Online Dispute Resolution (tvistlösning för onlinehandel)

Läs instruktionerna för hur du rapporterar ett problem med vår produkt eller våra tjänster till det europeiska tvistlösningsorganet för onlinehandel (ODR).

Senast uppdaterad 07 December, 2016