Online Dispute Resolution (tvistlösning för onlinehandel)

Läs instruktionerna för hur du rapporterar ett problem med vår produkt eller våra tjänster till det europeiska tvistlösningsorganet för onlinehandel (ODR).

Senast uppdaterad: 07 December 2016