AirPlay

AirPlay pozwala na używanie urządzeń iPhone, iPod touch, iPad lub Mac do odtwarzania muzyki Spotify na urządzeniach Apple TV, na głośnikach zgodnych z AirPlay lub innym komputerze Mac.

Rozpocznij

Dla systemu: OS X Mountain Lion 10.8 i nowszych

  1. Podłącz komputer do tej samej sieci Wi-Fi co urządzenie, na którym będzie odtwarzana muzyka.
  2. Kliknij ikonę AirPlay na pasku menu i wybierz swoje urządzenie.
  3. Włącz odtwarzanie utworu w Spotify. Zostanie on odtworzony na wybranym urządzeniu.
  1. Podłącz telefon iPhone do tej samej sieci co urządzenie AirPlay.
  2. Włącz odtwarzanie utworu i dotknij paska Aktualnie odtwarzane.
  3. Dotknij pozycji Dostępne urządzenia na dole ekranu.
  4. Dotknij pozycji Więcej urządzeń i wybierz urządzenie AirPlay.

Ostatnia aktualizacja 23 kwietnia, 2019