Hey! Looks like you're offline. We've made sure you can still read some of our articles!

Odnajdywanie i udostępnianie profilu

Udostępnij swój profil, aby pokazać znajomym, czego słuchasz. Wybierz swoje urządzenie poniżej, aby dowiedzieć się, jak to zrobić. 

  1. Kliknij ikonę zdjęcia profilowego w prawym górnym rogu aplikacji.
  2. Kliknij .
  3. Najedź kursorem na pozycję Udostępnij i wybierz opcję udostępniania.  
  1. Dotknij Biblioteka  w menu na dole ekranu.
  2. Dotknij ikony zdjęcia profilowegow lewym górnym rogu. 
  3. Dotknij  (iOS)/  (Android) w prawym górnym rogu. 
  4. Dotknij Udostępniji wybierz opcję udostępniania.