Kolejka odtwarzania i Historia

Dotyczy wersji: Premium

Sprawdź i zaplanuj kolejne utwory dzięki funkcji Kolejka odtwarzania.

W aplikacji na komputerze możesz też sprawdzić Historię ostatnio odtwarzanych utworów. Ta funkcja przydaje się, gdy nie umiesz sobie przypomnieć nazwy utworu, który tak Ci się ostatnio podobał. 

Wybierz urządzenie z poniższej listy, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.

Aby sprawdzić, jaki będzie kolejny utwór, kliknij Kolejka odtwarzania  w prawym dolnym rogu. 

Dodawanie utworów 

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy utwór, który chcesz dodać.
 2. Kliknij Dodaj do kolejki

Wskazówka: gdy słuchasz całego albumu, Spotify automatycznie ustawia kolejność jego utworów. 

Usuwanie utworów 

 1. W Kolejce odtwarzania kliknij prawym przyciskiem myszy utwór, który chcesz usunąć.  
 2. Kliknij Usuń z kolejki

Zmiana kolejności 

 1. W Kolejce odtwarzania, w sekcji Następne kliknij i przytrzymaj utwór, który chcesz usunąć.
 2. Przeciągnij i upuść w wybranym miejscu.  

Historia ostatnich odtworzeń

Aby wyświetlić ostatnie 50 utworów odtworzonych w Spotify, kliknij zakładkę HISTORIA w Kolejce Odtwarzania.

Aby sprawdzić, jaki będzie kolejny utwór, dotknij paska Teraz odtwarzane, a następnie Kolejka odtwarzania  w prawym górnym rogu.

Uwaga: na urządzeniach iPad nie ma możliwości wyświetlenia Kolejki odtwarzania, usuwania utworów ani zmiany ich kolejności.

Dodawanie utworów

 1. Dotknij  (iOs) lub  (Android) obok utworu, który chcesz dodać.
 2. Dotknij Dodaj do kolejki .

Wskazówka:gdy słuchasz całego albumu, Spotify automatycznie ustawia kolejność jego utworów.

Usuwanie utworów

 1. W Kolejce odtwarzania dotknij  po lewej stronie utworu lub utworów, które chcesz usunąć.
 2. Dotknij USUŃ.

Zmiana kolejności

 1. W Kolejce odtwarzania dotknij i przytrzymaj  po prawej stronie utworu. 
 2. Przeciągnij i upuść w wybranym miejscu.
Ostatnia aktualizacja 19 września, 2018