Słuchaj w trybie offline

Dotyczy: posiadacze subskrypcji Premium

Zabierz muzykę wszędzie ze sobą. Możesz odtworzyć nawet 3333 utworów w trybie offline (bez połączenia z Internetem) na trzech różnych urządzeniach.
 
Uwaga: raz na trzydzieści dni musisz przejść do trybu online, aby zachować ustawienia trybu offline.

Desktop

 1. Kliknij playlistę, którą chcesz zapisać.
 2. Włącz nad playlistą opcję Dostępne w trybie offline (suwak zmieni kolor na zielony). Podczas pobierania obok utworów wyświetlany jest symbol krążących strzałek. 
  Uwaga: możesz pobrać tylko playlisty, które obserwujesz lub które zostały utworzone przez Ciebie. 
 3. Postęp pobierania jest widoczny w kolumnie po lewej stronie. Obok tytułów playlist będzie także wyświetlany symbol krążących strzałek ().
 4. Zielona strzałka () oznacza, że pobieranie zostało zakończone.
 5. Aby włączyć odtwarzanie muzyki bez połączenia z Internetem, kliknij opcję Plik na pasku menu, a następnie wybierz opcję Tryb offline

Uwaga: tryb offline uruchomi się również automatycznie za każdym razem, gdy połączenie z Internetem zostanie przerwane.

iPhone

 

Uwaga: pobieranie za pomocą sieci komórkowej jest domyślnie wyłączone. Dotknij opcji Pobierz, korzystając z sieci komórkowej w Ustawieniach (), aby włączyć tę funkcję. Radzimy jednak pobierać muzykę przez sieć Wi-Fi, aby uniknąć opłat za transfer danych.

Możesz zapisać playlisty, wykonawców, albumy, utwory i podcasty zapisane w kolekcji Biblioteka.

 1. Po połączeniu się z siecią Wi-Fi przejdź do sekcji Utwory, jeśli chcesz, aby wszystkie utwory były dostępne w trybie offline. To samo możesz zrobić z playlistami, wykonawcami lub albumami.
 2. Na górze ekranu włącz opcję Dostępne w trybie offline. Suwak zmieni kolor na zielony.
 3. Na górze kolekcji Biblioteka będzie wyświetlany postęp pobierania.
 4. Po zakończeniu pobierania obok playlist i utworów będzie wyświetlana zielona strzałka ().

Aby słuchać muzyki w trybie offline:

 1. Dotknij pozycji Biblioteka w menu na dole ekranu.
 2. Wybierz opcję Ustawienia ().
 3. Wybierz opcję Odtwarzanie.
 4. Włącz Tryb offline (suwak zmieni kolor na zielony).

Uwaga: tryb offline uruchomi się również automatycznie za każdym razem, gdy połączenie z Internetem zostanie przerwane.

iPad

Uwaga: pobieranie za pomocą sieci komórkowej jest domyślnie wyłączone. Dotknij opcji Pobierz, korzystając z sieci komórkowej w Ustawieniach (), aby włączyć tę funkcję. Radzimy jednak pobierać muzykę przez sieć Wi-Fi, aby uniknąć opłat za transfer danych.

Możesz zapisać playlisty, wykonawców, albumy, utwory i podcasty zapisane w kolekcji Biblioteka.

 1. Po połączeniu się z siecią Wi-Fi przejdź do sekcji Utwory, jeśli chcesz, aby wszystkie utwory były dostępne w trybie offline. To samo możesz zrobić z playlistami, wykonawcami lub albumami.
 2. Na górze ekranu włącz opcję Dostępne w trybie offline. Suwak zmieni kolor na zielony.
 3. Na górze kolekcji Biblioteka będzie wyświetlany postęp pobierania.
 4. Po zakończeniu pobierania obok playlist i utworów będzie wyświetlana zielona strzałka ().

Aby słuchać muzyki w trybie offline:

 1. Dotknij przycisku menu ().
 2. Wybierz opcję Ustawienia ().
 3. Wybierz opcję Odtwarzanie.
 4. Włącz Tryb offline (suwak zmieni kolor na zielony).

Uwaga: tryb offline uruchomi się również automatycznie za każdym razem, gdy połączenie z Internetem zostanie przerwane.

Android

Uwaga: pobieranie za pomocą sieci komórkowej jest domyślnie wyłączone. Dotknij opcji Pobierz, korzystając z sieci komórkowej w Ustawieniach (), aby włączyć tę funkcję. Radzimy jednak pobierać muzykę przez sieć Wi-Fi, aby uniknąć opłat za transfer danych.

Możesz pobierać playlisty, wykonawców, albumy, utwory i podcasty zapisane w kolekcji Biblioteka.

 1. Po połączeniu się z siecią Wi-Fi przejdź do sekcji Utwory , jeśli chcesz, aby wszystkie utwory były dostępne w trybie offline. To samo możesz zrobić z playlistami, wykonawcami lub albumami .
 2. Na górze ekranu włącz opcję Dostępne w trybie offline. Suwak zmieni kolor na zielony.
 3. Po zakończeniu pobierania pojawi się zielona strzałka ().

Aby słuchać muzyki w trybie offline:

 1. Dotknij przycisku menu ().
 2. Wybierz opcję Ustawienia ().
 3. Włącz tryb Offline.

Uwaga: tryb offline uruchomi się również automatycznie za każdym razem, gdy połączenie z Internetem zostanie przerwane.