Zmiana adresu

Jeśli nie korzystasz z planu Premium dla rodziny, nie musisz w Spotify podawać swojego adresu.

Możesz podróżować po świecie, słuchając Spotify, bez konieczności zmieniania czegokolwiek na swoim koncie. Dowiedz się więcej o ustawieniach swojego kraju.

Masz plan Premium dla rodziny?

W planie Premium dla rodziny nie można zmieniać podanego adresu. W przypadku przeprowadzki lub podania błędnych danych należy utworzyć nowe konto (pamiętaj, aby anulowaćwcześniej plan na starym koncie i wylogować się na wszystkich urządzeniach), a następnie przystąpić do planu Premium dla rodziny na nowym koncie.

Ostatnia aktualizacja 19 września, 2018