Can't find what you're looking for?

Tilaajan käyttöehdot

Disclaimer: Anchor is now part of Spotify for Podcasters.

Tilaajat kaikilla muilla markkina-alueilla kuin Yhdysvalloissa ja Saksassa

 1. Johdanto: Nämä Maksullisen Podcast-tilauksen Ehdot ovat sinun ja Spotify Ab:n, Regeringsgatan 19, 111 53 Tukholma, Ruotsi, rekisterinumero 556703-7495 ("Spotify") välisiä ("Ehdot"). Tilaamalla pelkästään tilaajille tarkoitettua podcast-sisältöä ("Vain tilaajille tarkoitettu sisältö") Anchor-sivustojen tai ohjelmointirajapintojemme (API:t), sähköposti-ilmoitustemme, sovellustemme, painikkeidemme, widgetiemme, mainostemme tai muiden palvelujemme (jäljempänä yhdessä "Palvelut") kautta, teet sitovan sopimuksen Spotifyn kanssa ja sitoudut noudattamaan Ehtoja. Spotify antaa sinulle pääsyn Vain tilaajille tarkoitettuun sisältöön näiden Ehtojen mukaisesti. Tilatessasi Vain tilaajille tarkoitettua sisältöä teet myös suoran sopimuksen Tilaajille tarkoitetusta sisällöstä vastaavan tarjoajan ("Tekijä") kanssa, joka myöntää sinulle sisällön käyttöoikeuden näytettyä tilausmaksua vastaan näiden Ehtojen mukaisesti.
 2. Kelpoisuus: Jotta voit tilata Vain tilaajille tarkoitettua sisältöä, (a) sinun on oltava asuinprovinssissasi, -osavaltiossasi, -territoriossasi tai -maassasi täysi-ikäinen (usein, mutta ei aina, 18-vuotias) tai vähintään 13-vuotias ja saanut vanhemman tai laillisen huoltajan hyväksynnän näille Ehdoille omasta ja hänen puolestaan; sekä (b) sinulla on oltava valtuudet solmia sitova sopimus Spotifyn kanssa ilman, että mikään sovellettava laki estää sen. Vakuutat myös, että Spotifylle antamasi tiedot ovat totuudenmukaisia, tarkkoja ja täydellisiä, ja sitoudut pitämään ne aina sellaisina. Sinun on ilmoitettava Spotifylle välittömästi mahdollisista muutoksista tilauskelpoisuudessasi. Spotify voi oman harkintansa mukaan kieltäytyä tarjoamasta Palveluja kenellekään henkilölle tai taholle ja muuttaa näitä kelpoisuusehtoja milloin tahansa.
 3. Oikeutesi käyttää Vain tilaajille tarkoitettua sisältöä: Vain tilaajille tarkoitettu sisältö (mukaan lukien kaikki tekstit, grafiikat, kuvat, valokuvat, ääni, videokuva, kuvitukset ja muu sisältö) on Spotifyn tai Spotifyn lisenssinantajien omaisuutta. Myönnämme sinulle omasta ja lisenssinantajiemme sekä Tekijän puolesta rajoitetun, ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän, ei-alilisensoitavan, peruutettavissa olevan oikeuden käyttää Vain tilaajille tarkoitettua sisältöä henkilökohtaisiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Vain tilaajille tarkoitetun sisällön käyttöä voidaan rajoittaa tai sen käyttö estää asuinmaasi ulkopuolella. Tämä käyttöoikeus on voimassa, kunnes sinä irtisanot tai Spotify, myös Tekijän puolesta, irtisanoo sen. Vakuutat ja hyväksyt sen, että käytät Vain tilaajille tarkoitettua sisältöä omiin henkilökohtaisiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiisi etkä jaa edelleen etkä siirrä Vain tilaajille tarkoitettua sisältöä.
 4. Osto: Ostat suoraan Tekijältä Tilaajille tarkoitetun sisällön tilauksen ("Maksullinen podcast-tilaus") Palvelujen kautta, mikä velvoittaa sinut maksamaan Tekijälle tilausmaksun ennakkoon kuukausittain tai muulla aikavälillä, joka sovitaan kanssasi ennen ostoa. Maksulliset podcast-tilauksen hinta voi muuttua ajan oloon, mukaan lukien Tekijän määrittämät toistuvat tilausmaksut tai maksupalveluntarjoajan määrittämät tapahtumamaksut. Sinulle ilmoitetaan mahdollisista hinnanmuutoksista vähintään 15 päivää ennen muutosta, ja sinulle annetaan mahdollisuus hyväksyä hinnanmuutos ja jatkaa tilaustasi tai hylätä muutos ja lopettaa maksullinen podcast-tilaus. Hinnanmuutokset tulevat voimaan seuraavan tilausjakson alussa hinnanmuutoksen päivämäärän jälkeen. Sovellettavan lain mukaisesti hyväksyt uuden hinnan jatkamalla Maksullisen podcast-tilauksen käyttöä sen jälkeen, kun hinnanmuutos on tullut voimaan. Jos et hyväksy tätä hinnanmuutosta, sinulla on oikeus kieltäytyä muutoksesta peruuttamalla Maksullinen tilaus ennen kuin hinnanmuutos tulee voimaan.
 5. Maksu: Kuukausittainen tilausmaksu maksetaan suoraan Tekijän tilille käyttäen kolmannen osapuolen maksupalveluntarjoajaa. Spotify toimii Tekijän edustajana myydessään Vain tilaajille tarkoitetun sisällön tilauksia, mutta ei osallistu tilausmaksujen varojen siirtoon sinun ja Tekijän välillä. Sinä Tilaajana hyväksyt sen, että toimit lain vaatimien sovellettavien veronpidätysten toteuttavana tahona.
 6. Uusinta: Maksullisten podcast-tilaustesi tilaus ja maksu uusitaan automaattisesti sovellettavan tilausjakson päättyessä, ellet peruuta Maksullista podcast-tilaustasi ennen senhetkisen tilausjakson päättymistä.
 7. Peruutus: Voit peruuttaa Maksullisen podcast-tilauksesi milloin tahansa seuraamalla Maksullista podcast-tilausta ostaessasi saamiasi ohjeita. Peruutus tulee voimaan nykyisen tilausjakson viimeistä päivää seuraavana päivänä, etkä voi enää käyttää Vain tilaajille tarkoitettua sisältöä. Osittaisesta tilausjaksosta ei makseta hyvitystä eikä sitä muuteta luotoksi. Hyväksyt, että saat Tekijältä Maksullisen podcast-tilauksen käyttöoikeuden ostohetkellä. Hyväksyt myös, että jos alat käyttää Vain tilaajille tarkoitettua sisältöä 14 päivän kuluessa ostohetkestä, sinulla ei ole oikeutta muuttaa mieltäsi ja peruuttaa (tai vaatia hyvitystä) Consumer Contracts Regulations -säädöksen mukaisesti, ja hyväksyt Vain tilaajille tarkoitetun sisällön ehdot. Jos peruutat tilauksesi käyttämättä Vain tilaajille tarkoitettua sisältöä 14 päivän jakson aikana, sinulle hyvitetään maksamasi maksut kokonaisuudessaan.
 8. Hyväksynnät: Hyväksyt, että
  1. Vain tilaajille tarkoitetun sisällön toimittaa Tekijä, ei Spotify; ja että
  2. siinä laajuudessa kuin sovellettava laki enimmillään sallii Spotify ei takaa Vain tilaajille tarkoitetun sisällön julkaisutiheyttä, saatavuutta tai laatua. kaikkeen Vain tilaajille tarkoitettuun sisältöön sovelletaan Spotifyn käyttöehtoja ja sisältökäytäntöjä ja sisältö voidaan poistaa näiden ehtojen ja käytäntöjen rikkomisen takia. jos olet millään tavalla tyytymätön Vain tilaajille tarkoitetun sisällön julkaisutiheyteen, saatavuuteen tai laatuun, voit peruuttaa tilauksesi milloin tahansa edellä esitettyjen Peruutusta koskevien ehtojen mukaisesti; sekä
  3. jos suostut vastaanottamaan markkinointiviestintää Tekijältä, Spotify antaa nimesi ja sähköpostiosoitteesi kyseiselle Tekijälle, eikä Spotify vastaa millään tavalla Tekijän käytöksestä liittyen annettuihin tietoihin, mukaan lukien mahdollinen markkinointiviestintä tai muu viestintä, jonka Tekijä tai joku hänen puolestaan on lähettänyt sinulle. Tekijä toimii näiden henkilötietojen rekisterinpitäjänä (EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa 2016/67 määritetyllä tavalla) ja käsittelee niitä Tietosuojakäytännön mukaisesti. Siltä osin kuin Palvelujen käyttö vaatii Spotifyta käsittelemään henkilötietojasi, Spotify käsittelee näitä tietoja Anchorin Tietosuojakäytännön mukaisesti.
 9. Tavaramerkit: "Anchor"- ja "Spotify"-nimet ja -logot ovat Spotifyn tavaramerkkejä ja palvelu- tai tuotemerkkejä (jäljempänä yhdessä "Spotifyn tavaramerkit"). Muut Palvelun kautta käytetyt ja näytetyt yritysten, tuotteiden ja palvelujen nimet ja logot voivat olla omistajiensa tavara- tai palvelumerkkejä. Kyseiset omistajat voivat olla tuki- tai osakkuussuhteessa tai liittyä Spotifyhin. Minkään näissä Ehdoissa tai Palveluissa olevan ei voida tulkita myöntävän oikeutta tai käyttöoikeutta mihinkään Palveluissa esitettyyn Spotifyn tavaramerkkiin seuraamuksen, estoppel-periaatteen tai muun perusteen mukaisesti ilman Spotifyn ennalta myöntämää kirjallista lupaa kussakin tapauksessa. Kaikki Spotifyn tavaramerkkien käytöstä saatu goodwill tapahtuu vain Spotifyn hyväksi.
 10. Keskeyttäminen ja Irtisanominen. Nämä Ehdot ovat voimassa, kunnes joko sinä (esimerkiksi edellä olevan kohdan 7 mukaisen peruutuksesi tuloksena) tai Spotify irtisanoo ne. Spotify voi irtisanoa nämä Ehdot tai keskeyttää pääsysi Palveluun milloin tahansa, jos uskomme sinun rikkoneen näitä Ehtoja, jos lopetamme Palvelun tai jonkin sen olennaisen osan ja ilmoitamme asiasta sinulle etukäteen kohtuullisen hyvissä ajoin tai jotta voimme noudattaa sovellettavaa lakia. Jos irtisanot tai Spotify irtisanoo nämä Ehdot tai Spotify keskeyttää pääsysi Palveluun, hyväksyt, että Spotifylla ei ole vastuita eikä velvollisuuksia sinua kohtaan ja että Spotify ei palauta mitään jo suorittamiasi maksuja (ellei näissä Ehdoissa nimenomaisesti toisin mainita). Kaikki tässä kuvatut ehtokohdat, joiden kuuluu luonteensa vuoksi olla voimassa palvelun irtisanomisen jälkeen, kuten kohdat 9, 10, 12, 13, 19, 20 ja 21, pysyvät voimassa, vaikka palvelu irtisanotaan.
 11. Takuu: Siinä laajuudessa kuin sovellettava laki enimmillään sallii
  1. Spotifylla ei ole minkäänlaista suhdetta sinuun tai luottamusvelvollisuutta sinua kohtaan;
  2. vapautat Spotifyn kaikesta vastuusta Palvelujen kautta saadun sisällön tai saamatta jääneen sisällön osalta. Spotify ei esitä väitteitä liittyen Palveluissa olevaan tai sen kautta käytettyyn sisältöön, eikä Spotify ole vastuussa Palveluissa olevan tai sen kautta käytetyn materiaalin tai sisällön paikkansapitävyydestä, tekijänoikeuksien noudattamisesta tai laillisuudesta; ja
  3. Spotify tarjoaa Palvelun käyttäen kohtuullista osaamista ja noudattaen kohtuullista huolellisuutta, mutta niiden mukaisesti Palvelut toimitetaan "SELLAISENAAN", "SAATAVUUDEN MUKAAN" ja ilman minkäänlaisia takuita, nimenomaisia, lakisääteisiä tai oletettuja, mukaan lukien, mutta näihin rajoittumatta, epäsuorat takuut, jotka koskevat omistusoikeutta, oikeuksien loukkaamattomuutta, tyydyttävää laatua ja sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen, sekä takuut, jotka aiheutuvat suorituskyvyn tai kaupankäynnin yhteydessä, jotka kaikki kielletään nimenomaisesti. Spotify ja sen tytäryhtiöt ja niiden virkailijat, johtajat, osakkeenomistajat, työntekijät, edustajat, toimittajat, kumppanit ja kolmansien osapuoliin sisällöntuottajat, mahdolliset seuraajat ja luovutuksensaajat eivät takaa ja nimenomaisesti kiistävät, että: (i) Palvelut ovat suojattuja tai käytettävissä milloin tai missä tahansa; (ii) mahdolliset viat ja virheet korjataan; (iii) Palveluissa ei ole viruksia tai muita haitallisia komponentteja; tai (iv) Palvelujen käytöstä saadut tulokset vastaavat vaatimuksia. Käytät Palveluja omalla vastuullasi.
 12. Vastuunrajoitus: Siinä laajuudessa kuin sovellettava laki enimmillään sallii
  1. hyväksyt sen, että ainoa ja yksinomainen oikeuskeinosi puuttua Palvelun ongelmiin tai sen aiheuttamaan tyytymättömyyteen on Palvelujen käyttö. hyväksyt sen, että Spotify ei ole vastuussa Palveluissa tai niiden yhteydessä tarjottujen kolmansien osapuolien palveluista; ja
  2. Spotify ja sen tytäryhtiöt ja toimihenkilöt, johtajat, osakkeenomistajat, työntekijät, edustajat, toimittajat, kumppanit tai kolmansien osapuolien lisenssinantajat eivät missään tilanteessa ole vastuussa (1) mistään epäsuorista, erityisistä, satunnaisista, rangaistuksellisista, esimerkinomaisista tai johdannaisista vahingoista; (2) mistään (suorista tai epäsuorista) käyttökatkoksista, tietojen, liiketoiminnan tai tulojen menetyksistä, jotka johtuvat Palvelujen tai kolmansien osapuolien palvelujen käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää niitä, riippumatta oikeusteoriasta ja riippumatta siitä, onko Spotifyta varoitettu näiden vahinkojen mahdollisuudesta ja vaikka korjauskeino ei täytä olennaista tarkoitustaan; tai (3) Palveluun liittyvien vaateiden kokonaisvastuusta, joka ylittää sinun viimeisten kahdentoista kuukauden aikana maksamasi summat; Mikään näissä Ehdoissa ei poista eikä rajoita Spotifyn vastuuta petoksesta, tahallisesta harhaanjohtamisesta, kuolemasta tai henkilövahingosta, joka aiheutuu sen laiminlyönnistä siltä osin kuin kyseisen vastuun rajoittaminen tai poissulkeminen on kielletty sovellettavassa lainsäädännössä.
 13. Kolmansien osapuolien palvelut: Palvelut voivat sallia linkittämisen muihin sivustoihin, verkkopalveluihin tai resursseihin, ja muissa sivustoissa, verkkopalveluissa tai resursseissa voi olla linkkejä Palveluihin. Käytät kolmansien osapuolien resursseja omalla vastuullasi. Nämä muut resurssit eivät ole Spotifyn hallinnassa, ja hyväksyt, että Spotify ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen sellaisten sivustojen tai resurssien sisällöstä, toiminnoista, paikkansapitävyydestä, laillisuudesta, sopivuudesta tai muista seikoista. Sellaisten linkkien lisääminen ei merkitse sitä, että me tuemme niiden ylläpitäjiä tai meidän ja heidän välillä on jokin yhteys. Lisäksi hyväksyt, että Spotify ei ole vastuussa suoraan tai välillisesti mistään vahingoista tai menetyksistä, joita aiheutuu todistetusti tai oletetusti tällaisissa kolmansien osapuolien sivustoissa, verkkopalveluissa tai resursseissa saatavilla olevien tai niiden kautta saataville saatettujen sisältöjen, tuotteiden tai palvelujen käytöstä tai niihin luottamisesta.
 14. Ylivoimainen este: Spotify ei ole vastuussa, jos se ei kykene suorittamaan tämän asiakirjan mukaisia velvollisuuksiaan tilanteessa, joka on seurausta sellaisista syistä, joita eivät ole kohtuullisesti sen hallittavissa, mukaan lukien muun muassa kaikki mekaaniset, sähköiset ja yhteyksiin liittyvät viat ja heikkenemiset.
 15. Muutokset: Spotify pidättää oikeuden muokata tai muulla tavalla muuttaa näitä Ehtoja. Ilmoitamme muutoksista sinulle kohtuullisin tavoin (ennen kuin ne tulevat voimaan). Nämä muutokset eivät koske mahdollisia sinun ja Spotifyn välisiä kiistoja, jotka ovat alkaneet ennen kuin Spotify on julkaissut muutetut Ehdot, joihin kyseiset muutokset sisältyvät, taikka olemme muutoin ilmoittaneet sinulle kyseisistä muutoksista. Vahvistat, että olet hyväksynyt muutokset, mikäli jatkat Vain tilaajille tarkoitetun sisällön käyttöä sen jälkeen, kun Spotify on julkaissut päivitetyt Ehdot tai muuten ilmoittanut tällaisista päivitetyistä Ehdoista. Jos et hyväksy päivitettyjä Ehtoja, sinun on lopetettava Vain tilaajille tarkoitetut sisällön käyttö.
 16. Sopimus kokonaisuudessaan: Nämä Ehdot ovat sinun ja meidän välinen Palveluja koskeva sopimus kokonaisuudessaan, ja se korvaa kaikki aiemmat tai samanaikaiset sinun ja meidän väliset Palveluja koskevat (suulliset, kirjalliset tai sähköiset) tiedonannot ja ehdotukset.
 17. Erotettavuus: Jos jokin Maksullisen podcast-tilauksen Ehtojen osa katsotaan pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi mistä tahansa syystä tai missä tahansa laajuudessa, tämä pätemättömyys tai täytäntöönpanokelvottomuus ei vaikuta millään tavoin Ehtojen muihin osiin tai tee niistä pätemättömiä tai täytäntöönpanokelvottomia ja kyseistä osaa sovelletaan lain sallimassa laajuudessa, ellei Ehdoissa ole toisin määritetty.
 18. Oikeuksien luovutus: Vaikka Spotify tai kolmannen osapuolen edunsaaja ei pane täytäntöön näitä Ehtoja tai jotakin niiden ehtoa, Spotifyn tai kyseisen kolmannen osapuolen edunsaajan ei katsota luopuneen oikeudestaan tehdä niin.
 19. Tulkinta: Näissä Ehdoissa käytetyn ilmauksen "mukaan lukien" yhteyteen tulkitaan kuuluvan sana "rajoituksetta".
 20. Sovellettava laki ja lainkäyttöalueet: Poislukien muiden sovellettavien lakien sinulle sallimat oikeudet, näitä Ehtoja hallitaan ja tulkitaan Yhdysvaltojen (mukaan lukien liittovaltion välimieslaki) ja New Yorkin osavaltion lakien mukaan, huomioimatta oikeusperiaatteiden valintaa tai niiden välisiä ristiriitoja. Poislukien lain sinulle sallima oikeus viedä asia toiseen tuomioistuimeen, hyväksyt sen, että näiden Ehtojen asiasisältöä koskevat tai siihen liittyvät riidat käsitellään New Yorkin eteläisen piirituomioistuimen yksinomaisen toimivallan mukaisesti.
Was this article helpful?