Marshall

Muzyka Spotify brzmi świetnie na głośnikach Marshall.

Rozpocznij

Połącz się bezprzewodowo przez Spotify ConnectBluetooth, Chromecast lub Airplay. Lub podłącz za pomocą kabla.  

Pamiętaj: dostępne typy połączeń zależą od konkretnego urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi producenta.

Ustawienia zaprogramowane

Dla: głośniki Marshall Multi-Room

Zapisz do 7 playlist, albumów, stacji Spotify i nie tylko, aby odtwarzać je szybko dzięki zaprogramowaniu.

  1. Uruchom Spotify na głośniku na jeden z opisanych sposobów. 
  2. Odtwórz to, co chcesz zapisać. 
  3. Przekręć pokrętłoSource, aby zaprogramować numer (1-7).
  4. Naciśnij i przytrzymaj przez sekundy pokrętło SOURCE, aby zapisać ustawienie. 

Wskazówka: możesz zapisać, odtworzyć lub zmienić zaprogramowane ustawienia przez aplikację Marshall Multi-Room.

Potrzebujesz pomocy?

Sprawdź stronę pomocy technicznej Marshall.

Na naszej stronie pomocy możesz też uzyskać pomoc w sprawach dotyczących konta Spotify, subskrypcji, odtwarzania w trybie offline lub gdy nie możesz odtwarzać muzyki.

Ostatnia aktualizacja 16 października, 2018