Hey! Looks like you're offline. We've made sure you can still read some of our articles!

Konto używane przez inną osobę

Usługa Spotify jest licencjonowana do użytku osobistego, dlatego możesz odtwarzać muzykę jednocześnie tylko na jednym urządzeniu.

Jeśli zobaczysz informację, że Twoje konto jest wykorzystywane na innym urządzeniu, wystarczy wybrać urządzenie, którego w danej chwili używasz.

Możesz również dotknąć Dostępne urządzenia na pasku Obecnie odtwarzane (na telefonie) albo kliknąć  (w prawym dolnym rogu na komputerze), aby wybrać urządzenie, na którym chcesz włączyć odtwarzanie.

Nie rozpoznaję urządzenia, które korzysta z mojego konta.

Być może nie wylogowałeś(-aś) się z czyjegoś innego urządzenia. Jeśli nie masz dostępu do tego urządzenia, musisz poprosić właściciela o wylogowanie.

Możesz również wylogować się z niego zdalnie na stronie swojego konta. Dla bezpieczeństwa możesz zmienić hasło.

Wskazówka:jeśli martwisz się, że ktoś przejął Twoje konto, zwróć się o pomoc.

Ostatnia aktualizacja 02 sierpnia, 2018