Sesja grupowa na głośniku

Dotyczy: Premium na telefonie i tablecie. Ta funkcja jest dostępna w przypadku inteligentnych głośników oraz większości głośników Bluetooth.

Znajomi, którzy dołączyli do sesji, mogą sterować tym, co jest odtwarzane na głośniku.

Rozpocznij sesję grupową na głośniku

Uwaga: upewnij się, że Twój głośnik i urządzenie są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi.

 1. Otwórz Spotify i włącz muzykę.
 2. Dotknij Ikona podłączenia urządzenia, aby wybrać urządzenie, na którym chcesz odtwarzać muzykę.

Teraz wiele osób może dołączyć i kontrolować ten głośnik.

Dołącz do sesji

Uczestnicy mogą sterować tym, co jest odtwarzane na głośniku. Mogą również zapraszać i usuwać znajomych.

Jeśli jesteście podłączeni do tej samej sieci Wi-Fi, możecie dołączyć do sesji bez zaproszenia.

 1. Dotknij Ikona podłączenia urządzenia, aby wybrać głośnik, na którym Twój znajomy odtwarza muzykę.
 2. Dotknij Dołącz do sesji.
  Uwaga: Jeśli wybierzesz funkcję Steruj głośnikiem, pozostali uczestnicy zostaną usunięci i ich kolejka zostanie utracona.

Jeśli nie jesteście podłączeni do tej samej sieci Wi-Fi, gospodarz lub inny uczestnik może wysłać Ci kod QR lub link z zaproszeniem. Zeskanuj kod QR lub użyj linku, aby dołączyć do sesji.

Sesja grupowej na głośniku – dodawanie i usuwanie znajomych

Aby dodać kogoś do sesji:

 1. Dotknij urządzenia, na którym obecnie słuchasz muzyki.
 2. Dotnij strzałki/awataru obok.
  Uwaga: upewnij się, że sesja grupowa na głośniku została rozpoczęta Ikona przełączenia.
 3. Dotknij Zaproś.
  Możesz teraz udostępnić kod QR do zeskanowania lub dotknąć Udostępnij link, aby przesłać go w inny sposób.

Wskazówka: Jeśli jesteście podłączeni do tej samej sieci Wi-Fi, możecie dołączyć do sesji bez zaproszenia.

Aby usunąć znajomego z sesji:

 1. Dotknij urządzenia, na którym obecnie słuchasz muzyki.
 2. Dotnij strzałki/awataru obok.
 3. Dotknij Usuń wszystkich.Lubdotknij Ikona 3 kropek pionowo obok nazwy uczestnika sesji i dotknij Usuń z sesji.

Opuszczanie sesji grupowej na głośniku

 1. Dotknij urządzenia, na którym obecnie słuchasz muzyki.
 2. Wybierz inne urządzenie z listy dostępnych urządzeń.
  Uwaga: Opuszczenie sesji przez gospodarza spowoduje jej zakończenie dla wszystkich uczestników.

Nie działa?

Jeśli ​​nie możesz dołączyć do sesji grupowej lub rozpocząć jej na głośniku, upewnij się, że:

 • korzystasz z urządzenia mobilnego lub tabletu (ta funkcja nie działa na komputerze),
 • urządzenie jest podłączone do tej samej sieci Wi-Fi co głośnik,
 • masz aktywną subskrypcję Premium,
 • łączysz się z odpowiednim głośnikiem z listy dostępnych urządzeń.

Podobne artykuły

Czy ten artykuł był pomocny?