Riktlinjer för profilbilder och bilder till spellistor

Du kan personanpassa Spotify genom att skapa dina egnaomslagsbilder och beskrivningar för spellistor och genom att ladda upp en profilbild.

Spotify är däremot inte en plattform där fördomar, hat, missbruk eller olagligt beteende får förekomma. Läs därför våra riktlinjer för profilbilder och bilder till spellistor för mer information om vilka typer av bilder och bildtexter vi tillåter och vilka vi inte tillåter.

Immateriell äganderätt och sekretess 

Du får inte ladda upp bilder som strider mot några upphovsrättslagar, varumärkeslagar eller rättigheter för personliga bilder, vilka är följande:

  • Upphovsätt – I de flesta länder finns upphovsrättslagar som ska skydda litterära och konstnärliga verk (böcker, musik, konst osv.). Upphovsrätten skyddar i allmänhet inte idéer eller fakta, men den kan skydda originalformuleringar och originalbilder som uttrycker en idé. Detaljerad information om landsspecifika upphovsrättslagar finns i WIPO:s (Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten) förteckning.
  • Varumärke – Ett varumärke är ett ord, en slogan, en symbol eller en design (logotyp, namn på märke/företag) som särskiljer den produkt/tjänst som en enhet erbjuder från andra. Syftet med varumärkeslagar är i allmänhet att förhindra att konsumenter blir osäkra på vem som tillhandahåller tjänsten.
  • Personlig bild – Personlighetsskydd, eller namn- och bildlagen skyddar en individ från obehörigt allmänt eller kommersiellt bruk av personens namn, bild, personlighet eller utseende. Publicera alltså inte en bild på en individ utan personens tillåtelse.  

Stötande, våldsamt eller olämpligt innehåll

Nedan ser du några riktlinjer för olika typer av stötande eller våldsamt innehåll som vi inte tolererar. Observera dock att eftersom våra medlemmar kommer från många olika länder och kulturella bakgrunder kan det hända att något du uppfattar som obehagligt inte bryter mot våra riktlinjer. 

  • Nakenbilder, pornografi och annat material med uttrycklig sexuell innebörd är inte tillåtet på Spotify. Om du frågar dig om ett foto är lämpligt finns det risk för att det bryter mot våra riktlinjer för profilbilder och bilder till spellistor.   
  • Hatiska uttalanden, bilder, symboler eller referenser av alla slag är strängt förbjudna på Spotify och tas bort omedelbart. 
  • Barnpornografi – Spotify har nolltolerans mot innehåll som framställer minderåriga sexuellt. Publicering, delning eller nedladdning av den typen av bilder är förbjudet enligt lag och leder till polisanmälning samt till att ditt konto stängs ned.Om du ser sådana bilder anmäler du omedelbart det till oss. 
  • Mobbning och trakasserier – Det är inte tillåtet att mobba eller trakassera individer eller grupper inom tjänsten. Sådant innehåll kommer att tas bort från tjänsten. 
  • Alltför våldsamt innehåll – Trots att vi vill uppmuntra dig att uttrycka dig tillåter vi inte innehåll som är alltför stötande eller våldsamt på Spotify. När du tänker publicera innehåll kan det vara bra att fråga dig om majoriteten av de du känner skulle reagera negativt på innehållet. I så fall bryter det antagligen mot våra riktlinjer för profilbilder och bilder till spellistor.
Senast uppdaterad: 25 September 2019