Ljudinställningar

Lyssna på musik som den är tänkt att höras genom att öka ljudkvaliteten eller spara på din dataanvändning genom att sänka kvaliteten. 

På mobilen kan du finjustera ännu mer med equalizern. Om du har Premium kan du dessutom välja om volymnivåerna ska balanseras eller inte, och generellt göra dem högre eller lägre.

Obs! Du kan inte justera ljudinställningarna medan Spotify Connect är aktivt.

Välj ett alternativ nedan för att se hur du använder dessa inställningar på din enhet.

Alternativen för ljudkvalitet varierar beroende på vilka enheter du spelar upp på och din prenumerationsnivå.

Dator

 1. Klicka på pilen  i det övre högra hörnet och välj Inställningar.
 2. Under Musikkvalitet väljer du de inställningar du föredrar. Du kan välja bland inställningarna för ljudkvalitet i tabellen i Uppgifter om musikkvalitet nedan.

Mobil och surfplatta

 1. Tryck på Hem .
 2. Tryck på Inställningar .
 3. Under Musikkvalitet väljer du de inställningar du föredrar. Du kan välja bland inställningarna för ljudkvalitet i tabellen i Uppgifter om musikkvalitet nedan.

Obs! Du kan ha olika inställningar för lyssning online (Streamingkvalitet) och offline (Nedladdningskvalitet). Ju högre streamingkvaliteten är, desto större datamängd används. Ju högre nedladdningskvaliteten är, desto mer utrymme används. 

Webbspelare

Just nu kan du inte justera musikkvaliteten i webbspelaren. Ladda ned appen för att få tillgång till fler funktioner!

Uppgifter om musikkvalitet

Kolla in jämförelsen nedan.

  Free Premium
Webbspelare AAC 128 kbit/s AAC 256 kbit/s
Dator, mobil och surfplatta
 • Automatisk – Beror på din nätverksuppkoppling 
 • Låg – motsvarar ungefär 24 kbit/s

 • Normal – motsvarar ungefär 96 kbit/s

 • Hög – motsvarar ungefär 160 kbit/s

 • Automatisk – Beror på din nätverksuppkoppling 

 • Låg – motsvarar ungefär 24 kbit/s

 • Normal – motsvarar ungefär 96 kbit/s

 • Hög – motsvarar ungefär 160 kbit/s

 • Väldigt hög (enbart Premium) – motsvarar ungefär 320 kbit/s

För: Premium

Ställ in en standardvolymnivå för alla låtar för att få en mer konsekvent lyssningsupplevelse, eller inaktivera den för att lyssna på låtarna på den nivå som de ursprungligen spelades in på.

Dator

 1. Klicka på pilen  i det övre högra hörnet och välj Inställningar.
 2. Under Musikkvalitet kan du aktivera Normalisera volymen , eller slå av det .
 3. Du kan även justera den normaliserade volymen efter din omgivning. Bredvid Volymnivå väljer du bland följande alternativ:
  • Hög – praktiskt när du befinner dig i en bullrig miljö eller bara gillar att spela musiken högt! Däremot kanske du uppfattar mindre dynamik i de här nivåerna. 
  • Normal – det här är standardinställningen.
  • Låg – det här fungerar bäst när du befinner dig i en tystare miljö. Du kommer att uppfatta mer dynamiska nivåer.

iOS

 1. Tryck på Hem .
 2. Tryck på Inställningar och sedan på Uppspelning.
 3. Växla Aktivera ljudnormalisering eller av
 4. Du kan även justera den normaliserade volymen efter din omgivning. Bredvid Volymnivå väljer du bland följande alternativ:
  • Hög – praktiskt när du befinner dig i en bullrig miljö eller bara gillar att spela musiken högt! Däremot kanske du uppfattar mindre dynamik i de här nivåerna. 
  • Normal – det här är standardinställningen.
  • Låg – det här fungerar bäst när du befinner dig i en tystare miljö. Du kommer att uppfatta mer dynamiska nivåer.

Android

 1. Tryck på Hem
 2. Tryck på Inställningar .
 3. Växla Normalisera volym eller av .
 4. Du kan även justera den normaliserade volymen efter din omgivning. Bredvid Volymnivå väljer du bland följande alternativ:
  • Hög – praktiskt när du befinner dig i en bullrig miljö eller bara gillar att spela musiken högt! Däremot kanske du uppfattar mindre dynamik i de här nivåerna. 
  • Normal – det här är standardinställningen.
  • Låg – det här fungerar bäst när du befinner dig i en tystare miljö. Du kommer att uppfatta mer dynamiska nivåer.

Hitta rätt ljud för dig. Justera din musik genom att välja en av de förinställda nivåerna eller genom att dra punkterna i grafen för en mer precis och personanpassad inställning.

iPhone

 1. Tryck på Hem .
 2. Tryck på Inställningar och sedan på Uppspelning.
 3. Tryck på Equalizer och aktivera den .
 4. Tryck på en förinställd inställning eller anpassa genom att dra i prickarna på equalizern.

Android

 1. Tryck på Hem .
 2. Tryck på Inställningar .
 3. Under Musikkvalitet trycker du på Equalizer.
 4. Du dirigeras till enhetens ljud- och tillbehörsinställningar. Välj de inställningar du föredrar.

Obs! Equalizerns tillgänglighet på Android beror på tillverkaren. De ändringar du gör av den tillämpas även på ljudinställningarna för andra appar.

Senast uppdaterad: 22 Juni 2020