Hey! Looks like you're offline. We've made sure you can still read some of our articles!

Tworzenie i edytowanie playlist

Pamiętaj: te wskazówki dotyczą wersji Premium oraz bezpłatnej wersji z reklamami na komputerze i w odtwarzaczu internetowym. Jeśli korzystasz z wersji bezpłatnej z reklamami na telefonie, przejdź tutaj i przewiń w dół do „Utwórz i edytuj playlistę”.

Playlisty są doskonałym sposobem na zapisywanie kolekcji muzycznych, zarówno dla siebie, jak i po to, żeby udostępniać je znajomym.

Wybierz urządzenie z poniższej listy, aby dowiedzieć się, jak tworzyć playlisty. A następnie sprawdź funkcje playlist, aby poznać ich inne opcje.

Wskazówka: wyszukuj playlisty utworzone przez innych dzięki funkcji Przeglądaj lub Wyszukaj, a potem obserwuj je, aby zostały zapisane.

Tworzenie playlist

 1. Kliknij Nowa playlista w menu po lewej stronie.
 2. Nazwij swoją playlistę (opis i okładka są opcjonalne) i kliknij UTWÓRZ.

Znajdziesz ją teraz w kolekcji Biblioteka.

Dodawanie do playlist

 1. Kliknij utwór prawym przyciskiem myszy i wybierz Dodaj do playlisty.
 2. Wybierz playlistę.

Wskazówka: możesz też przeciągać i upuszczać utwory na playlistę.

Edycja playlisty

 • Aby usunąć utwór, przejdź do playlisty i prawym przyciskiem myszy kliknij utwór, który chcesz usunąć. Wybierz Usuń z tej playlisty.

  Uwaga: utwory można usuwać tylko z playlist utworzonych samodzielnie.
   
 • Aby zmienić kolejność utworów na liście, kliknij i przytrzymaj utwór i przenieś go w górę lub w dół.

  Wskazówka: aby w inny sposób zmieniać kolejność utworów na liście, zapoznaj się z sekcją Sortowanie i filtrowanie.

Usuwanie playlist

 1. Kliknij playlistę prawym przyciskiem myszy.
 2. Wybierz Usuń, następnie USUŃ, aby potwierdzić.

Wskazówka: przez przypadek zdarzyło Ci się usunąć ulubioną playlistę? Sprawdź, jak ją odzyskać.

Tworzenie playlisty 

 1. Kliknij Twoja muzyka w menu po lewej stronie.
 2. Kliknij NOWA PLAYLISTA w prawym górnym rogu. 
 3. Nazwij playlistę i kliknij Utwórz.

Teraz znajduje się ona w kolekcji Twoja muzyka.

Dodawanie do playlist

 1. Kliknij utwór prawym przyciskiem myszy i wybierz Dodaj do playlisty.
 2. Wybierz playlistę.

Usuwanie utworów

 1. Przejdź do playlisty i prawym przyciskiem myszy kliknij utwór, który chcesz usunąć.
 2. Wybierz Usuń z tej playlisty.

Uwaga: utwory można usuwać tylko z playlist utworzonych samodzielnie.

Usuwanie playlist

 1. Kliknij playlistę prawym przyciskiem myszy.
 2. Wybierz Usuń, następnie USUŃ, aby potwierdzić.

Wskazówka: przez przypadek zdarzyło Ci się usunąć ulubioną playlistę? Sprawdź, jak ją odzyskać.

Pamiętaj: te kroki dotyczą Premium. Jeśli korzystasz z wersji bezpłatnej z reklamami, przejdź tutaj i przewiń w dół do „Utwórz i edytuj playlistę”.

Tworzenie playlist

 1. Dotknij Biblioteka na dole ekranu.
 2. Dotknij Playlisty.
 3. Pod istniejącymi playlistami dotknij UTWÓRZ PLAYLISTĘ.
 4. Nazwij playlistę i dotknij przycisku UTWÓRZ.

Znajdziesz ją teraz w kolekcji Biblioteka.

Dodawanie do playlist

 1. Dotknij  po prawej stronie utworu.
 2. Wybierz Dodaj do playlisty.
 3. Wybierz playlistę.

Edycja playlisty

Aby usuwać utwory:

 1. Dotknij  w prawym górnym rogu playlisty.
 2. Dotknij Edytuj.
 3. Dotknij  po lewej stronie utworu.
 4. Dotknij Usuń , aby potwierdzić.

Aby zmienić kolejność utworów:

 1. Dotknij  w prawym górnym rogu playlisty.
 2. Dotknij Edytuj.
 3. Dotknij i przytrzymaj  po prawej stronie utworu i przesuń go w górę lub w dół.

Usuwanie playlist

 1. W obszarze Biblioteka , Playlisty dotknij Edytuj w prawym górnym rogu.
 2. Dotknij  po lewej stronie playlisty.
 3. Dotknij Usuń.
 4. Można też dotknąć  w prawym górnym rogu playlisty i wybrać Usuń playlistę.

Wskazówka: przez przypadek zdarzyło Ci się usunąć ulubioną playlistę? Sprawdź, jak ją odzyskać.

Pamiętaj: te kroki dotyczą Premium. Jeśli korzystasz z wersji bezpłatnej z reklamami, przejdź tutaj i przewiń w dół do „Utwórz i edytuj playlistę”.

Tworzenie playlist

 1. Dotknij Biblioteka  w menu na dole ekranu. 
 2. Dotknij Playlisty.
 3. Dotknij Nowa playlista  w prawym górnym rogu.
 4. Nazwij playlistę i dotknij przycisku UTWÓRZ.

Znajdziesz ją w kolekcji Biblioteka.

Dodawanie do playlist

 1. Dotknij  po prawej stronie utworu.
 2. Dotknij Dodaj do playlisty.
 3. Wybierz playlistę.

Usuwanie utworów

 1. Dotknij  po prawej stronie utworu.
 2. Wybierz Usuń z tej playlisty.

Usuwanie playlist

 1. W obszarze Biblioteka , Playlisty dotknij  po prawej stronie nazwy playlisty.
 2. Wybierz Usuń playlistę.
 3. Dotknij Usuń , aby potwierdzić.

Wskazówka: przez przypadek zdarzyło Ci się usunąć ulubioną playlistę? Sprawdź, jak ją odzyskać.

Ostatnia aktualizacja 31 lipca, 2018