Pobranie opłaty pomimo rezygnacji

Jeśli zostanie naliczona opłata po anulowaniu subskrypcji, postępuj zgodnie ze wskazówkami:

  1. Zaloguj się na stronie swojego konta
  2. Kliknij opcję Subskrypcja w menu po lewej stronie. 
  • Jeśli na stronie subskrypcji widnieje informacja, że korzystasz ze Spotify Free, za Twoje konto nie są naliczane płatności. Płatności prawdopodobnie dotyczą innego konta. Sprawdź inne konta
  • Jeśli na stronie subskrypcji widnieje informacja, że korzystasz ze Spotify Premium, spróbuj ponownie anulować, przechodząc przez cały proces anulacji i upewniając się, że na końcu pojawi się ekran z potwierdzeniem.
  • Jeśli na stronie subskrypcji widnieje informacja, że posiadasz wersję Premium wykupioną u naszego partnera (np. dostawcy usług internetowych/operatora sieci komórkowej czy iTunes), to z nimi musisz się skontaktować w sprawie anulacji. 
Ostatnia aktualizacja 12 marca, 2018