Tinder

Spotify + Tinder … Vi har en matchning! Vi har tagit vårt förhållande till nästa nivå så att du kan göra detsamma. 

Låt potentiella matchningar se vilken typ av musik du gillar genom att koppla ditt Spotify-konto till din Tinder-profil.  

  • Visa dina favoritartister och vilken musik du gillar.
  • Välj ett ledmotiv som du tycker definierar dig och fäst det på din Tinder-profil.
  • Lyssna på andras ledmotiv. 

Oavsett om du har ett Spotify-konto eller inte kan du ställa in ett ledmotiv och spela upp förhandsgranskningar av andras favoritlåtar direkt från deras Tinder-profiler.

  • Tryck på Redigera info i Tinder för att visa Spotify-alternativen. 
  • Om du vill ansluta ditt Spotify-konto för fler alternativ trycker du på Visa dina musikintressenoch sedan ANSLUT SPOTIFY.

Svep på!

Senast uppdaterad: 20 Augusti 2018