Zmiana daty rozliczenia

Płać, kiedy chcesz!

Twoja data rozliczenia przypada w okolicach dnia miesiąca, w którym rozpoczęła się pierwsza subskrypcja Premium. Aby zmienić datę rozliczenia:

  1. Anuluj aktualny cykl rozliczeniowy.
  2. Ponownie subskrybuj wersję Premium w dniu, w którym ma być pobierana opłata. Teraz Twoje konto będzie obciążane w okolicach tego dnia miesiąca. 

Uwaga: do dnia, w którym ma następować rozliczenie, Twoje konto musi  pozostać w wersji bezpłatnej. Jeśli przejdziesz na wyższą wersję przed zakończeniem poprzedniego  okresu rozliczeniowego, data rozliczenie pozostanie taka sama. 

Wskazówka: możesz wyświetlić datę rozliczenia i zarządzać subskrypcją na stronie swojego konta.

Ostatnia aktualizacja 19 września, 2018