Spotify Live

Spotify Live är en ny social ljudapp från Spotify där du kan anordna och delta i livediskussioner.

Genom virtuella rum kan du lyssna och prata om saker du gillar med artister och fans som har liknande intressen.

  • Anordna eller delta i livediskussioner
  • Anslut till liverum med dina favoritartister
  • Utforska grupper om olika ämnen
  • Skapa rum där bara du och dina vänner kan hänga
  • Få meddelanden om liverum som kanske intresserar dig

Mer information finns på webbplatsen för Spotify Live.

Live på Spotify

För: Mobil

Lyssna på Spotify Live‑sessioner från artister och program direkt på Spotify.

Obs! Livesessioner kanske inte finns på alla artist‑ och poddsidor.

Gå med i en session

Börja lyssna genom att trycka på bannern LIVE på artist‑ eller poddsidan.

Du kan även se kommande livesessioner i Kommande liverum.

Dela en session

  1. Tryck på ikon för dela i vyn Nu spelas.
  2. Välj Kopiera länk eller välj en app för sociala nätverk/meddelanden.

Delta i diskussionen

Obs! Du behöver ha Spotify Live installerat på din telefon.

Tryck på Delta i Spotify Live i vyn Nu spelas.

Då öppnas sessionen i Spotify Live och du kan delta i diskussionen.

Lämna en session

Välj Sluta lyssna i vyn Nu spelas när du vill lämna sessionen.

Var den här artikeln till hjälp?