Hantera dina Spotify-konton enkelt

Din information, dina betalningar och integritet på en och samma plats.

Spotifys plattformsregler

Spotifys mål är att hjälpa människor att frigöra sin kreativa potential – genom att ge miljontals kreativa artister möjligheten att leva på sitt skapande och miljarder fans möjligheten att uppleva och inspireras av det. Vi anser att det här målet kan nås genom att inkludera olika typer av konstnärliga uttryck, idéer, perspektiv och röster på vår plattform. Det här kan innebära att en del innehåll på vår plattform inte uppskattas av alla eller att en del innehåll kanske inte stöttas av Spotify.

Detta innebär dock inte att allt innehåll accepteras på vår plattform. Utöver de villkor som du samtyckte till och som styr din användning av våra tjänster syftar de här reglerna till att säkerställa att alla får en säker och trevlig upplevelse.

Vilka är reglerna?

Oavsett om du är en musiker, poddare eller annan kreatör är det viktigt att du vet vad som inte tillåts på vår plattform. Exemplen i avsnitten nedan är avsedda att vara illustrativa och är inte uttömmande.

Farligt innehåll

Spotify är en plats där folk kan skapa, uttrycka sig själva, lyssna, dela med sig, lära sig och bli inspirerade. Främja inte våld, uppmuntra inte till hat, trakassera eller mobba inte andra och delta inte i beteenden som kan utsätta andra för en risk för allvarlig fysisk skada eller död. Det här ska du undvika:

Innehåll som förespråkar eller förhärligar allvarlig fysisk skada på en individ eller grupp inkluderar, men är inte begränsat till, följande:

 • att uppmuntra till, förespråka eller förhärliga självmord eller självskadebeteende (om du eller någon du känner kämpar med eller tänker på självskadebeteende finns det mer information här om hur man får hjälp)
 • att uppmuntra till eller hota med allvarlig fysisk skada på eller våldsamma handlingar mot ett specifikt mål eller en specifik grupp

Innehåll som förespråkar eller stöttar terrorism eller våldsam extremism inkluderar, men är inte begränsat till, följande:

 • att förhärliga eller hylla våldsamma extremistgrupper eller deras medlemmar
 • att samordna, främja, hota med eller hylla en våldshandling av eller på uppdrag av våldsamma extremistgrupper eller deras medlemmar
 • att tillhandahålla instruktioner eller instruktionsmaterial för att begå en våldsam extremistisk handling
 • att uppmana en individ eller grupp att finansiera, utföra en våldsam extremistisk handling eller engagera sig i en våldsam extremistgrupps verksamhet

Trakasserier eller annat kränkande innehåll riktat mot en individ eller identifierbar grupp inkluderar, men är inte begränsat till, följande:

 • att upprepade gånger göra sexuella närmanden mot en specifik individ
 • att regelbundet kränka eller skrämma en minderårig
 • att dela eller vidarebefordra intimt innehåll där samtycke inte har getts, samt uttrycka hot om att distribuera sådant material
 • att dela, hota med att dela eller uppmuntra andra att dela en persons privata information, inklusive kreditkorts- eller bankinformation, personnummer osv.

Innehåll som uppmuntrar till våld eller hat riktat mot en person eller en grupp personer baserat på hudfärg, religion, könsidentitet eller ‑uttryck, kön, etnicitet, nationalitet, sexuell läggning, veteranstatus, ålder, funktionsnedsättning eller andra egenskaper som är förknippade med systematiskt förtryck eller marginalisering inkluderar, men är inte begränsat till, följande:

 • att berömma, stötta eller uppmana till våld mot en person eller grupp personer baserat på de egenskaper som anges ovan
 • avhumaniserande uttalanden om en person eller grupp baserat på de egenskaper som anges ovan
 • att främja eller förhärliga hatgrupper och bilderna/symbolerna som kopplas till dem

Innehåll som främjar farlig, falsk eller vilseledande medicinsk information som kan orsaka skada offline eller som utgör ett direkt hot mot allmänhetens hälsa inkluderar, men är inte begränsat till, följande:

 • att hävda att AIDS, covid‑19, cancer eller andra allvarliga, livshotande sjukdomar är påhittade eller att de inte existerar
 • att uppmuntra till förtäring av blekmedelsprodukter för att bota diverse sjukdomar och åkommor
 • att förespråka eller föreslå att vaccin som godkänts av lokala hälsomyndigheter är skapade för att orsaka dödsfall
 • att uppmuntra folk till att avsiktligt smittas med covid‑19 för att bygga upp immunitet (t.ex. främja eller vara värd för "coronafester")

Innehåll som mot lagen främjar försäljningen av reglerade eller olagliga varor inkluderar, men är inte begränsat till, följande:

 • att sälja olagliga skjutvapen eller delar av skjutvapen
 • att sälja olagliga droger
 • att sälja utrotningshotade arter eller produkter som kommer från utrotningshotade arter

Innehåll som främjar, begår eller underlättar sexuella övergrepp mot barn eller sexuellt utnyttjande av barn inkluderar, men är inte begränsat till, följande:

 • visuella skildringar av en minderårig person som utför sexuella handlingar eller oanständiga skildringar av en naken minderårig person
 • främjande av sexuella övergrepp av barn i utbyte mot pengar
 • uppmuntrande till eller främjande av vuxnas attraktion till minderåriga
 • främjande, normalisering eller förhärligande av gromning av barn

Bedrägligt innehåll

För att skapa fantastiska upplevelser på Spotify krävs det att man kan lita på att människor är de personer som de säger sig vara, att man inte kommer att bli utsatt för bedrägeri och att ingen försöker manipulera vår plattform. Använd inte skadliga metoder för att lura andra. Det här ska du undvika:

Innehåll där någon utger sig för att vara någon annan av bedrägliga skäl inkluderar, men är inte begränsat till, följande:

 • att använda samma namn, bild och/eller beskrivning som en annan befintlig kreatör
 • att utge sig för att vara en annan person, ett annat varumärke eller en annan organisation på ett vilseledande sätt

Innehåll som presenterar manipulerad eller syntetisk media som äkta på ett sätt som utgör en risk för skada inkluderar, men är inte begränsat till, följande:

 • ljud- eller videoinspelningar som kommer från en verklig och giltig källa som har ändrats på så vis att det förändrar det ursprungliga innehållets innebörd eller kontext och som utger sig för att vara sanning, vilket därmed innebär en risk för skada för talaren eller andra individer
 • ljud- eller bildmedia som skapats artificiellt med hjälp av teknik, som utger sig för att vara äkta, så som digitalt skapat sexuellt ljud- eller videoinnehåll eller innehåll som felaktigt antyder att någon har begått ett brott

Innehåll som försöker manipulera eller påverka valrelaterade processer inkluderar, men är inte begränsat till, följande:

 • felaktig framställning av hur politiska processer går till på ett sätt som kan avskräcka från eller förhindra deltagande
 • vilseledande innehåll som främjas för att skrämma eller undertrycka väljare från att delta i ett val

Innehåll som försöker utnyttja Spotifys community inkluderar, men är inte begränsat till, följande:

 • att publicera, dela eller tillhandahålla anvisningar om att implementera skadlig programvara eller relaterade skadliga metoder som syftar till att skada eller möjliggöra oauktoriserad åtkomst till datorer, nätverk, system eller annan teknik
 • nätfiske eller relaterade försök att på ett bedrägligt vis begära eller försöka samla in känslig information
 • att främja investeringsbedrägerier och ekonomiska bedrägerier som bli rik snabbt‑bedrägerier och pyramidspel eller att på annat vis uppmuntra folk att göra av med sina pengar under falska förevändningar

Känsligt innehåll

Vi har mängder med fantastiskt innehåll på Spotify, men det finns vissa saker vi inte tillåter på vår plattform. Publicera inte överdrivet våldsamt eller grafisk innehåll och publicera inte sexuellt explicit innehåll. Det här ska du undvika:

Innehåll som främjar grafiska eller överdrivet explicita skildringar av våld, skador eller på annat vis chockerande innehåll inkluderar, men är inte begränsat till, följande:

 • allvarligt stympade eller styckade kroppar
 • främjande av djurplågeri eller tortyr

Innehåll som innehåller sexuellt explicit material inkluderar, men är inte begränsat till, följande:

 • pornografi eller visuella skildringar av könsorgan eller nakenhet som presenteras i syfte att ge sexuell tillfredsställelse
 • förespråkande eller förhärligande av sexuella teman relaterade till våldtäkt, incest eller tidelag

Olagligt innehåll

Lagen är lagen. Oavsett vem du är, är det ditt ansvar att följa tillämpliga lagar och regler. Det här ska du undvika:

Innehåll som bryter mot tillämpliga lagar och regler inkluderar, men är inte begränsat till, följande:

 • innehåll som inte följer tillämpliga sanktioner och exportregler
 • innehåll som är avsett att främja eller begå en olaglig handling av vilket slag som helst

Innehåll som gör intrång på andras immateriella rättigheter inkluderar, men är inte begränsat till, följande:

 • innehåll som tillhandahålls till Spotify utan att du har erhållit de nödvändiga tillstånden
 • innehåll som gör intrång i en tredjeparts upphovs‑ eller varumärkesrätt

Vad gör Spotify för att dessa regler ska efterlevas?

Spotify använder en kombination av teknik och mänskliga bedömningar för att se till att dessa regler efterlevs konsekvent i hela världen. Utöver rapporter från användare använder vi automatiska verktyg som utnyttjar en kombination av signaler för att hitta innehåll som kanske bryter mot våra plattformsregler.

Vi har globala team med experter som utvecklar och upprätthåller våra plattformsregler och ser till att de efterlevs. När innehåll som kanske bryter mot reglerna rapporteras eller upptäcks kommer våra team att vidta lämpliga åtgärder.

Vad händer när någon bryter mot reglerna?

Vi tar de här besluten på allvar och ser till hela kontexten när vi bedömer potentiella brott mot plattformsreglerna. Brott mot reglerna kan leda till att innehållet som bryter mot reglerna tas bort från Spotify. Upprepade eller allvarliga överträdelser kan leda till att konton stängs av och/eller sägs upp. Du kan läsa mer om andra åtgärder vi kan vidta mot innehåll eller konton här.

Vad mer behöver jag veta?

De här plattformsreglerna syftar till att säkerställa att Spotify fortsätter vara en öppen och säker plattform för alla. Vi kommer att fortsätta att utvärdera och uppdatera den här informationen vid behov, så kom gärna tillbaka och ta en titt då och då. Beroende på vilka av Spotifys produkter eller funktioner du använder kan du bli föremål för ytterligare krav.

Hur rapporterar jag ett problem?

Har du hittat ett problem med något innehåll på Spotify? Då kan du informera oss genom att rapportera det här.

Var den här artikeln till hjälp?