Uppspelningskö och historik

För: Premium

Visa och ange vad som spelas upp härnäst med uppspelningskön.

Du kan dessutom se din senaste lyssningshistorik i desktop-appen. Det är perfekt när du glömt namnet på ett bra spår du lyssnade på för inte så länge sedan. 

Välj din enhet nedan för att ta reda på hur.

Klicka på Kö-ikonen  i det nedre högra hörnet av desktop-appen för att se vilken låt som spelas härnäst. 

Lägga till spår 

 1. Högerklicka på det spår du vill lägga till.
 2. Klicka på Lägg till i kön

Tips: Om du lyssnar på ett album köar Spotify automatiskt alla låtarna på albumet. 

Ta bort spår 

 1. Högerklicka på det spår du vill ta bort från uppspelningskön.  
 2. Klicka på Ta bort från kön

Ändra ordning 

 1. Under Nästa i uppspelningskön klickar du och håller ned på det spår du vill flytta.
 2. Dra och släpp det till önskad plats.  

Senaste lyssningshistorik

Klicka på HISTORIK i uppspelningskön för att se de senaste 50 spåren du lyssnat på.

Klicka på fältet Spelas nu och sedan på uppspelningskön  i det övre högra hörnet för att se vad som spelas härnäst.

Obs! Det går inte att visa uppspelningskön och ta bort särskilda spår eller ändra spårordningen på iPad.

Lägga till spår

 1. Tryck på  (iOS) eller  (Android) bredvid det spår du vill lägga till.
 2. Tryck på Lägg till i kön .

Tips: Om du lyssnar på ett album köar Spotify automatiskt alla låtarna på albumet.

Ta bort spår

 1. Tryck på  till vänster om det/de spår du vill ta bort i uppspelningskön.
 2. Tryck på TA BORT.

Ändra ordningen

 1. Tryck och håll ner  till höger om spåret i uppspelningskön. 
 2. Dra och släpp det till önskad plats.
Senast uppdaterad: 19 September 2018