Hey! Looks like you're offline. We've made sure you can still read some of our articles!

Kolejka odtwarzania i Historia

Funkcja Kolejka odtwarzania pozwala planować i zmieniać kolejność utworów. 

Możesz do niej dodawać utwory i albumy i w dowolnej chwili zmieniać kolejność ich odtwarzania (tylko wersja Premium). 

Co więcej, w aplikacji na komputerze możesz sprawdzić historię ostatnio odtwarzanych utworów. Ta funkcja przydaje się, gdy nie umiesz sobie przypomnieć nazwy utworu, który tak Ci się ostatnio podobał. 

Wybierz swoje urządzenie poniżej, aby dowiedzieć się, jak to zrobić. 

Kolejka odtwarzania 

Aby sprawdzić, jaki będzie kolejny utwór, kliknij przycisk Kolejka odtwarzania w prawym dolnym rogu aplikacji na komputer.

Dodawanie utworów

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy utwór, który chcesz dodać. 
 2. Kliknij Dodaj do kolejki

Wskazówka:Gdy słuchasz całego albumu, Spotify automatycznie ustawia kolejność jego utworów.

Usuwanie utworów 

 1. W Kolejce odtwarzania kliknij prawym przyciskiem myszy utwór, który chcesz usunąć. 
 2. Kliknij Usuń z kolejki

Zmiana kolejności 

 1. W Kolejce odtwarzania, w sekcji Następne kliknij i przytrzymaj utwór, który chcesz usunąć.
 2. Przeciągnij i upuść w wybranym miejscu.  

Historia

Aby wyświetlić ostatnie 50 utworów odtworzonych w Spotify, kliknij zakładkę HISTORIA w Kolejce Odtwarzania.

 1. Dotknij paska Teraz odtwarzane.
 2. Dotknij przycisku Kolejka w prawym górnym rogu aplikacji na telefon.

Dodawanie utworów 

 1. Dotknij  obok utworu, który chcesz dodać.
 2. Dotknij Dodaj do kolejki

Wskazówka: Gdy słuchasz całego albumu, Spotify automatycznie ustawia kolejność jego utworów. 

Usuwanie utworów

 1. W Kolejce odtwarzania dotknij kółka po lewej stronie utworu lub utworów, które chcesz usunąć.
 2. Dotknij USUŃ

Zmiana kolejności

 1. W Kolejce odtwarzania dotknij i przytrzymaj  po prawej stronie utworu. 
 2. Przeciągnij i upuść w wybranym miejscu. 

Na urządzeniach iPad nie ma możliwości wyświetlenia Kolejki odtwarzania, usuwania utworów ani zmiany ich kolejności. 

Dodawanie utworów

 1. Dotknij  obok utworu, który chcesz dodać. 
 2. Dotknij Dodaj do kolejki

Kolejka odtwarzania zresetuje się automatycznie po zamknięciu aplikacji. 

 1. Dotknij paska Teraz odtwarzane.
 2. Dotknij przycisku Kolejka w prawym górnym rogu aplikacji na telefon.

Dodawanie utworów

 1. Dotknij  obok utworu, który chcesz dodać.
 2. Dotknij Dodaj do kolejki.

Wskazówka: Gdy słuchasz całego albumu, Spotify automatycznie ustawia kolejność jego utworów. 

Usuwanie utworów

 1. W Kolejce odtwarzania dotknij kółka po lewej stronie utworu lub utworów, które chcesz usunąć.
 2. Dotknij USUŃ.

Zmiana kolejności

 1. W Kolejce odtwarzania dotknij i przytrzymaj  po prawej stronie utworu. 
 2. Przeciągnij i upuść w wybranym miejscu.