Informacja o Artykule 15 RODO

Poniżej znajdziesz informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych, do których przysługuje Ci prawo zgodnie z art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”). Niniejsze informacje stanowią uzupełnienie pobranych danych osobowych i należy je czytać w zestawieniu z nimi, aby ułatwić zrozumienie procesu przetwarzania danych osobowych, właściwego dla Twojego korzystania z Usługi Spotify. Jeśli użytkownik nie wystąpił jeszcze o uzyskanie kopii swoich danych osobowych, należy zapoznać się z treścią artykułu „Uzyskiwanie kopii swoich danych osobowych“.

Potwierdzenie, czy są przetwarzane Twoje dane osobowe

Gdy korzystasz z usługi Spotify w ramach naszych bezpłatnych lub płatnych wersji usługi (zwanych dalej „Wersją Usługi“ i zbiorczo „Usługą Spotify“), przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób opisany poniżej.

Cele przetwarzania danych osobowych

Poniższa tabela zawiera następujące informacje:

 • cele przetwarzania danych osobowych,
 • kategorie danych osobowych używanych do każdego celu (więcej informacji na ten temat znajdziesz w sekcji „Kategorie danych osobowych” poniżej).

Więcej informacji na temat podstawy prawnej mającej zastosowanie do każdego celu przetwarzania znajdziesz w tabeli w Sekcji 4 naszej Polityki prywatności.

Cel przetwarzania danych

Kategorie danych osobowych używanych do tego celu

Świadczenie Usługi Spotify.

 • Dane użytkownika
 • Adres zamieszkania
 • Dane dotyczące użytkowania
 • Dane głosowe
 • Dane dot. płatności i zakupów

Rozumienie, diagnozowanie oraz usuwanie problemów z serwisem Spotify.

 • Dane użytkownika
 • Dane dotyczące użytkowania

Ocenienie i opracowywanie nowych funkcji, technologii i usprawnień w ramach usługi Spotify.

 • Dane użytkownika
 • Dane dotyczące użytkowania
 • Dane głosowe

Cele marketingowe, promocyjne i reklamowe.

 • Dane użytkownika
 • Dane dotyczące użytkowania
 • Dane z ankiet i badań

Przestrzeganie zobowiązań prawnych, którym podlegamy

Mogą to być:

 • zobowiązania wynikające z prawa kraju lub regionu, w którym przebywasz,
 • prawo Szwecji (ze względu na główną siedzibę firmy w Szwecji),
 • prawo Unii Europejskiej, które nas obowiązuje.
 • Dane użytkownika
 • Adres zamieszkania
 • Dane dotyczące użytkowania
 • Dane głosowe
 • Dane dot. płatności i zakupów
 • Dane z ankiet i badań

Zastosowanie się do wniosków organów ścigania

Ma to zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy kontaktują się z nami organy ścigania, takie jak policja, sądy lub zakłady karne.


 • Dane użytkownika
 • Adres zamieszkania
 • Dane dotyczące użytkowania
 • Dane głosowe
 • Dane dot. płatności i zakupów
 • Dane z ankiet i badań

Spełnienie obowiązków umownych wobec stron trzecich, np. wynikających z umów zawartych z właścicielami treści w Usłudze Spotify

 • Dane użytkownika
 • Dane dotyczące użytkowania
 • Dane głosowe
 • Dane dot. płatności i zakupów

Podejmowanie odpowiednich działań w związku ze zgłoszeniami naruszeń prawa własności intelektualnej i nieodpowiednich treści

 • Dane użytkownika
 • Dane dotyczące użytkowania
 • Dane głosowe
 • Dane dot. płatności i zakupów

Ustalanie, dochodzenie lub obrona roszczeń prawnych.

 • Dane użytkownika
 • Adres zamieszkania
 • Dane dotyczące użytkowania
 • Dane głosowe
 • Dane dot. płatności i zakupów
 • Dane z ankiet i badań

Planowanie biznesowe, raportowanie i prognozowanie.

 • Dane użytkownika
 • Dane dotyczące użytkowania
 • Dane dot. płatności i zakupów

Przetwarzanie płatności.

 • Dane użytkownika
 • Dane dot. płatności i zakupów

Wykrywanie oszustw oraz zapobieganie im, w tym nieuczciwych płatności i nieuczciwego korzystania z Usługi Spotify

 • Dane użytkownika
 • Adres zamieszkania
 • Dane dotyczące użytkowania
 • Dane dot. płatności i zakupów

Przeprowadzanie badań i ankiet

 • Dane użytkownika
 • Dane dotyczące użytkowania
 • Dane głosowe
 • Dane z ankiet i badań

Kategorie danych osobowych

Poniższa tabela przedstawia kategorie danych osobowych, które przetwarzamy i wykorzystujemy. Jak wyszczególniono poniżej, gromadzenie i przetwarzanie niektórych danych osobowych zależy od Twojej Wersji Usługi ( Spotify Free lub Premium) i funkcji, z których korzystasz (takich jak tworzenie playlist lub komendy głosowe). Jeśli nie masz pewności, które z opisanych danych zostały przetworzone w związku z Twoim korzystaniem z Usługi Spotify, zapoznaj się z pobranymi danymi osobowymi, aby zrozumieć konkretne, zebrane przez nas elementy danych przetworzone w Twoim przypadku lub skontaktuj się z nami.

Kategoria

Opis

Dane użytkownika

Dane osobowe potrzebne do utworzenia konta Spotify i umożliwiające korzystanie z Usługi Spotify. Rodzaj gromadzonych i wykorzystanych danych zależy od posiadanej Wersji Usługi, sposobu tworzenia konta, kraju, w którym przebywasz, oraz od tego, czy do logowania używane są usługi stron trzecich. Mogą one obejmować:

 • nazwę profilu,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • datę urodzenia,
 • płeć,
 • adres zamieszkania (więcej szczegółów poniżej),
 • kraj

Niektóre z tych danych otrzymujemy od Ciebie z formularza rejestracyjnego lub strony konta.

Gromadzimy również niektóre dane z Twojego urządzenia, np. kraj lub region. Więcej informacji o gromadzeniu i wykorzystywaniu przez nas tych danych znajdziesz w sekcji „Twoja ogólna (niedokładna) lokalizacja” w kategorii Dane dotyczące użytkowania.

Adres zamieszkania

Jeśli w pobranych danych znajduje się Twój adres zamieszkania, przetwarzamy go z następujących powodów:

 • sprawdzanie, czy kwalifikujesz się do korzystania z danej Wersji Usługi,
 • dostarczanie informacji wymaganych na mocy obowiązującego prawa,
 • świadczenie usług wsparcia,
 • do celów administracji podatkowej i rozliczeń,
 • dostarczania fizycznych towarów lub prezentów, które zamówił użytkownik.

W niektórych przypadkach możemy skorzystać z aplikacji mapowania innej firmy (np. Google Maps), aby zweryfikować Twój adres.

Dane dotyczące użytkowania

Twoje dane osobowe przetwarzane podczas uzyskiwania dostępu do Usługi Spotify lub korzystania z niej.

Obejmuje to kilka rodzajów informacji wymienionych w poniższych sekcjach i zawartych w pobranym pliku z danymi.

Informacje na temat sposobu korzystania ze Spotify

Przykłady:

 • informacje na temat Twojej Wersji Spotify,
 • Twoje działania w ramach Usługi Spotify (np. data oraz godzina), takie jak:
 • wyszukiwane hasła,
 • historia odtwarzania,
 • utworzone playlisty,
 • Biblioteka,
 • historia przeglądania,
 • ustawienie konta,
 • interakcje z innymi użytkownikami Spotify,
 • korzystanie z usług stron trzecich, urządzeń i aplikacji w związku z Usługą Spotify,
 • wnioski (tj. nasze spostrzeżenia) dotyczące zainteresowań i preferencji użytkownika formułowane w oparciu o korzystanie z Usługi Spotify,
 • treści udostępniane przez Ciebie w ramach udziału w akcjach promocyjnych Spotify, na przykład w konkursach lub loteriach,
 • treści udostępniane przez Ciebie w dowolnej części Usługi Spotify, takie jak obrazy, dźwięk, tekst, tytuły, opisy, komunikaty i innego rodzaju treści.

Dane techniczne

Przykłady:

 • informacje o adresie URL,
 • identyfikatory internetowe, takie jak pliki cookie i adresy IP,
 • informacje o używanych przez Ciebie urządzeniach, takie jak:
 • identyfikatory urządzeń,
 • rodzaj połączenia sieciowego (np. Wi-Fi, 4G, LTE, Bluetooth),
 • operator,
 • wydajność sieci i urządzenia,
 • rodzaj przeglądarki,
 • język,
 • informacje umożliwiające zarządzanie prawami cyfrowymi,
 • system operacyjny,
 • wersja aplikacji Spotify,
 • informacje (takie jak nazwa urządzenia, identyfikatory urządzeń, marka i wersja), które umożliwiają nam wykrywanie i łączenie się z urządzeniami i aplikacjami stron trzecich, takimi jak:
 • urządzenia w Twojej sieci Wi-Fi (np. głośniki), które mogą łączyć się z Usługą Spotify,
 • urządzenia udostępniane przez system operacyjny podczas łączenie się za pośrednictwem Bluetooth, wtyczki i instalacji,
 • aplikacje partnerskie Spotify sprawdzające, czy aplikacja jest zainstalowana na urządzeniu.

Twoja ogólna (niedokładna) lokalizacja

Twoja ogólna lokalizacja obejmuje kraj, region lub stan. Możemy ją określić na podstawie danych technicznych (np. adresu IP, ustawień języka urządzenia lub waluty płatności).

Lokalizacja jest nam potrzebna, aby:

 • przestrzegać wymogów terytorialnych zawartych w naszych umowach z właścicielami treści w Usłudze Spotify,
 • dostarczać Ci spersonalizowane treści i reklamy.

Dane sensoryczne urządzenia

Aktywowane ruchem lub kierunkiem dane sensoryczne urządzenia mobilnego (np. akcelerometr lub żyroskop) konieczne dla dostarczenia Ci określonych funkcjonalności Usługi Spotify.

Dane głosowe

Zbieramy i przetwarzamy dane głosowe, jeśli masz dostęp do funkcji głosowych i postanowisz z nich skorzystać. Dane głosowe to nagrania dźwiękowe Twojego głosu oraz transkrypcje tych nagrań.

Więcej informacji na temat funkcji głosowych, ich konfiguracji lub wyłączania, znajdziesz w naszej Polityce sterowania głosem.

Dane dot. płatności i zakupów

Jeśli dokonujesz zakupu w Spotify lub rejestrujesz się w celu uzyskania dostępu do okresu próbnego, przetwarzamy Twoje dane dotyczące płatności. Ma to zastosowanie przy zakupie płatnej Wersji Usługi.

Dokładne dane osobowe i zakres ich wykorzystania będą się różnić w zależności od metody płatności, ale będą zawierać takie informacje, jak:

 • nazwa
 • datę urodzenia,
 • metoda płatności (np. karta kredytowa lub debetowa),
 • rodzaj karty kredytowej lub debetowej, data ważności i niektóre cyfry z numeru, jeżeli z niej skorzystano (uwaga: nigdy nie przechowujemy pełnego numeru karty ze względów bezpieczeństwa),
 • kod pocztowy,
 • numer telefonu komórkowego,
 • szczegóły zakupu oraz historia płatności.

Dane z ankiet i badań

Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe, które udostępniasz nam, wypełniając jakiekolwiek ankiety oraz biorąc udział w badaniach.

Kategorie odbiorców, którym dane osobowe mogą zostać ujawnione

W tej sekcji przedstawiono kategorie odbiorców danych osobowych gromadzonych lub generowanych w wyniku korzystania przez Ciebie z usługi Spotify.

Informacje dostępne publicznie

Poniższe dane osobowe będą zawsze publicznie dostępne w Usłudze Spotify:

 • nazwa profilu,
 • zdjęcie profilowe,
 • publiczne playlisty,
 • innego rodzaju treści publikowane przez Ciebie w Usłudze Spotify oraz wszelkie powiązane tytuły, opisy i obrazy,
 • osoby, które obserwujesz w Usłudze Spotify,
 • osoby, które Cię obserwują w Usłudze Spotify (możesz blokować obserwujących).

Ty i inni użytkownicy możecie udostępniać pewne publicznie dostępne informacje za pośrednictwem usług stron trzecich, np. w mediach społecznościowych lub komunikatorach internetowych. Są to na przykład:

 • Twój profil,
 • wszelkie treści publikowane przez Ciebie w Spotify oraz szczegóły dotyczące tych treści,
 • publiczne playlisty,

Gdy ma miejsce tego rodzaju udostępnienie, usługa strony trzeciej może przechowywać kopię danych w celu obsługi swoich funkcji.

Dane osobowe przekazane przez Ciebie dobrowolnie

Następujące dane osobowe udostępnimy tylko w przypadkach przedstawionych w poniższej tabeli:

 • w przypadku, gdy musimy udostępnić dane osobowe, aby umożliwić Ci korzystanie z funkcji Usługi Spotify albo aplikacji, usługi lub urządzenia strony trzeciej, z których korzystasz dobrowolnie, lub
 • w przypadku udzielenia nam w inny sposób zgody na udostępnianie danych osobowych, np. poprzez wybranie odpowiednich ustawień w Usłudze Spotify lub wyrażenie zgody.

Kategorie odbiorców

Kategorie danych, które możesz udostępniać

Powód udostępnienia

Aplikacje, usługi i urządzenia stron trzecich, które łączysz ze swoim kontem Spotify

 • Dane użytkownika
 • Dane dotyczące użytkowania

Połączenie z Twoim kontem Spotify lub umożliwienie Ci korzystania z Usługi Spotify w połączeniu z aplikacjami, usługami lub urządzeniami stron trzecich.

Aplikacje, usługi i urządzenia stron trzecich mogą obejmować:

 • aplikacje mediów społecznościowych,
 • głośniki,
 • telewizory,
 • platformy motoryzacyjne,
 • asystentów głosowych.

W zakładce „Aplikacje” na swoim koncie możesz sprawdzić listę połączonych usług stron trzecich oraz je usuwać.

Społeczność Spotify

 • Dane użytkownika

Umożliwienie Ci korzystania ze wsparcia Społeczności Spotify (Spotify Support Service).

W przypadku rejestracji konta na stronie wsparcia Społeczności Spotify poprosimy Cię o utworzenie specjalnej nazwy profilu. Będzie ona publicznie dostępna dla każdej osoby korzystającej ze wsparcia Społeczności Spotify. Będziemy wyświetlać również wszelkie publikowane przez Ciebie pytania lub komentarze.

Inni użytkownicy Spotify

 • Dane użytkownika
 • Dane dotyczące użytkowania
 • Dane głosowe

Udostępnianie innym użytkownikom Spotify informacji o tym, w jaki sposób korzystasz z Usługi Spotify, w tym Twoim obserwującym w Spotify.

Na przykład w sekcji „Społecznościowe” w ustawieniach konta możesz zdecydować, czy ostatnio słuchani wykonawcy i tworzone przez Ciebie playlisty mają pojawiać się na Twoim profilu. Możesz też tworzyć wspólne playlisty lub do nich dołączać. Wspólne playlisty zawierają rekomendacje społecznościowe oparte na Twojej aktywności odtwarzania.

Wykonawcy i wytwórnie

 • Dane użytkownika

Otrzymywanie wiadomości lub ofert promocyjnych od wykonawców, wytwórni muzycznych lub innych partnerów.

W tym celu możesz wyrazić zgodę na udostępnianie swoich Danych użytkownika. W dowolnym momencie masz możliwość zmiany zdania oraz wycofania zgody.

Informacje, które możemy udostępniać

W poniższej tabeli znajdują się szczegółowe informacje na temat tego, komu udostępniamy informacje i dlaczego.

Kategorie odbiorców

Kategorie danych

Powód udostępnienia

Dostawcy usług

 • Dane użytkownika
 • Adres zamieszkania
 • Dane dotyczące użytkowania
 • Dane głosowe
 • Dane dot. płatności i zakupów
 • Dane z ankiet i badań

Umożliwienie im świadczenia usług na rzecz Spotify.

Do usługodawców zaliczamy podmioty, które zatrudniamy w celu:

 • świadczenia obsługi klienta,
 • obsługi infrastruktury technicznej niezbędnej do świadczenia Usługi Spotify,
 • pomocy w zakresie ochrony i zabezpieczenia naszych systemów i usług (np. Google reCAPTCHA),
 • pomocy w zakresie promowania produktów, usług, wydarzeń i promocji Spotify (oraz naszych partnerów).

Partnerzy płatności

 • Dane użytkownika
 • Dane dot. płatności i zakupów

Umożliwienie przetwarzania płatności oraz zapobieganie oszustwom.

Partnerzy reklamowi

 • Dane użytkownika
 • Dane dotyczące użytkowania

Pomoc naszych partnerów w dostarczaniu trafniejszych reklam w Usłudze Spotify oraz pomiar ich skuteczności.

Nasi partnerzy reklamowi pomagają nam na przykład w tworzeniu dopasowanych reklam.

Czym są dopasowane reklamy?

 • Dopasowane reklamy oznaczają, że korzystamy z informacji od stron trzecich, aby prezentować Ci reklamy bliżej odzwierciedlające Twoje zainteresowania. Reklamy te są również znane jako reklamy oparte na zainteresowaniach.
 • Na przykład dopasowanie reklamy ma miejsce, gdy nasz partner reklamowy posiada informacje wskazujące na to, że lubisz samochody. Dzięki temu możemy pokazywać Ci reklamy dotyczące samochodów.

Jak zarządzać dopasowaniem reklam?

 • Możesz zarządzać dopasowaniem reklam w ustawieniach prywatności swojego konta w sekcji „Dopasowane reklamy”.
 • Możesz również zarządzać dopasowaniem reklam, korzystając z linków w opisach odcinków wybranych podcastów, gdy dostawca treści czerpie zyski z dopasowanych reklam lub treści reklamowych emitowanych w trakcie audycji. Tymi ustawieniami zarządza dostawca usługi hostingu podcastu, którym może nie być Spotify.

Jeśli w Ustawieniach prywatności wyłączysz dopasowane reklamy, możesz nadal otrzymywać reklamy w niektórych usługach (np. w podcastach lub bezpłatnej Wersji Usługi). Dobór tych reklam jest oparty na danych podanych w trakcie rejestracji oraz treściach odtwarzanych w naszych usługach. Jeśli na przykład słuchasz podcastu kulinarnego, możesz usłyszeć reklamę robota kuchennego.

Partnerzy marketingowi

 • Dane użytkownika
 • Dane dotyczące użytkowania

Promowanie Spotify u naszych partnerów. Udostępniamy tym partnerom określone Dane użytkownika i Dane dotyczące użytkowania, aby:

 • umożliwić Ci udział w promocjach Spotify, w tym okresach próbnych i innych ofertach łączonych,
 • promować Spotify w mediach i reklamach publikowanych w innych serwisach internetowych,
 • pomóc nam i naszym partnerom w mierzeniu skuteczności promocji Spotify.

Przykładowi partnerzy:

 • partnerzy marketingowi lub sponsorzy,
 • strony internetowe i aplikacje mobilne, które sprzedają nam przestrzeń reklamową w swoich serwisach,
 • partnerzy dostarczający urządzenia, aplikacje i urządzenia mobilne, którzy również oferują promocje Spotify.

Nasi partnerzy mogą również łączyć udostępnione przez nas dane osobowe z innymi danymi, które gromadzą na Twój temat, dotyczącymi na przykład sposobu korzystania z ich usług. My i nasi partnerzy możemy wykorzystywać te informacje do jak najlepszej personalizacji przedstawianych ofert, promocji i innych działań marketingowych.

Platformy hostingowe

 • Dane dotyczące użytkowania

Platformy hostingowe przechowują i dostarczają podcasty. Udostępniamy platformom hostingowym określone dane, gdy odtwarzasz podcast, np. Twój adres IP. Firma Spotify jest właścicielem dwóch platform hostingowych – Megaphone i Anchor. Możesz również odtwarzać podcasty dostępne na innych platformach hostingowych nienależących do Spotify.

Dostawcy podcastów powinni wyjaśnić w danym programie lub opisie odcinka, jaka platforma hostingowa obsługuje dany podcast. Zapoznaj się z Polityką prywatności danej platformy hostingowej, aby dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu przez nią danych.

Inni partnerzy

 • Dane użytkownika
 • Dane dotyczące użytkowania
 • Dane z ankiet i badań

Pomoc w zrozumieniu i poprawieniu wyników sprzedaży naszych produktów oraz efektywności współpracy.

W zakładce „Aplikacje” na swoim koncie możesz sprawdzić listę połączonych usług partnerskich oraz je usuwać.

Badacze akademiccy

 • Dane użytkownika
 • Dane dotyczące użytkowania

Działania takie jak analiza statystyczna i badania akademickie, jednak wyłącznie w formie spseudonimizowanej. Dane pseudonimizowane są przypisane do określonego kodu, a nie imienia i nazwiska lub innych informacji, które pozwoliłyby Cię zidentyfikować.

Firmy Spotify dokonujące pomiarów działań marketingowych

 • Dane użytkownika
 • Dane dotyczące użytkowania

Udostępniamy dane poniższym spółkom Spotify w celu pomiaru skuteczności kampanii reklamowych prowadzonych w Usłudze Spotify:

 • In Defense of Growth Incorporated d/b/a Podsights,
 • Chartable Holding, Inc.

Inne firmy Grupy Spotify

 • Dane użytkownika
 • Adres zamieszkania
 • Dane dotyczące użytkowania
 • Dane głosowe
 • Dane dot. płatności i zakupów
 • Dane z ankiet i badań

Prowadzenie codziennych działań biznesowych, które pozwalają nam utrzymywać i dostarczać Ci Usługę Spotify.

Organy ścigania i inne organy

 • Dane użytkownika
 • Dane dotyczące użytkowania

Gdy w dobrej wierze uznamy, że jest to konieczne, na przykład w celu:

 • przestrzegania obowiązku prawnego,
 • odpowiedzi na wezwanie dotyczące toczącej się sprawy (np. nakaz przeszukania, nakaz sądowy lub wezwanie do sądu),
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu naszego lub strony trzeciej, odnoszącego się do:
 • bezpieczeństwa narodowego,
 • egzekwowania prawa,
 • procesu (sprawy w sądzie),
 • postępowania karnego,
 • ochrony czyjegoś bezpieczeństwa,
 • zapobiegania śmierci lub bezpośrednim obrażeniom ciała.

Nabywcy naszej firmy

 • Dane użytkownika
 • Adres zamieszkania
 • Dane dotyczące użytkowania
 • Dane głosowe
 • Dane dot. płatności i zakupów
 • Dane z ankiet i badań

W przypadku sprzedaży lub negocjacji sprzedaży naszej firmy z nabywcą lub potencjalnym nabywcą.

W takiej sytuacji możemy przekazać Twoje dane osobowe niniejszemu nabywcy lub jego spółce stowarzyszonej w ramach zawartej transakcji.

Kryteria przechowywania danych osobowych

Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia Usługi Spotify lub ze względu na prawnie uzasadniony interes oraz przyczyny biznesowe Spotify, takie jak:

 • utrzymanie wydajności Usługi Spotify,
 • podejmowanie decyzji biznesowych na temat nowych funkcji oraz ofert w oparciu o dane,
 • przestrzeganie zobowiązań prawnych,
 • rozstrzyganie sporów.

Kryteria stosowane do określenia okresów przechowywania obejmują:

 • Jak możemy skrócić okres przechowywania danych? Nasze systemy są zaprojektowane w taki sposób, aby usuwać przestarzałe dane po 90 dniach, chyba że z uzasadnionych przyczyn biznesowych wybrany został inny okres.
 • Czy musimy przechowywać dane, aby zapewnić usługi, których oczekują użytkownicy? Przechowujemy dane osobowe przez określony czas w celu dostarczania spersonalizowanej usługi naszym użytkownikom. Zazwyczaj przechowujemy historię odtwarzania przez cały okres funkcjonowania konta, na przykład aby przygotować retrospektywne playlisty, które cieszą się popularnością wśród naszych użytkowników (np. „Letnie wspomnienia muzyczne” albo podsumowanie Wrapped), a także spersonalizowane rekomendacje oparte na bieżącej aktywności.
 • Czy użytkownicy mogą samodzielnie aktualizować lub usuwać dane? Gdy użytkownicy mogą samodzielnie sprawdzać i aktualizować swoje dane osobowe, przechowujemy informacje tak długo, jak sobie tego życzą. Na przykład przechowujemy Twój adres e-mail przypisany do konta Spotify i inne informacje o profilu, dopóki ich nie zmienisz lub nie usuniesz samodzielnie.
 • Czy musimy przechowywać dane, aby stosować się do naszych zasad i dbać o bezpieczeństwo świadczonych przez nas usług? Możemy przechowywać przez ograniczony czas dane usunięte z Usługi Spotify w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, ochrony przeciw szkodliwym treściom na naszej platformie oraz podjęcia działań w odpowiedzi na zgłoszenia o naruszeniu prawa własności intelektualnej. Pomagają nam one w analizie potencjalnych naruszeń naszego Poradnika użytkownika oraz Warunków korzystania ze Spotify.
 • Czy Spotify podlega prawnemu lub umownemu obowiązkowi przechowywania lub usuwania danych? Przykłady obejmują przepisy dotyczące obowiązkowego przechowywania danych, nakazy rządowe, aby zachować dane istotne dla dochodzenia oraz dane zachowane na potrzeby postępowania sądowego. Usuniemy z kolei treści niezgodne z prawem, jeśli będziemy do tego zobowiązani w myśl przepisów.

Twoje prawa

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w tym RODO, nadają osobom fizycznym prawa dotyczące ich danych osobowych.

Niektóre prawa mają zastosowanie wyłącznie, gdy Spotify korzysta z określonej „podstawy prawnej” do przetwarzania Twoich danych. Wyjaśniamy każdą z tych podstaw oraz to, kiedy Spotify z niej korzysta, w Sekcji 4 Polityki prywatności.

Poniższa tabela zawiera informacje na temat:

 • Twoich praw,
 • okoliczności, gdy mają one zastosowanie (takich jak wymagana podstawa prawna),
 • sposobu, w jaki możesz z nich korzystać.

Masz prawo do…

W jaki sposób?

Informacje

Informacji na temat przetwarzania przez nas danych osobowych i sposobu ich przetwarzania

Udostępniamy informacje poprzez:

odpowiedzi na konkretne pytania oraz wnioski, gdy kontaktujesz się z nami bezpośrednio.

Dostęp

Żądania dostępu do swoich danych osobowych, które przetwarzamy

Możesz zażądać kopii swoich danych osobowych od Spotify na jeden z poniższych sposobów:

 • przejdź do Ustawień prywatności swojego konta. W tym miejscu możesz pobrać automatycznie część swoich danych osobowych oraz dowiedzieć się, w jaki sposób złożyć wniosek o uzyskanie dodatkowych informacji na ten temat,
 • skontaktuj się z nami, aby otrzymać wszystkie informacje, które posiadamy na Twój temat, bez uprzedniego korzystania z automatycznego narzędzia.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym, do jakich danych możesz zażądać dostępu, zapoznaj się z sekcją „Uzyskiwanie kopii swoich danych osobowych“.

Sprostowanie

Żądania zmiany lub aktualizacji danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne

Aby zmienić swoje Dane użytkownika, przejdź do sekcji „Edytuj profil” w ustawieniach konta lub skontaktuj się z nami.

Usuwanie

Żądania usunięcia niektórych swoich danych osobowych

Możesz wnieść o usunięcie przez nas:

 • danych osobowych, których nie potrzebujemy już do celów, dla których zostały zebrane,
 • danych osobowych, które przetwarzamy w oparciu o podstawę prawną, jaką jest zgoda użytkownika, która została przez niego wycofana,
 • danych osobowych, gdy wnosisz sprzeciw (zob. sekcję „Sprzeciw” poniżej), a także:
 • gdy wnosisz uzasadniony sprzeciw, lub
 • nie wyrażasz zgody na marketing bezpośredni.

Istnieją sytuacje, gdy Spotify nie może usunąć Twoich danych. Dzieje się tak między innymi, gdy:

 • ich przetwarzanie jest wciąż niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • interes Spotify w przetwarzaniu danych jest nadrzędny wobec interesu użytkownika powiązanego z ich usunięciem, np. gdy dane są nam potrzebne do ochrony naszych usług przed oszustwem,
 • Spotify ma obowiązek prawny do przechowywania danych, lub
 • Spotify potrzebuje tych danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, np. w przypadku nierozwiązanej sprawy związanej z Twoim kontem.

Możesz usunąć swoje dane osobowe ze Spotify na kilka sposobów:

 • możesz usuwać zawartość audio ze swojego profilu, w tym playlisty lub utwory na playlistach, poprzez zaznaczenie jej i wybranie opcji usunięcia,
 • aby zażądać usunięcia innych danych osobowych ze Spotify, postępuj zgodnie ze wskazówkami na naszej stronie pomocy. Dane te obejmują Dane użytkownika, Dane dotyczące użytkowania i inne dane wymienione w Sekcji 3 naszej Polityki prywatności,
 • możesz się też z nami skontaktować bezpośrednio i poprosić o usunięcie danych.

Ograniczenie przetwarzania

Żądania tymczasowego lub trwałego zaprzestania przetwarzania wszystkich lub niektórych danych osobowych

Możesz to zrobić, jeśli:

 • Twoje dane osobowe są niedokładne,
 • przetwarzamy dane niezgodnie z prawem,
 • dane nie są nam potrzebne do określonego celu, lub
 • zgłaszasz sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych i jesteśmy w trakcie jego rozpatrywania (zob. sekcję „Sprzeciw” poniżej).

Możesz zażądać tymczasowego lub trwałego zaprzestania przetwarzania danych.

Aby zażądać ograniczenia przetwarzania danych, skontaktuj się z nami.

Sprzeciw

Sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych

Możesz to zrobić, jeśli:

 • Spotify przetwarza dane osobowe w oparciu o podstawę prawną wynikającą z prawnie uzasadnionego interesu,
 • Spotify przetwarza Twoje dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu:

 • przejdź do Ustawień Usługi Spotify i wyłącz lub dopasuj niektóre funkcje, które wiążą się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, np. dopasowane reklamy w Ustawieniach prywatności,
 • skontaktuj się z nami i wyraź sprzeciw, jeśli Spotify nie udostępnia właściwych ustawień.

Przenoszenie danych

Żądania kopii swoich danych osobowych w formacie elektronicznym oraz przekazywania ich innemu podmiotowi w celu świadczenia przez niego usług.

Możesz wnieść o przekazanie Twoich danych, które są przez nas przetwarzane, jeśli są one przetwarzane w oparciu o podstawę prawną, jaką jest zgoda użytkownika lub realizacja postanowień umowy. Spotify dołoży wszelkich starań, by spełnić każdą prośbę w możliwym zakresie.

Więcej informacji na temat korzystania z prawa do przenoszenia danych znajduje się w sekcji „Dostęp” poniżej.

Niepodleganie decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym procesie jej podejmowania

Niepodlegania decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym procesie podejmowania decyzji (decyzje podejmowane bez udziału człowieka), w tym profilowaniu, w przypadku gdy decyzja ta miałaby skutek prawny dla użytkownika lub inny równie istotny skutek.

Spotify nie przeprowadza żadnych zautomatyzowanych procesów podejmowania decyzji w ramach świadczenia usług.

Wycofanie zgody

Wycofania zgody na gromadzenie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych

Możesz to zrobić, jeśli Spotify przetwarza Twoje dane osobowe w oparciu o podstawę prawną, jaką jest zgoda użytkownika.


Aby wycofać zgodę:

Wniesienie skargi

Kontaktu ze szwedzkim Urzędem Ochrony Prywatności lub krajowym organem ochrony danych osobowych w celu uzyskania odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.

Dane szwedzkiego Urzędu Ochrony Prywatności znajdziesz tutaj. Możesz również odwiedzić stronę internetową krajowego organu ochrony danych osobowych.

Informacje dotyczące źródeł danych osobowych

Oprócz danych, które gromadzimy, gdy rejestrujesz się w Usłudze Spotify, aktualizujesz swoje konto lub w trakcie korzystania z Usługi Spotify, możemy zbierać pewne dane pochodzące z innych źródeł („stron trzecich”). Poniższa tabela przedstawia kategorie stron trzecich oraz ich opis.

Kategorie stron trzecich

Opis

Partnerzy uwierzytelniający

Jeśli zarejestrujesz się lub zalogujesz do Usługi Spotify za pośrednictwem usługi firmy zewnętrznej, firma ta przekaże nam Twoje dane w celu utworzenia konta.

Aplikacje, usługi i urządzenia stron trzecich, które łączysz ze swoim kontem Spotify

Jeśli połączysz swoje konto Spotify z aplikacją, usługą lub urządzeniem strony trzeciej, możemy zbierać i wykorzystywać określone informacje w celu przeprowadzenia integracji.

Aplikacje, usługi i urządzenia podmiotów trzecich mogą obejmować:

 • media społecznościowe,
 • urządzenia, w tym:
 • sprzęt audio (np. głośniki i słuchawki),
 • inteligentne zegarki,
 • telewizory,
 • telefony komórkowe i tablety,
 • pojazdy motoryzacyjne (np. samochody),
 • konsole do gier,
 • usługi i platformy, takie jak asystenci głosowi.

Poprosimy o Twoją zgodę przed zebraniem informacji od określonych podmiotów zewnętrznych.

Partnerzy usług technicznych

Współpracujemy z partnerami usług technicznych, którzy przekazują nam pewne dane, takie jak mapowanie adresów IP do określenia niedokładnej lokalizacji (np. kraju, regionu lub stanu).

Umożliwia nam to świadczenie Usługi Spotify i zapewnianie odpowiednich treści i funkcjonalności.

Partnerzy i operatorzy płatności

Jeśli zdecydujesz się zapłacić za pośrednictwem usługi zewnętrznej (np. świadczonej przez operatora telekomunikacyjnego) lub na podstawie faktury, możemy otrzymywać dane od naszych partnerów obsługujących płatności.

Umożliwia nam to:

 • przesyłanie Ci faktur,
 • przetwarzanie płatności,
 • dostarczenie zamówionych usług i produktów.

Jeśli przekierujemy Cię na stronę innego operatora, otrzymamy od niego dane powiązane z transakcją. Możemy przekierować Cię na przykład do sklepu wykonawcy na zewnętrznej platformie lub stronie z biletami.

Niniejsze dane umożliwiają nam:

 • obliczanie należnych prowizji,
 • analizowanie skuteczności współpracy z naszymi partnerami,
 • zrozumienie Twoich zainteresowań.

Partnerzy reklamowi i marketingowi

Od niektórych partnerów reklamowych lub marketingowych możemy otrzymywać wnioski (tj. spostrzeżenia) dotyczące Twoich zainteresowań i preferencji.

Umożliwia to nam dostarczanie trafniejszych reklam oraz treści marketingowych.

Transfery międzynarodowe

Spotify udostępnia dane osobowe na całym świecie spółkom należącym do Grupy Spotify, podwykonawcom oraz partnerom z uwagi na międzynarodowy charakter prowadzonej działalności. Zakres udostępnianych danych został określony w naszej Polityce prywatności. Podmioty te mogą przetwarzać Twoje dane w krajach, w których przepisy o ochronie danych nie są tak restrykcyjne, jak przepisy prawa Unii Europejskiej, które mogą obowiązywać w Twoim miejscu zamieszkania. Zgodnie z tym prawem możesz na przykład nie mieć takich samych praw do swoich danych.

Za każdym razem, gdy przekazujemy dane osobowe za granicę, używamy narzędzi, aby:

 • mieć pewność, że przekazanie danych jest zgodne z obowiązującym prawem, oraz
 • zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym na podobnym poziomie jak w Unii Europejskiej.

Stosujemy następujące mechanizmy prawne, aby mieć pewność, że przekazanie danych odbywa się zgodne z obowiązującym prawem Unii Europejskiej:

 • Standardowe klauzule umowne („SKU”). Klauzule te nakładają na trzecią stronę obowiązek ochrony Twoich danych oraz zapewniają Ci prawa oraz ochronę na poziomie UE. Korzystamy z SKU na przykład do przekazywania danych osobowych naszym dostawcom usług hostingowych, którzy korzystają z serwerów na terenie Stanów Zjednoczonych. Możesz korzystać ze swoich praw wynikających ze standardowych klauzul umownych. Aby to zrobić, skontaktuj się z nami lub stroną trzecią, która przetwarza Twoje dane osobowe.
 • Decyzje o adekwatności. Oznacza to, że przekazujemy dane osobowe do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których obowiązują odpowiednie przepisy o ochronie danych osobowych określone przez Komisję Europejską. Na przykład przekazujemy dane osobowe dostawcom z siedzibami w Zjednoczonym Królestwie, Kanadzie, Japonii, Republice Korei oraz Szwajcarii.

Identyfikujemy i stosujemy również dodatkowe zabezpieczenia, odpowiednio dla każdego transferu danych. Stosujemy na przykład:

 • zabezpieczenia techniczne, takie jak szyfrowanie i pseudonimizacja,
 • politykę oraz procesy mające na celu kwestionowanie nieproporcjonalnych lub niezgodnych z prawem wniosków organów władzy.

Uzyskanie kopii swoich danych osobowych

Skorzystaj z narzędzia Pobierz swoje dane w sekcji Ustawienia prywatności na stronie profilu, by pobrać swoje najważniejsze dane osobowe. W pobranym pliku znajdą się następujące dane (jeśli Ciebie dotyczą):

 • Playlisty
 • Wyszukiwane hasła
 • Historia odtwarzania z ostatniego roku
 • Lista pozycji zapisanych w Twojej Bibliotece
 • Liczba obserwujących Twój profil oraz liczba kont, które obserwujesz
 • Dane dotyczące płatności oraz subskrypcji
 • Dane użytkownika
 • Wnioski
 • Polecenia głosowe
 • Interaktywność podcastu
 • Odcinki (dane dotyczące podcastów tworzonych przez Ciebie w usłudze Spotify)
 • Dane dotyczące planu Family
 • Dane dotyczące Spotify For Artists

Poza danymi dostępnymi w narzędziu Pobierz swoje dane, masz prawo skontaktować się z nami i zażądać następujących danych:

 • Techniczne informacje na temat logowania, które zbieramy w celu zapewnienia obsługi serwisu oraz rozwiązywania problemów
 • Rozszerzona historia odtwarzania od momentu założenia Twojego konta

Możesz również skontaktować się z nami, aby otrzymać wszystkie informacje, które posiadamy na Twój temat, bez uprzedniego korzystania z automatycznego narzędzia.

Jeśli poprosiłeś(-aś) o kopię swoich danych osobowych, korzystając z narzędzia Pobierz swoje dane albo zwracając się do naszej obsługi technicznej, powinieneś/powinnaś otrzymać lub otrzymasz wkrótce wiadomość e-mail z informacją, że dane są gotowe do pobrania.

Skontaktuj się z nami

Udzielamy tych informacji, aby użytkownik mógł zrozumieć, w jaki sposób jego dane osobowe są przetwarzane w ramach Usługi Spotify oraz mógł korzystać z przysługujących mu praw ochrony prywatności i ustawień. Jeśli nie realizujemy niniejszych celów w dowolnym zakresie, skontaktuj się z nami! Chętnie wyjaśnimy wszelkie kwestie związane z danymi osobowymi w pobranych plikach oraz odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące przekazanych przez nas informacji i ich zastosowania w przypadku korzystania z Usługi Spotify.

Skontaktuj się z nami za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres privacy@spotify.com.

Podobne artykuły

Czy ten artykuł był pomocny?