UrbanEars

Postaw na wygląd i jakość z głośnikami UrbanEars.

Rozpocznij

Połącz się bezprzewodowo przez Spotify ConnectBluetooth, Chromecast lub Airplay. Lub podłącz za pomocą kabla AUX. 

Pamiętaj: dostępne typy połączeń zależą od konkretnego urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi producenta.

Ustawienia zaprogramowane

Zapisz do 7 playlist, albumów, stacji Spotify i nie tylko, aby odtwarzać je szybko dzięki zaprogramowaniu.

  1. Uruchom Spotify na głośniku na jeden z opisanych sposobów. 
  2. Odtwórz to, co chcesz zapisać. 
  3. Przekręć pokrętło Source, aby zaprogramować numer (1-7).
  4. Naciśnij i przytrzymaj pokrętło SOURCE przez 3 sekundy lub do chwili, gdy lampka kontrolna mignie i usłyszysz sygnał potwierdzenia.

Wskazówka: możesz zapisać, odtworzyć lub zmienić zaprogramowane ustawienia przez UrbanEars app.

Potrzebujesz pomocy?

Sprawdź stronę pomocy technicznej UrbanEars

Sprawdź inne artykuły na naszej stronie pomocy, jeśli masz problem z kontem Spotify , subskrypcjąodtwarzaniem w trybie offline albo jeśli nie możesz odtworzyć muzyki.

Ostatnia aktualizacja 16 października, 2018