Hey! Looks like you're offline. We've made sure you can still read some of our articles!

3D Touch

Dla: iPhone 6s i nowsze.

Dzięki funkcji 3D Touch w telefonach iPhone możesz szybciej uruchomić wyszukiwanie i otworzyć ostatnio odtwarzane kawałki.

  1. Na ekranie głównym naciśnij i przytrzymaj aplikację Spotify, aby wejść do menu Quick Actions.
  2. Dotknij wybranej opcji.


Wskazówka: w ostatnio odtwarzanych wyświetlane są 3 ostatnie słuchane utwory, albumy albo playlisty.