Ändra adress

Det är bara om du använder Premium for Family som du behöver registrera din adress hos Spotify.

Du kan resa jorden runt och ta Spotify med dig utan att behöva ändra något i ditt konto. Ta reda på mer om dina landsinställningar.

Har du Premium for Family?

Det går inte att ändra den registrerade adressen för en befintlig Premium for Family-plan. Om du flyttar eller anger fel uppgifter måste du skapa ett nytt konto (se till att först du avslutar planen på ditt gamla konto ochloggar ut överallt) och prenumerera på Premium for Family på det nya kontot.

Senast uppdaterad: 19 September 2018