Zmiana danych do płatności

Kontrolujesz swoje wydatki? W Spotify masz pełną kontrolę nad płatnościami i możesz je w dowolnym momencie aktualizować. 

  1. Zaloguj się na stronie konta
  2. Wybierz opcję Subskrypcja w menu po lewej stronie. 
  3. W sekcji Metoda płatnościkliknij UAKTUALNIJ.
  4. Wybierz metodę płatności na górze i podaj dane. 
  5. Kliknij opcję ZMIEŃ SZCZEGÓŁY PŁATNOŚCI , aby potwierdzić.

Wszystko gotowe! Zmiany wejdą w życie wraz kolejną płatnością.

Uwaga: jeśli wykupisz subskrypcję Spotify za pośrednictwem innej firmy (np. iTunes lub operatora telefonii komórkowej), musisz skontaktować się z tą firmą w celu dokonania zmiany danych.

Ostatnia aktualizacja 18 września, 2018