Hey! Looks like you're offline. We've made sure you can still read some of our articles!

Marshall

Podkręć głośność muzyki ze Spotify z głośnikami Marshall!

Rozpocznij

Możesz odtwarzać Spotify na głośnikach Marshall, korzystając z różnych typów połączeń, takich jakSpotify ConnectChromecast AudioAirPlayBluetooth, czy połączenie kablem AUX.

Ustawienia zaprogramowane

Na głośnikach Marshall jest możliwość programowania Spotify, możesz więc zapisać nawet siedem ulubionych playlist, wykonawców albumów itd, aby można je było szybciej odtworzyć. Aby to zrobić:

  1. Otwórz Spotify i włącz coś (np. Odkryj w tym tygodniu).
  2. Na pasku Teraz odtwarzane na dole ekranu dotknij Dostępne urządzenia (telefon) lub kliknij  (komputer) i wybierz Marshall.
  3. W trakcie odtwarzania muzyki przekręć pokrętło SOURCE na głośniku do pozycji programowania (1-7).
  4. Naciśnij i przytrzymaj przez sekundy pokrętło SOURCE, aby zapisać ustawienie.
  5. Programowanie zakończono! Następnym razem, aby odtworzyć tę playlistę, wybierz zaprogramowany numer. Nie musisz się łączyć z telefonem czy laptopem.

Wskazówka: ustawieniami zaprogramowanymi można też zarządzać w aplikacji Marshall Multi-Room app.

Potrzebujesz pomocy?

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę pomocy technicznej Marshall.

Sprawdź inne artykuły na naszej stronie pomocy, jeśli masz problem z kontem Spotify,subskrypcją, odtwarzaniem w trybie offline albo jeśli nie możesz odtworzyć muzyki.