Varför har mitt konto inaktiverats?

Om du får ett mejl eller felmeddelande om att ditt konto har inaktiverats beror det troligtvis på en av följande anledningar:

Anledningar till inaktiverade konton

Misstänkt bedräglig aktivitet

Om vi upptäckt möjlig bedräglig aktivitet på ditt konto kan vi ha inaktiverat det.

En återbetalning har skett

Detta innebär att den person som betalar för prenumerationen har begärt tillbaka en betalning till Spotify via sin bank, sitt kreditkortsföretag eller sin betaltjänst online (som PayPal). Detta inaktiverar det konto som återbetalningen skedde på och gör att det återgår till Free. Vi skickar mejlaviseringar till samtliga konton som påverkas när det här sker.

  • När det gäller onlinepresentkort inaktiveras enbart det konto på vilket presentkortet köptes och presentkortet återkallas (så att det inte kan lösas in). Om presentkortet redan har lösts in på ett annat konto får det kontot ett mejl där det står att en återbetalning har utfärdats och att kontot inte har Premium längre.
  • När det gäller Premium for Family inaktiveras enbart det konto som tillhör ägaren (den som betalar för Family-planen). De andra kontona i planen förblir aktiva men återgår till Free.

Hur får jag tillbaka mitt konto?

Om du tror att det skett ett missförstånd kan du kontakta oss:

  1. Gå till vårt kontaktformulär och välj Logga in.
  2. Välj Jag kan inte logga in på Spotify.
  3. Välj JAG BEHÖVER FORTFARANDE HJÄLP.
  4. Fyll i uppgifterna och skicka in formuläret.

Obs! Du kan behöva bevisa att du är ägaren till kontot och uppge köp- eller betalningsuppgifter, så se till att ha den informationen till hands.

Senast uppdaterad: 19 September 2018