutul exclusiv pentru abonaţi, trebuie (a) să aveţi cel puţin vârsta majoratului în provincia, statul, teritoriul sau ţara dumneavoastră (deseori, 18 ani, dar nu întotdeauna) sau să aveţi cel puţin 13 ani şi să-i solicitaţi părintelui sau tutorelui dumneavoastră acordul cu privire la prezentele Condiţii, în numele dumneavoastră şi al dumnealor, şi (b) să aveţi dreptul de a încheia un contract cu caracter juridic obligatoriu cu Spotify şi să nu fiţi împiedicat(ă) să faceţi acest lucru în baza niciunei legi aplicabile. De asemenea, vă luaţi angajamentul că toate informaţiile pe care le trimiteţi către Spotify sunt adevărate, exacte şi complete, şi sunteţi de acord să le păstraţi astfel în orice moment. Trebuie să anunţaţi imediat Spotify cu privire la orice modificare a eligibilităţii dumneavoastră de a vă abona. Spotify poate, la discreţia sa, să refuze să ofere Servicii oricărei persoane sau entităţi şi să modifice aceste criterii de eligibilitate în orice moment.
 3. Drepturile dumneavoastră de a utiliza Conţinutul exclusiv pentru abonaţi: Conţinutul exclusiv pentru abonaţi (inclusiv tot textul, elementele grafice, imaginile, fotografiile, elementele audio şi video, ilustraţiile şi alt conţinut) este proprietatea Spotify sau a licenţiatorilor Spotify. Vă acordăm, inclusiv în numele licenţiatorilor noştri şi al Creatorului, o permisiune limitată, neexclusivă, netransferabilă, care nu poate fi sublicenţiată şi revocabilă de a face uz personal, necomercial de Conţinutul exclusiv pentru abonaţi. Accesul la Conţinutul exclusiv pentru abonaţi poate fi limitat sau indisponibil în afara ţării dumneavoastră de reşedinţă. Acest drept de acces va rămâne în vigoare până când şi cu excepţia cazului în care va fi reziliat de dumneavoastră sau de Spotify, inclusiv în numele Creatorului. Vă luaţi angajamentul şi sunteţi de acord să utilizaţi Conţinutul exclusiv pentru abonaţi numai în scopuri personale şi necomerciale şi să nu redistribuiţi sau transferaţi Conţinutul exclusiv pentru abonaţi.
 4. Achiziţionare: Achiziţionaţi direct de la Creator un abonament pentru Conţinutul exclusiv pentru abonaţi („Abonament podcast cu plată”) prin intermediul Serviciilor, obligându-vă să-i plătiţi Creatorului o taxă de abonament în avans, lunar sau la un alt interval periodic convenit cu dumneavoastră înainte de achiziţionare. Preţul Abonamentului podcast cu plată poate fi modificat din când în când, inclusiv taxele de abonament recurente impuse de Creator sau taxele pe tranzacţii impuse de furnizorul de servicii de plată. Veţi fi notificat cu privire la orice modificare a preţului cu cel puţin 15 zile înainte şi veţi avea posibilitatea de a alege să acceptaţi modificarea preţului şi să vă continuaţi abonamentul sau să refuzaţi modificarea şi să vă dezabonaţi de la Abonamentul podcast cu plată. Modificările de preţ vor intra în vigoare la începutul următoarei perioade de abonament care urmează datei de modificare a preţului. Sub rezerva legislaţiei aplicabile, prin continuarea utilizării Abonamentului podcast cu plată după ce modificarea de preţ intră în vigoare se presupune că aţi acceptat noul preţ. Dacă nu sunteţi de acord cu modificarea de preţ, aveţi dreptul de a refuza modificarea prin dezabonarea de la Abonamentul cu plată înainte ca modificarea de preţ să intre în vigoare.
 5. Plată: Taxa lunară de abonament va fi plătită direct în contul Creatorului prin intermediul unui furnizor terţ de servicii de plată. Spotify acţionează în calitate de agent pentru Creator în vânzarea abonamentelor pentru Conţinut exclusiv pentru abonaţi, dar nu participă la fluxul de fonduri în transferul niciunei taxe de abonament de la dumneavoastră către Creator. Ca atare, dumneavoastră în calitate de Abonat, sunteţi de acord să acţionaţi ca agent de reţinere pentru taxele aplicabile atunci când acest lucru este impus de lege.
 6. Reînnoire: Abonamentul şi plata Abonamentului se vor reînnoi automat la sfârşitul perioadei de abonament aplicabile, cu excepţia cazului în care anulaţi Abonamentul podcast cu plată înainte de încheierea perioadei de abonament curente din momentul respectiv.
 7. Anulare: Vă puteţi anula oricând Abonamentul podcast cu plată, urmând instrucţiunile furnizate la achiziţionarea Abonamentului podcast cu plată. Anularea va intra în vigoare în ziua următoare ultimei zile a perioadei de abonament curente şi nu veţi mai avea acces la Conţinutul exclusiv pentru abonaţi. Nu se va acorda nicio rambursare sau credit pentru nicio perioadă de abonament parţială. Recunoaşteţi că veţi primi acces de la Creator la Abonamentul podcast cu plată la punctul de achiziţie. În plus, recunoaşteţi că, dacă începeţi să consumaţi Conţinut exclusiv pentru abonaţi în termen de 14 zile de la punctul de achiziţie, nu veţi avea dreptul să vă răzgândiţi şi să anulaţi (sau să solicitaţi orice rambursare) în conformitate cu Regulamentul privind contractele cu consumatorii şi sunteţi de acord cu furnizarea de Conţinut exclusiv pentru abonaţi. Dacă anulaţi fără a consuma Conţinut exclusiv pentru abonaţi în perioada de 14 zile de mai sus, veţi primi o rambursare integrală a taxelor plătite.
 8. Confirmări: Confirmaţi că:
  1. Conţinutul exclusiv pentru abonaţi este furnizat de Creator şi nu de Spotify; şi
  2. În cea mai mare măsură permisă de legislaţia aplicabilă, Spotify nu garantează frecvenţa, disponibilitatea sau calitatea Conţinutului exclusiv pentru abonaţi. Tot Conţinutul exclusiv pentru abonaţi este supus condiţiilor şi politicilor de conţinut Spotify şi poate fi eliminat pentru încălcarea acestor condiţii şi politici. Dacă sunteţi nemulţumit de frecvenţa, disponibilitatea sau calitatea Conţinutului exclusiv pentru abonaţi în orice fel, vă puteţi anula oricând abonamentul, în conformitate cu Prevederile de anulare de mai sus; şi
  3. Dacă sunteţi de acord să primiţi comunicări de marketing de la un Creator, Spotify vă va partaja numele şi adresa de e-mail cu acel Creator, iar Spotify nu este responsabil, şi nu îşi asumă răspunderea, pentru comportamentul Creatorului cu privire la acele date, inclusiv orice comunicare de marketing sau altă corespondenţă trimisă către dumneavoastră de către sau în numele acelui Creator. Creatorul va acţiona ca un operator de date (aşa cum este definit de Regulamentul general al UE privind protecţia datelor 2016/67) cu privire la acele date cu caracter personal, iar prelucrarea datelor cu caracter personal se va efectua în conformitate cu Politica sa de confidenţialitate. În măsura în care utilizarea Serviciilor necesită ca Spotify să vă prelucreze datele personale, Spotify va prelucra aceste date în conformitate cu Politica de confidenţialitate Anchor.
 9. Mărci comerciale: Numele şi siglele „Anchor” şi „Spotify” sunt mărci comerciale şi mărci de identificare a brandului sau serviciului Spotify (denumite în mod colectiv „Mărci comerciale Spotify”). Alte nume şi sigle de companii, produse şi servicii utilizate şi afişate prin intermediul Serviciilor pot fi mărci comerciale sau mărci de serviciu ale proprietarilor respectivi, care pot sau nu să susţină sau să fie afiliaţi sau conectaţi cu Spotify. Nimic din prezentele Condiţii sau Servicii nu trebuie interpretat ca şi cum ar acorda, în mod implicit, prin împiedicare, sau în alt mod, vreo licenţă sau drept de utilizare a niciunei mărci comerciale Spotify afişate în Servicii, fără permisiunea prealabilă scrisă din partea Spotify, în fiecare caz în parte. Tot fondul de comerţ generat din utilizarea mărcilor comerciale Spotify va fi în beneficiul exclusiv al Spotify.
 10. Suspendare şi reziliere. Prezentele Condiţii vor continua să se aplice în cazul dumneavoastră până când sunt reziliate, fie de dumneavoastră (de exemplu, ca urmare a anulării de către dumneavoastră conform Secţiunii 7 de mai sus), fie de Spotify. Spotify poate rezilia prezentele Condiţii sau vă poate suspenda accesul la Serviciu în orice moment, în cazul în care considerăm că aţi încălcat oricare dintre prezentele Condiţii, dacă încetăm furnizarea Serviciului sau a oricărei alte componente materiale a acestuia, în urma unei notificări rezonabile către dumneavoastră sau în măsura în care considerăm că este necesar pentru a respecta legislaţia aplicabilă. Dacă dumneavoastră sau Spotify reziliaţi prezentele Condiţii sau dacă Spotify vă suspendă accesul la Serviciu, sunteţi de acord că Spotify nu va avea, sub rezerva legislaţiei aplicabile, nicio răspundere sau responsabilitate faţă de dumneavoastră şi (cu excepţia celor prevăzute în mod expres în prezentele Condiţii), Spotify nu va rambursa nicio sumă pe care aţi achitat-o deja. Toate prevederile prezentelor Condiţii care, prin natura lor, trebuie să rămână în vigoare, vor rămâne în vigoare, inclusiv şi fără limitare, Secţiunile 9, 10, 12, 13, 19, 20 şi 21.
 11. Garanţie: În cea mai mare măsură permisă de legislaţia aplicabilă:
  1. Spotify nu are nicio relaţie specială cu dumneavoastră sau obligaţii fiduciare faţă de dumneavoastră;
  2. eliberaţi Spotify de orice răspundere pentru că aţi achiziţionat sau nu conţinut prin intermediul Serviciilor. Spotify nu face nicio declaraţie cu privire la niciun conţinut inclus în Servicii sau accesat prin intermediul Serviciilor, iar Spotify nu va fi responsabil sau răspunzător pentru acurateţea, conformitatea cu drepturile de autor sau legalitatea materialului sau conţinutului inclus în Servicii sau accesat prin intermediul Serviciilor; şi
  3. Spotify va furniza Serviciile făcând dovada unei atenţii şi a unor abilităţi rezonabile, cu toate acestea, sub rezerva acestui fapt, Serviciile sunt furnizate „AŞA CUM SUNT” şi „AŞA CUM SUNT DISPONIBILE”, fără nicio garanţie de niciun fel, fie ea expresă, statutară sau implicită, incluzând, dar fără a se limita la, garanţiile implicite de titlu, neîncălcare, calitate satisfăcătoare şi adecvare pentru un anumit scop, şi orice garanţii implicite din orice curs de derulare sau practici comerciale, toate acestea fiind respinse în mod expres. Spotify şi afiliaţii săi, şi funcţionarii, directorii, acţionarii, angajaţii, agenţii, furnizorii, partenerii şi furnizorii de conţinut terţi ai acestora, precum şi orice succesor sau mandatar, nu garantează şi declină în mod expres răspunderea că: (i) Serviciile vor fi sigure sau disponibile în orice moment sau locaţie anume; (ii) orice defecte sau erori vor fi corectate; (iii) Serviciile sunt lipsite de viruşi sau alte componente dăunătoare; sau că (iv) rezultatele utilizării Serviciilor vor îndeplini cerinţele dumneavoastră. Utilizarea Serviciilor de către dumneavoastră se efectuează exclusiv pe propriul risc.
 12. Limitarea răspunderii: În cea mai mare măsură permisă de legislaţia aplicabilă:
  1. sunteţi de acord că singura şi exclusiva remediere pentru orice problemă sau nemulţumire legată de Servicii este să încetaţi utilizarea Serviciilor. Sunteţi de acord că Spotify nu are nicio obligaţie sau răspundere care să rezulte din sau să aibă legătură cu serviciile terţe puse la dispoziţie prin sau în conexiune cu Serviciile; şi
  2. în nicio circumstanţă, Spotify şi afiliaţii săi, şi funcţionarii, directorii, acţionarii, angajaţii, agenţii, furnizorii, partenerii sau licenţiatorii terţi ai acestora, precum şi orice succesor sau mandatar, nu vor fi răspunzători pentru (1) orice daune indirecte, speciale, incidentale, punitive, exemplare sau consecutive; (2) orice pierdere de utilizare, date, relaţii comerciale sau profituri (directe sau indirecte), în toate cazurile care decurg din utilizarea sau imposibilitatea de a utiliza Serviciile sau serviciile terţe, indiferent de teoria juridică, indiferent dacă Spotify a fost avertizat cu privire la posibilitatea acestor daune şi chiar dacă o remediere nu îşi atinge scopul esenţial; sau (3) răspunderea totală pentru toate revendicările legate de Servicii mai mari decât sumele plătite de dumneavoastră în temeiul prezentului Acord în cursul celor douăsprezece luni anterioare în cauză;
  3. Nimic din prezentele Condiţii nu înlătură sau limitează răspunderea Spotify pentru fraudă, denaturare frauduloasă, deces sau vătămare corporală cauzată de neglijenţa sa, orice altă răspundere care nu poate fi limitată sau exclusă conform legislaţiei aplicabile.
 13. Servicii terţe: Serviciile vă pot permite să creaţi linkuri către alte site-uri web, servicii sau resurse online, iar alte site-uri web, servicii sau resurse online pot conţine linkuri către Servicii. Când accesaţi resurse terţe, o faceţi pe propriul risc. Aceste alte resurse nu se află sub controlul Spotify şi recunoaşteţi că Spotify nu este responsabil sau răspunzător pentru conţinutul, funcţiile, acurateţea, legalitatea, caracterul adecvat sau orice alt aspect al acestor site-uri web sau resurse. Includerea unui astfel de link nu implică aprobarea noastră sau vreo asociere între noi şi operatorii acestora. În plus, recunoaşteţi şi sunteţi de acord cu faptul că Spotify nu va fi responsabil sau răspunzător, în mod direct sau indirect, pentru orice daune sau prejudicii cauzate sau care se presupune că ar fi cauzate de sau referitoare la utilizarea sau încrederea în orice astfel de conţinut, bunuri sau servicii terţe, disponibile pe sau prin orice astfel de site web, serviciu sau resursă online terţă.
 14. Forţă majoră: Spotify nu va fi răspunzător pentru nicio neîndeplinire a obligaţiilor care îi revin în temeiul prezentului, în cazul în care o astfel de încălcare rezultă dintr-o cauză care nu poate fi controlată în mod rezonabil, incluzând, dar fără a se limita la, defecţiuni sau deteriorări mecanice, electronice sau de comunicaţii.
 15. Modificări: Spotify îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba în alt mod prezentele Condiţii, notificându-vă cu privire la aceste modificări prin orice mijloace rezonabile (înainte de a intra în vigoare). Orice astfel de modificări nu se vor aplica niciunui litigiu dintre dumneavoastră şi Spotify, care are loc anterior datei la care Spotify a postat Condiţiile revizuite, care încorporează aceste modificări sau v-a notificat în alt mod cu privire la aceste modificări. Accesul continuu la sau utilizarea Conţinutului exclusiv pentru abonaţi, după ce Spotify publică Condiţiile actualizate sau oferă o altă notificare cu privire la aceste Condiţii actualizate, va confirma acceptarea de către dumneavoastră a acestor modificări. Dacă nu sunteţi de acord cu Condiţiile actualizate, trebuie să încetaţi accesarea şi utilizarea Conţinutului exclusiv pentru abonaţi.
 16. Acord integral: Prezentele Condiţii constituie acordul integral convenit între dumneavoastră şi noi, în ceea ce priveşte Serviciile, şi înlocuiesc orice comunicări şi propuneri anterioare sau actuale (fie orale, scrise sau electronice) între dumneavoastră şi noi, cu privire la Servicii.
 17. Separabilitate: Cu excepţia cazului în care se prevede altfel, dacă orice prevedere a prezentelor Condiţii de Abonament podcast cu plată este considerată nevalidă sau inaplicabilă din orice motiv sau în orice măsură, caracterul nevalid sau inaplicabil nu va afecta în niciun fel şi nu va face ca celelalte prevederi ale prezentelor Condiţii să devină nevalide sau inaplicabile, iar aplicarea acelei prevederi va fi efectuată în măsura permisă de lege.
 18. Renunţare: Orice incapacitate a Spotify sau a unui beneficiar terţ de a pune în aplicare prezentele Condiţii sau orice prevedere a acestora nu reprezintă o renunţare la dreptul Spotify sau al terţului beneficiar aplicabil de a face acest lucru.
 19. Interpretare: Aşa cum sunt utilizaţi în cadrul prezentelor Condiţii, se va considera că termenii „include” şi „inclusiv” şi variaţiile acestora sunt urmate de termenul „fără limitare”.
 20. Lege aplicabilă şi jurisdicţie: Cu excepţia cazului în care aveţi drepturi care trebuie să fie guvernate de altă legislaţie aplicabilă, prezentele Condiţii vor fi guvernate de şi interpretate în conformitate cu legile Statelor Unite (inclusiv legea federală privind arbitrajul) şi ale statului New York, Statele Unite ale Americii, fără a ţine seama de alegerea sau conflictele de principii de drept. Cu excepţia cazului în care vi se permite prin lege să introduceţi o acţiune în altă instanţă, sunteţi de acord că orice litigiu care decurge din sau care are legătură cu obiectul prezentelor Condiţii va fi supus în mod exclusiv competenţei judiciare şi locului de desfăşurare din Districtului de Sud din New York.
Was this article helpful?