Μπορείς να διαχειρίζεσαι εύκολα τον λογαριασμό σου στο Spotify

Τα στοιχεία σου, οι πληρωμές σου και οι ρυθμίσεις απορρήτου σου σε ένα σημείο.

Πληροφορίες για το Άρθρο 15 του ΓΚΠΔ

Παρακάτω θα βρεις τις πληροφορίες που δικαιούσαι να γνωρίζεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σου, σύμφωνα με το Άρθρο 15 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται συμπληρωματικά των ληφθέντων προσωπικών δεδομένων και θα πρέπει να τις διαβάσεις συνδυαστικά με αυτά, προκειμένου να κατανοήσεις την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σου στο πλαίσιο της από μέρους σου χρήσης της Υπηρεσίας Spotify. Αν δεν έχεις ζητήσει ακόμα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σου, μπορείς να ανατρέξεις στην ενότητα "Λήψη αντιγράφου των προσωπικών δεδομένων σου" για οδηγίες.

Επιβεβαίωση αν προσωπικά δεδομένα σου υποβάλλονται σε επεξεργασία ή όχι

Όταν χρησιμοποιείς την υπηρεσία Spotify στο πλαίσιο είτε των δωρεάν είτε των επί πληρωμή επιλογών μας (έκαστη «Επιλογή υπηρεσίας» και συλλογικά «Υπηρεσία Spotify»), επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σου όπως περιγράφεται παρακάτω.

Σκοποί επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σου

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει:

 • τον σκοπό επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σου
 • τις νομικές αιτιολογήσεις (καθεμία αποκαλούμενη ως "νομική βάση") βάσει της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων, για κάθε επιμέρους σκοπό
 • τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούμε για κάθε σκοπό (δες περισσότερα σχετικά με αυτές τις κατηγορίες στην παράγραφο «Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων», παρακάτω)

Ακολουθεί μια γενική επεξήγηση των διαφόρων "νομικών βάσεων", ώστε να είναι πιο εύκολα κατανοητός ο πίνακας:

 • Εκτέλεση σύμβασης: Όταν είναι απαραίτητο για το Spotify (ή κάποιο τρίτο μέρος) να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα σου προκειμένου:
  • Να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μεταξύ σας σύμβαση. Αυτό περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις του Spotify σύμφωνα με τους Όρους χρήσης για την παροχή της Υπηρεσίας Spotify.
  • να επαληθεύσει πληροφορίες πριν από την έναρξη μιας νέας σύμβασης μαζί σου.
 • Έννομο συμφέρον: Όταν το Spotify ή κάποιο τρίτο μέρος έχει συμφέρον να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σου με συγκεκριμένο τρόπο, το οποίο είναι αναγκαίο και αιτιολογημένο δεδομένων των πιθανών κινδύνων για σένα και τους υπόλοιπους χρήστες του Spotify. Ένα παράδειγμα θα ήταν η αξιοποίηση των δεδομένων χρήσης σου για τη βελτίωση της Υπηρεσίας Spotify για όλους τους χρήστες. Αν χρειάζεσαι διευκρινίσεις για μια συγκεκριμένη αιτιολογία, επικοινώνησε μαζί μας.
 • Συγκατάθεση: Όταν το Spotify σου ζητά να υποδείξεις ενεργά ότι του επιτρέπεις να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σου για έναν συγκεκριμένο σκοπό.
 • Συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις: Όταν το Spotify οφείλει να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα σου για λόγους συμμόρφωσης με τη νομοθεσία.

Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων σου

Νομική βάση που επιτρέπει τον σκοπό

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό

Για την παροχή της Υπηρεσίας Spotify σύμφωνα με τη σύμβασή μας μαζί σου.

Για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σου:

 • για να δημιουργήσουμε έναν λογαριασμό για σένα
 • για να εξατομικεύσουμε τον λογαριασμό σου
 • για να σου παρέχουμε την εφαρμογή Spotify όταν την κατεβάζεις στη συσκευή σου

Εκτέλεση σύμβασης

 • User Data: Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα διεύθυνσης
 • Δεδομένα χρήσης
 • Φωνητικά δεδομένα
 • Δεδομένα πληρωμής και αγορών

Για να παρέχουμε περαιτέρω τμήματα της Υπηρεσίας Spotify.

Για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σου για να σου επιτρέψουμε να κοινοποιείς σε άλλα άτομα έναν σύνδεσμο με περιεχόμενο του Spotify.

Έννομο συμφέρον

Τα έννομα συμφέροντά μας σε αυτή την περίπτωση περιλαμβάνουν τα εξής:

 • διατήρηση της λειτουργίας και λειτουργικότητας της Υπηρεσίας Spotify, και
 • εξασφάλιση πρόσβασης στην Υπηρεσία Spotify και χρήσης της από τους χρήστες/ τις χρήστριες
 • User Data: Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα διεύθυνσης
 • Δεδομένα χρήσης
 • Φωνητικά δεδομένα
 • Δεδομένα πληρωμής και αγορών

Για να παρέχουμε ορισμένες επιπλέον προαιρετικές δυνατότητες της Υπηρεσίας Spotify. Όταν ισχύει αυτό, θα ζητήσουμε ξεκάθαρα τη συγκατάθεσή σου.

Συγκατάθεση

 • User Data: Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα χρήσης
 • Δεδομένα δημοσκοπήσεων και ερευνών
 • Δεδομένα πληρωμής και αγορών

Για τη διάγνωση, την αντιμετώπιση και την επίλυση προβλημάτων στην Υπηρεσία Spotify.

Εκτέλεση σύμβασης

 • User Data: Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα χρήσης

Για την αξιολόγηση και την ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων, τεχνολογιών και βελτιώσεων στην Υπηρεσία Spotify.

Για παράδειγμα:

 • Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα για να αναπτύσσουμε και να βελτιώνουμε τους εξατομικευμένους αλγόριθμους δημιουργίας προτάσεων.
 • Αναλύουμε πώς αντιδρούν οι χρήστες/χρήστριές μας σε μια συγκεκριμένη νέα δυνατότητα και βλέπουμε αν πρέπει να κάνουμε αλλαγές.

Έννομο συμφέρον

Τα έννομα συμφέροντά μας σε αυτή την περίπτωση περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και τη βελτίωση προϊόντων και δυνατοτήτων για τους χρήστες/ τις χρήστριές μας.


 • User Data: Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα χρήσης
 • Φωνητικά δεδομένα
 • Δεδομένα δημοσκοπήσεων και ερευνών

Για μάρκετινγκ ή διαφήμιση, όπου η νομοθεσία απαιτεί να λάβουμε τη συγκατάθεσή σου.

Για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιούμε cookie για να κατανοήσουμε τα ενδιαφέροντά σου ή όταν ο νόμος απαιτεί τη συγκατάθεσή σου για το μάρκετινγκ μέσω email.


Συγκατάθεση

 • User Data: Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα χρήσης
 • Δεδομένα δημοσκοπήσεων και ερευνών

Για άλλους σκοπούς μάρκετινγκ, προώθησης και διαφήμισης όπου ο νόμος δεν απαιτεί συγκατάθεση.

Για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σου για να εξατομικεύσουμε τις διαφημίσεις στα ενδιαφέροντά σου.


Έννομο συμφέρον

Τα έννομα συμφέροντά μας σε αυτή την περίπτωση περιλαμβάνουν τη χρήση διαφημίσεων για τη χρηματοδότηση της Υπηρεσίας Spotify, ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε μεγάλο μέρος της δωρεάν.

 • User Data: Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα χρήσης
 • Δεδομένα δημοσκοπήσεων και ερευνών

Για τη συμμόρφωση σε κάποια απαιτούμενη έννομη υποχρέωση.

Αυτό μπορεί να αφορά:

 • μια υποχρέωση βάσει της νομοθεσίας της χώρας/περιοχής στην οποία βρίσκεσαι
 • τη σουηδική νομοθεσία (λόγω της έδρας μας στη Σουηδία)
 • τη νομοθεσία της ΕΕ

Για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιούμε την ημερομηνία γέννησής σου όπου απαιτείται για σκοπούς επαλήθευσης ηλικίας.

Συμμόρφωση σε έννομες υποχρεώσεις

 • User Data: Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα διεύθυνσης
 • Δεδομένα χρήσης
 • Φωνητικά δεδομένα
 • Δεδομένα πληρωμής και αγορών
 • Δεδομένα δημοσκοπήσεων και ερευνών

Για τη συμμόρφωση σε κάποιο αίτημα των αρχών επιβολής του νόμου, των δικαστικών αρχών ή άλλων αρμόδιων αρχών.


Συμμόρφωση σε έννομες υποχρεώσεις και έννομο συμφέρον

Τα έννομα συμφέροντά μας σε αυτή την περίπτωση περιλαμβάνουν την παροχή βοήθειας στις αρχές επιβολής του νόμου για την πρόληψη ή τον εντοπισμό σοβαρών εγκληματικών ενεργειών.


 • User Data: Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα διεύθυνσης
 • Δεδομένα χρήσης
 • Φωνητικά δεδομένα
 • Δεδομένα πληρωμής και αγορών
 • Δεδομένα δημοσκοπήσεων και ερευνών

Για την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων με τρίτα μέρη. Για παράδειγμα, όταν παρέχουμε ψευδωνυμοποιημένα δεδομένα σχετικά με την ακρόαση των χρηστών μας, βάσει της συμφωνίας μας με κάποιον κάτοχο δικαιωμάτων του Spotify.

Έννομο συμφέρον

Τα έννομα συμφέροντά μας σε αυτή την περίπτωση περιλαμβάνουν τα εξής:

 • τη διατήρηση των σχέσεών μας με τους καλλιτέχνες, ώστε να μπορούμε να παρέχουμε την Υπηρεσία Spotify
 • τη διατήρηση των σχέσεών μας με άλλα τρίτα μέρη για τον ίδιο λόγο
 • User Data: Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα χρήσης
 • Φωνητικά δεδομένα
 • Δεδομένα πληρωμής και αγορών

Για τη διενέργεια των κατάλληλων ενεργειών απέναντι σε αναφορές παραβίασης διανοητικής ιδιοκτησίας και ακατάλληλου περιεχομένου.

Έννομο συμφέρον

Τα έννομα συμφέροντά μας σε αυτή την περίπτωση περιλαμβάνουν την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας και του πρωτότυπου περιεχομένου.

 • User Data: Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα χρήσης
 • Φωνητικά δεδομένα
 • Δεδομένα πληρωμής και αγορών

Για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Για παράδειγμα, αν εμπλεκόμαστε σε κάποια νομική διαφορά και πρέπει να παρέχουμε πληροφορίες στους δικηγόρους μας σε σχέση με τη νομική υπόθεση.


Έννομο συμφέρον

Τα έννομα συμφέροντά μας σε αυτή την περίπτωση περιλαμβάνουν τα εξής:

 • αναζήτηση νομικής συμβουλής
 • προστασία της εταιρείας, των χρηστών/χρηστριών μας ή άλλων στο πλαίσιο νομικών διαδικασιών
 • User Data: Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα διεύθυνσης
 • Δεδομένα χρήσης
 • Φωνητικά δεδομένα
 • Δεδομένα πληρωμής και αγορών
 • Δεδομένα δημοσκοπήσεων και ερευνών

Για τη διεξαγωγή του επιχειρηματικού σχεδιασμού, την εξαγωγή αναφορών και την πραγματοποίηση των προβλέψεων.

Για παράδειγμα, όταν εξετάζουμε συγκεντρωτικά δεδομένα χρηστών, όπως τον αριθμό των νέων εγγραφών σε μια χώρα, προκειμένου να προγραμματίσουμε νέες τοποθεσίες για την κυκλοφορία των προϊόντων μας και των δυνατοτήτων που προσφέρουμε.

Έννομο συμφέρον

Τα έννομα συμφέροντά μας σε αυτή την περίπτωση περιλαμβάνουν την έρευνα και τον σχεδιασμό, ώστε να συνεχίσουμε να διευθύνουμε επιτυχώς την επιχείρησή μας.

 • User Data: Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα χρήσης
 • Δεδομένα πληρωμής και αγορών

Για την επεξεργασία της πληρωμής σου.

Για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σου για να σου επιτρέψουμε να αγοράσεις μια συνδρομή στο Spotify.

Εκτέλεση Σύμβασης και συγκατάθεση

 • User Data: Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα πληρωμής και αγορών
 • Δεδομένα διεύθυνσης

Για τη διατήρηση της ασφάλειας της Υπηρεσίας Spotify, καθώς και για τον εντοπισμό και την πρόληψη περιστατικών απάτης.

Για παράδειγμα, όταν αναλύουμε δεδομένα χρήσης για να ελέγξουμε για δόλια χρήση της Υπηρεσίας Spotify.

Έννομο συμφέρον

Τα έννομα συμφέροντά μας σε αυτή την περίπτωση περιλαμβάνουν την προστασία της Υπηρεσίας Spotify και των χρηστών/χρηστριών μας από απάτη και άλλη παράνομη δραστηριότητα.

 • User Data: Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα διεύθυνσης
 • Δεδομένα χρήσης
 • Δεδομένα πληρωμής και αγορών

Για τη διεξαγωγή ερευνών και δημοσκοπήσεων.

Για παράδειγμα, όταν επικοινωνούμε με τους χρήστες/ τις χρήστριές μας για να ζητήσουμε τα σχόλιά τους.


Έννομο συμφέρον

Τα έννομα συμφέροντά μας σε αυτή την περίπτωση περιλαμβάνουν την καλύτερη κατανόηση του πώς κρίνουν και χρησιμοποιούν οι χρήστες/χρήστριες την Υπηρεσία Spotify.

 • User Data: Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα χρήσης
 • Φωνητικά δεδομένα
 • Δεδομένα δημοσκοπήσεων και ερευνών

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε. Όπως περιγράφεται αναλυτικά στη συνέχεια, η συλλογή και η επεξεργασία ορισμένων προσωπικών δεδομένων εξαρτώνται από την Επιλογή υπηρεσίας (π.χ. Free ή Premium) και τις δυνατότητες που επιλέγεις να χρησιμοποιήσεις (π.χ. δημιουργία playlist ή ενεργοποίηση μιας φωνητικής δυνατότητας). Αν δεν γνωρίζεις με βεβαιότητα ποια από τα περιγραφόμενα δεδομένα έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία στο πλαίσιο της από μέρους σου χρήσης της Υπηρεσίας Spotify, μπορείς να ανατρέξεις στα ληφθέντα προσωπικά δεδομένα για να κατανοήσεις τα επιμέρους δεδομένα που έχουμε συλλέξει και επεξεργαστεί στην περίπτωσή σου ή επικοινώνησε μαζί μας.

Κατηγορία

Περιγραφή

User Data: Δεδομένα χρήστη

Προσωπικά δεδομένα που χρειαζόμαστε για να δημιουργήσουμε τον λογαριασμό σου στο Spotify και τα οποία σου δίνουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιείς την Υπηρεσία Spotify. Το είδος των δεδομένων που συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε εξαρτάται από την Επιλογή υπηρεσίας που έχεις, τον τρόπο δημιουργίας του λογαριασμού σου, τη χώρα στην οποία βρίσκεσαι και το αν χρησιμοποιείς υπηρεσίες τρίτων για να συνδεθείς. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν τα εξής:

 • όνομα προφίλ
 • διεύθυνση email
 • κωδικός πρόσβασης
 • αριθμό τηλεφώνου
 • ημερομηνία γέννησης
 • φύλο
 • διεύθυνση (δες περισσότερες λεπτομέρειες παρακάτω)
 • χώρα
 • πανεπιστήμιο/κολέγιο (για το Spotify Premium Student)

Λαμβάνουμε ορισμένα από αυτά τα δεδομένα από σένα, π.χ. από τη φόρμα εγγραφής ή τη σελίδα λογαριασμού.

Συλλέγουμε, επίσης, ορισμένα από αυτά τα δεδομένα από τη συσκευή σου, π.χ τη χώρα ή την περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συλλογής και χρήσης αυτών των δεδομένων, ανάτρεξε στην ενότητα «Η γενική (μη ακριβής) τοποθεσία σου», στην κατηγορία «Δεδομένα χρήσης».

Δεδομένα διεύθυνσης

Αν τα δεδομένα της οδού κατοικίας σου συμπεριλαμβάνονται στα δεδομένα λήψης, τα επεξεργαζόμαστε για τους εξής λόγους:

 • για να ελέγξουμε την επιλεξιμότητα στην Επιλογή υπηρεσίας
 • για να παραδίδουμε ειδοποιήσεις που απαιτούνται από τον νόμο
 • για να παρέχουμε επιλογές υποστήριξης
 • για να διαχειριζόμαστε θέματα τιμολόγησης και φορολογίας
 • για να παραδίδουμε φυσικά αγαθά ή δώρα που έχεις ζητήσει

Σε ορισμένες περιπτώσεις, για να σε βοηθήσουμε να επαληθεύσεις τη διεύθυνσή σου ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε κάποια εφαρμογή τρίτου μέρους, όπως οι Χάρτες Google.

Δεδομένα χρήσης

Προσωπικά δεδομένα σου που υποβάλλονται σε επεξεργασία όταν συνδέεσαι στην Υπηρεσία Spotify ή καθώς τη χρησιμοποιείς.

Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει διάφορα είδη πληροφοριών, οι οποίες αναφέρονται στις παρακάτω παραγράφους και θα τις βρεις αν κατεβάσεις τα δεδομένα σου.

Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείς το Spotify

Για παράδειγμα:

 • πληροφορίες σχετικά με την Επιλογή υπηρεσίας Spotify
 • ενέργειές σου στην Υπηρεσία Spotify (συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας και της ώρας), όπως:
  • ερωτήματα αναζήτησης
  • ιστορικό online μεταδόσεων
  • playlist που δημιουργείς
  • Βιβλιοθήκη
  • ιστορικό περιήγησης
  • ρυθμίσεις λογαριασμού
  • αλληλεπιδράσεις με άλλους χρήστες/ άλλες χρήστριες του Spotify
  • χρήση υπηρεσιών, συσκευών και εφαρμογών τρίτων σε σχέση με την Υπηρεσία Spotify
 • συμπεράσματα (δηλαδή, τα πράγματα που συμπεραίνουμε) από τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σου με βάση τη χρήση της Υπηρεσίας Spotify
 • περιεχόμενο που παρέχεις όταν συμμετέχεις σε προσφορές του Spotify, όπως διαγωνισμούς ή κληρώσεις
 • περιεχόμενο που δημοσιεύεις σε οποιοδήποτε τμήμα της Υπηρεσίας Spotify. Για παράδειγμα: εικόνες, ήχο, κείμενο, τίτλους, περιγραφές, επικοινωνίες και άλλα είδη περιεχομένου

Τα τεχνικά δεδομένα σου

Για παράδειγμα:

 • πληροφορίες URL
 • αναγνωριστικά διαδικτύου, όπως δεδομένα cookie και διευθύνσεις IP
 • πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές που χρησιμοποιείς, όπως:
  • αναγνωριστικά συσκευών
  • τύπος σύνδεσης δικτύου (π.χ. WiFi, 4G, LTE, Bluetooth)
  • πάροχος
  • απόδοση δικτύου και συσκευής
  • τύπος προγράμματος περιήγησης
  • γλώσσα
  • πληροφορίες που επιτρέπουν τη διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων
  • λειτουργικό σύστημα
  • έκδοση εφαρμογής Spotify
 • πληροφορίες που μας επιτρέπουν να εντοπίζουμε και να συνδεόμαστε με συσκευές και εφαρμογές τρίτων. Παραδείγματα τέτοιων πληροφοριών είναι το όνομα συσκευής, τα αναγνωριστικά συσκευής, η επωνυμία και η έκδοση. Παραδείγματα συσκευών και εφαρμογών τρίτων είναι:
  • συσκευές στο δίκτυο WiFi (όπως ηχεία) που μπορούν να συνδεθούν στην Υπηρεσία Spotify
  • συσκευές που διατίθενται από το λειτουργικό σου σύστημα κατά τη σύνδεση μέσω Bluetooth, προσθήκης και εγκατάστασης
  • Εφαρμογές συνεργατών του Spotify για να επιβεβαιωθεί αν η εφαρμογή είναι εγκατεστημένη στη συσκευή σου

Η γενική (μη ακριβής) τοποθεσία σου

Η γενική τοποθεσία περιλαμβάνει τη χώρα, την περιοχή ή τον νομό. Μπορούμε να αντλήσουμε αυτά τα στοιχεία από τα τεχνικά δεδομένα (π.χ. τη διεύθυνση IP, τη ρύθμιση γλώσσας στη συσκευή σου) ή το νόμισμα πληρωμής.

Χρειαζόμαστε αυτά τα στοιχεία:

 • για να εκπληρώσουμε τις γεωγραφικές απαιτήσεις που προβλέπονται στις συμβάσεις μας με τους κατόχους περιεχομένου στην Υπηρεσία Spotify.
 • για να παρέχουμε περιεχόμενο και διαφημίσεις που ταιριάζουν στις προτιμήσεις σου.

Τα δεδομένα αισθητήρα της συσκευής σου

Δεδομένα αισθητήρα συσκευών που αντλούνται μέσω κίνησης ή προσανατολισμού, εφόσον χρειάζονται για την παροχή δυνατοτήτων της Υπηρεσίας Spotify που απαιτούν αυτά τα δεδομένα. Αυτά είναι δεδομένα που συλλέγει η συσκευή σου σχετικά με τον τρόπο που μετακινείς ή κρατάς τη συσκευή σου.

Φωνητικά δεδομένα

Αν οι δυνατότητες φωνητικών εντολών είναι διαθέσιμες στην αγορά σου και στις περιπτώσεις που έχεις επιλέξει να χρησιμοποιείς μια δυνατότητα φωνητικής εντολής, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε φωνητικά δεδομένα. Φωνητικά δεδομένα σημαίνει ηχογραφήσεις της φωνής σου και μεταγραφές αυτών των ηχογραφήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς λειτουργούν οι διαφορετικές δυνατότητες φωνητικών εντολών και πώς μπορείς να τις ελέγξεις και να τις απενεργοποιήσεις, ανάτρεξε στην Πολιτική φωνητικού ελέγχου.

Δεδομένα πληρωμής και αγορών

Αν πραγματοποιήσεις αγορές από το Spotify ή εγγραφείς σε κάποια Επιλογή υπηρεσίας επί πληρωμή ή σε κάποια δοκιμή, θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα πληρωμής σου.

Τα ακριβή προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και χρησιμοποιούνται διαφέρουν ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής. Θα περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως οι εξής:

 • ονοματεπώνυμο
 • ημερομηνία γέννησης
 • τρόπος πληρωμής (π.χ. πιστωτική ή χρεωστική κάρτα)
 • αν χρησιμοποιείς χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, το είδος της κάρτας, η ημερομηνία λήξης και ορισμένα ψηφία του αριθμού της κάρτας σου (σημειώνουμε ότι για λόγους ασφάλειας, δεν αποθηκεύουμε ποτέ τον πλήρη αριθμό της κάρτας σου)
 • ταχυδρομικός κωδικός
 • αριθμός κινητού τηλεφώνου
 • λεπτομέρειες του ιστορικού αγορών και πληρωμών σου

Δεδομένα δημοσκοπήσεων και ερευνών

Όταν απαντάς σε μια δημοσκόπηση ή παίρνεις μέρος σε μια έρευνα χρηστών, συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που παρέχεις.

Κατηγορίες παραληπτών στους οποίους ενδέχεται να γνωστοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα

Αυτή η ενότητα συνοψίζει τους αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται ή δημιουργούνται μέσω της εκ μέρους σου χρήσης της Υπηρεσίας Spotify.

Δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες

Τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα θα είναι πάντα δημοσίως διαθέσιμα στην Υπηρεσία Spotify:

 • το όνομα προφίλ σου
 • η φωτογραφία προφίλ σου
 • οι δημόσιες playlist που έχεις
 • άλλο περιεχόμενο που δημοσιεύεις στην Υπηρεσία Spotify και τυχόν σχετικοί τίτλοι, περιγραφές και εικόνες
 • ποια άτομα ακολουθείς στην Υπηρεσία Spotify
 • ποια άτομα σε ακολουθούν στην Υπηρεσία Spotify

Εσύ ή άλλος χρήστης / άλλη χρήστρια μπορείτε να κοινοποιείτε συγκεκριμένες πληροφορίες σε υπηρεσίες τρίτων μερών, όπως κοινωνικά δίκτυα ή πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τα εξής:

 • το προφίλ σου
 • οποιοδήποτε περιεχόμενο δημοσιεύεις στο Spotify και λεπτομέρειες σχετικά με το εν λόγω περιεχόμενο
 • οι playlist σου και τυχόν τίτλοι, περιγραφές και εικόνες που σχετίζονται με αυτές

Όταν κάνεις κάποια κοινοποίηση, η υπηρεσία του τρίτου μέρους ενδέχεται να αποθηκεύσει αντίγραφο της κοινοποίησης για να υποστηρίξει τις δυνατότητες που παρέχει.

Προσωπικά δεδομένα που μπορείς να επιλέξεις να κοινοποιήσεις

Θα μοιραστούμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα με τους αποδέκτες που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα μόνο στις εξής περιπτώσεις:

 • Εφόσον έχεις επιλέξει να χρησιμοποιήσεις μια δυνατότητα της Υπηρεσίας Spotify ή μια εφαρμογή, υπηρεσία ή συσκευή τρίτου, και είναι απαραίτητο να κοινοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα για τον σκοπό αυτό.
 • Αν μας παραχωρήσεις με άλλον τρόπο την άδειά σου να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα. Για παράδειγμα, αν επιλέξεις την κατάλληλη ρύθμιση στην Υπηρεσία Spotify ή παρέχοντας τη συγκατάθεσή σου.

Κατηγορίες αποδεκτών

Προσωπικά δεδομένα που μπορείς να επιλέξεις να κοινοποιήσεις

Λόγος κοινοποίησης

Εφαρμογές, υπηρεσίες και συσκευές τρίτων που συνδέεις στον λογαριασμό σου στο Spotify

 • User Data: Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα χρήσης

Για να συνδέσεις τον λογαριασμό σου στο Spotify ή για να μπορέσεις να χρησιμοποιήσεις την Υπηρεσία Spotify σε συνδυασμό με εφαρμογές, υπηρεσίες ή συσκευές τρίτων μερών.

Παραδείγματα τέτοιων εφαρμογών, υπηρεσιών και συσκευών τρίτων είναι:

 • εφαρμογές κοινωνικών δικτύων
 • ηχεία
 • τηλεοράσεις
 • πλατφόρμες οχημάτων
 • φωνητικοί βοηθοί

Μπορείς να δεις και να καταργήσεις πολλές συνδέσεις τρίτων μερών στον λογαριασμό σου, στην ενότητα «Εφαρμογές».

Κοινότητα υποστήριξης

 • User Data: Δεδομένα χρήστη

Για να μπορείς να χρησιμοποιήσεις την υπηρεσία της Κοινότητας υποστήριξης του Spotify.

Κατά τη δημιουργία λογαριασμού στην Κοινότητα υποστήριξης του Spotify, θα σου ζητήσουμε να δημιουργήσεις ένα συγκεκριμένο όνομα προφίλ. Αυτό θα εμφανίζεται δημόσια σε οποιοδήποτε πρόσωπο χρησιμοποιεί την Κοινότητα υποστήριξης του Spotify. Θα εμφανίζουμε, επίσης, τυχόν ερωτήσεις ή σχόλια που δημοσιεύεις.

Άλλοι χρήστες και άλλες χρήστριες του Spotify

 • User Data: Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα χρήσης
 • Φωνητικά δεδομένα

Για να κοινοποιείς πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της Υπηρεσίας Spotify σε άλλους χρήστες και άλλες χρήστριες του Spotify, συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων σου στο Spotify.

Για παράδειγμα, στις ρυθμίσεις «Κοινωνικά δίκτυα» μπορείς να επιλέξεις αν θα κοινοποιείς στο προφίλ σου τους καλλιτέχνες που άκουσες πρόσφατα και τις προσωπικές σου playlist. Μπορείς, επίσης, να επιλέξεις αν θα δημιουργήσεις ή θα συμμετάσχεις σε μια κοινόχρηστη playlist με άλλους χρήστες/ άλλες χρήστριες. Οι κοινόχρηστες playlist σού κάνουν προτάσεις κοινωνικής δικτύωσης με βάση τη δραστηριότητα ακρόασης.

Καλλιτέχνες και δισκογραφικές εταιρείες

 • User Data: Δεδομένα χρήστη

Για να λαμβάνεις νέα ή προωθητικές προσφορές από καλλιτέχνες, δισκογραφικές ή άλλους συνεργάτες.

Μπορείς να επιλέξεις να κοινοποιήσεις τα Δεδομένα χρήστη σου για αυτόν τον σκοπό. Έχεις πάντα την επιλογή να αλλάξεις γνώμη και να ανακαλέσεις τη συγκατάθεσή σου οποιαδήποτε στιγμή.

Πληροφορίες που ενδέχεται να κοινοποιήσουμε

Δες τον πίνακα για λεπτομέρειες σχετικά με τους αποδέκτες στους οποίους κοινοποιούμε δεδομένα και γιατί.

Κατηγορίες αποδεκτών

Κατηγορίες δεδομένων

Λόγος κοινοποίησης

Πάροχοι υπηρεσιών

 • User Data: Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα διεύθυνσης
 • Δεδομένα χρήσης
 • Φωνητικά δεδομένα
 • Δεδομένα πληρωμής και αγορών
 • Δεδομένα δημοσκοπήσεων και ερευνών

Για να μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Spotify.

Αφορά τους παρόχους υπηρεσιών που προσλαμβάνουμε για τους εξής λόγους:

 • Να παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης πελατών.
 • Να χειρίζονται την τεχνική υποδομή που χρειαζόμαστε για να παρέχουμε την Υπηρεσία Spotify.
 • Να συμβάλλουν στην προστασία και την ασφάλεια των συστημάτων και των υπηρεσιών μας (π.χ. το reCAPTCHA της Google)
 • Να συμβάλλουν στην εμπορία των προϊόντων, των υπηρεσιών, των εκδηλώσεων και των προωθητικών ενεργειών του Spotify (και των συνεργατών μας).

Συνεργάτες πληρωμών

 • User Data: Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα πληρωμής και αγορών

Για να επεξεργάζονται τις πληρωμές σου, καθώς και για σκοπούς καταπολέμησης της απάτης.

Συνεργάτες διαφήμισης

 • User Data: Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα χρήσης

Για να μας βοηθούν να σου προσφέρουμε πιο σχετικές διαφημίσεις στην Υπηρεσία Spotify και να συμβάλλουν στη μέτρηση αποτελεσματικότητας των διαφημίσεων.

Για παράδειγμα, οι συνεργάτες διαφήμισης μάς βοηθούν να προσφέρουμε εξατομικευμένες διαφημίσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, ανάτρεξε στην ενότητα "Τα δικαιώματά σου".

Συνεργάτες μάρκετινγκ

 • User Data: Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα χρήσης

Για να προωθούμε το Spotify με τους συνεργάτες μας. Κοινοποιούμε σε αυτούς τους συνεργάτες ορισμένα δεδομένα χρήστη και ορισμένα δεδομένα χρήσης, όπου είναι απαραίτητο για τους εξής λόγους:

 • Να έχεις τη δυνατότητα να συμμετέχεις σε προωθητικές ενέργειες του Spotify, συμπεριλαμβανομένων δοκιμών ή άλλων συνδυαστικών προσφορών.
 • Να προωθούμε το Spotify σε μέσα ενημέρωσης και διαφημίσεις που δημοσιεύονται σε άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες.
 • Να μπορούμε εμείς και οι συνεργάτες μας να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα των προωθητικών ενεργειών του Spotify.

Παραδείγματα συνεργατών:

 • συνεργάτες μάρκετινγκ ή χορηγιών
 • ιστότοποι και εφαρμογές για κινητά που μας πωλούν διαφημιστικό χώρο στις υπηρεσίες τους
 • συνεργάτες με συσκευές, εφαρμογές και κινητά τηλέφωνα που παρέχουν τις προσφορές του Spotify

Οι συνεργάτες μας μπορούν, επίσης, να συνδυάσουν τα προσωπικά δεδομένα που τους κοινοποιούμε με άλλα δεδομένα που συλλέγουν για σένα, π.χ. δεδομένα για την από μέρους σου χρήση των υπηρεσιών τους. Εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να σου παρουσιάσουμε προσφορές, προωθητικές ενέργειες ή άλλες ενέργειες μάρκετινγκ που πιστεύουμε ότι θα σε ενδιαφέρουν.

Πλατφόρμες φιλοξενίας

 • Δεδομένα χρήσης

Οι πλατφόρμες φιλοξενίας φιλοξενούν podcast για να σου παρέχουν πρόσβαση σε αυτά. Όταν ακούς ένα podcast, κοινοποιούμε στις πλατφόρμες φιλοξενίας ορισμένα δεδομένα, όπως τη διεύθυνση IP. Σου επιτρέπουμε, επίσης, να ακούς podcast που διατίθενται από άλλες πλατφόρμες φιλοξενίας, οι οποίες δεν ανήκουν στη Spotify.

Οι πάροχοι podcast οφείλουν να εξηγούν στην περιγραφή της εκπομπής ή του επεισοδίου ποια πλατφόρμα φιλοξενεί το podcast. Ανάτρεξε στην πολιτική απορρήτου της εκάστοτε πλατφόρμας φιλοξενίας για να μάθεις με ποιον τρόπο χρησιμοποιεί τα δεδομένα που της κοινοποιούμε.

Ακαδημαϊκοί ερευνητές/ερευνήτριες

 • User Data: Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα χρήσης

Για δραστηριότητες όπως η στατιστική ανάλυση και η ακαδημαϊκή μελέτη, αλλά αποκλειστικά σε ψευδωνυμοποιημένη μορφή. Στα ψευδωνυμοποιημένα δεδομένα, τα δεδομένα σου προσδιορίζονται από έναν κωδικό αντί για το ονοματεπώνυμό σου ή άλλες πληροφορίες που να σε ταυτοποιούν άμεσα.

Άλλες εταιρείες του ομίλου Spotify, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών που εξαγοράζει η Spotify

 • User Data: Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα διεύθυνσης
 • Δεδομένα χρήσης
 • Φωνητικά δεδομένα
 • Δεδομένα πληρωμής και αγορών
 • Δεδομένα δημοσκοπήσεων και ερευνών

Για να εκτελούμε τις καθημερινές επιχειρηματικές μας δραστηριότητες και έτσι να συντηρούμε, να βελτιώνουμε και να σου παρέχουμε την Υπηρεσία Spotify και τις υπηρεσίες των εξαγορασμένων εταιρειών.

Για παράδειγμα:

 • Δίνουμε τη δυνατότητα στους εργαζομένους μας που απασχολούνται για διαφορετικές εταιρείες του ομίλου να αναπτύσσουν και να βελτιώνουν δυνατότητες για την Υπηρεσία Spotify.
 • Κοινοποιούμε δεδομένα στις εταιρείες διεξαγωγής μετρήσεων, για να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα κάθε διαφημιστικής καμπάνιας που διενεργείται στην Υπηρεσία Spotify.
 • Κοινοποιούμε δεδομένα στις εταιρείες podcast, για να κατανοήσουμε καλύτερα τις τάσεις ακρόασης των χρηστών/χρηστριών.

Αρχές επιβολής του νόμου και άλλες αρχές ή αντισυμβαλλόμενοι σε νομικές διαφορές

 • User Data: Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα χρήσης

Όταν πιστεύουμε με καλή πίστη ότι είναι απαραίτητο να το κάνουμε, για παράδειγμα:

 • για να συμμορφωθούμε σε κάποια έννομη υποχρέωση
 • για να ανταποκριθούμε σε μια έγκυρη νομική διαδικασία (όπως ένταλμα έρευνας, δικαστική απόφαση ή κλήτευση)
 • για δικό μας αιτιολογημένο έννομο συμφέρον ή αντίστοιχο συμφέρον τρίτου, σχετικά με:
  • την εθνική ασφάλεια
  • την επιβολή του νόμου
  • νομική διαφορά (δικαστική υπόθεση)
  • αστυνομική έρευνα
  • την προστασία της ασφάλειας κάποιου προσώπου
  • την αποτροπή θανάτου ή επικείμενης σωματικής βλάβης

Αγοραστές της επιχείρησής μας

 • User Data: Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα διεύθυνσης οδού
 • Δεδομένα χρήσης
 • Φωνητικά δεδομένα
 • Δεδομένα πληρωμής και αγορών
 • Δεδομένα δημοσκοπήσεων και ερευνών

Αν επρόκειτο να πουλήσουμε ή να διαπραγματευτούμε να πουλήσουμε την επιχείρησή μας σε έναν αγοραστή ή πιθανό αγοραστή.

Σε αυτή την περίπτωση, ενδέχεται να μεταφέρουμε τα προσωπικά δεδομένα σου σε διάδοχο ή συνεργάτη στο πλαίσιο αυτής της συναλλαγής.

Κριτήρια για τη διατήρηση των προσωπικών δεδομένων

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σου αποκλειστικά για όσο διάστημα είναι απαραίτητο ώστε να σου παρέχουμε την Υπηρεσία Spotify και για τους σύννομους και βασικούς επιχειρηματικούς σκοπούς του Spotify, όπως:

 • τη διατήρηση της απόδοσης της Υπηρεσίας Spotify
 • τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων βάσει δεδομένων σχετικά με νέες δυνατότητες και προσφορές
 • τη συμμόρφωση στις έννομες υποχρεώσεις μας
 • την επίλυση διαφορών

Ακολουθούν ορισμένες από τις κατηγορίες των περιόδων διατήρησης και τα κριτήρια που χρησιμοποιούμε για να προσδιορίσουμε ποια ισχύει σε κάθε περίπτωση:

 • Δεδομένα που διατηρούνται μέχρι να τα διαγράψεις
  Έχεις το δικαίωμα να ζητήσεις τη διαγραφή συγκεκριμένων προσωπικών δεδομένων σου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα διαγραφής και τις περιστάσεις υπό τις οποίες μπορούμε να ενεργήσουμε για το αίτημά σου, ανάτρεξε στην ενότητα "Τα δικαιώματά σου".

  Μπορείς επίσης να διαγράψεις συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα απευθείας από την Υπηρεσία Spotify, π.χ. μπορείς να επεξεργαστείς ή να διαγράψεις την εικόνα του προφίλ σου. Στις περιπτώσεις που οι χρήστες μπορούν να δουν και να ενημερώσουν οι ίδιοι τα προσωπικά δεδομένα τους, διατηρούμε τις πληροφορίες για όσο χρονικό διάστημα επιλέξουν αυτοί, εκτός αν ισχύει ένας από τους περιορισμένους σκοπούς που περιγράφονται παρακάτω.
 • Δεδομένα που λήγουν μετά την πάροδο ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος
  Έχουμε ορίσει συγκεκριμένες περιόδους διατήρησης, με αποτέλεσμα ορισμένα δεδομένα να λήγουν μετά από ένα χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα, τα προσωπικά δεδομένα που μπορεί να εισάγεις στο πλαίσιο ερωτημάτων αναζήτησης διαγράφονται γενικά μετά από 90 ημέρες.
 • Δεδομένα που διατηρούνται μέχρι τη διαγραφή του λογαριασμού σου στο Spotify
  Ορισμένα δεδομένα διατηρούνται μέχρι να διαγραφεί ο λογαριασμός σου στο Spotify. Παραδείγματα αποτελούν το όνομα χρήστη που έχεις στο Spotify και οι πληροφορίες του προφίλ σου. Κατά κανόνα, διατηρούμε επίσης το ιστορικό online μεταδόσεων για όσο είναι ενεργός ένας λογαριασμός, π.χ. για να παρέχουμε playlist ανασκόπησης που απολαμβάνουν οι χρήστες και εξατομικευμένες προτάσεις που λαμβάνουν υπόψη τις συνήθειες ακρόασης (π.χ. Χρονοκάψουλα και Καλοκαίρι ξανά). Όταν διαγραφεί ο λογαριασμός σου στο Spotify, τα δεδομένα αυτής της κατηγορίας διαγράφονται ή αποταυτοποιούνται.
 • Δεδομένα που διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για περιορισμένους σκοπούς
  Μετά τη διαγραφή του λογαριασμού σου, διατηρούμε ορισμένα δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αλλά για πολύ περιορισμένους σκοπούς. Για παράδειγμα, αυτό μπορεί να απαιτείται από νομικές ή συμβατικές υποχρεώσεις μας. Η περίπτωση αυτή μπορεί να αφορά νόμους υποχρεωτικής διατήρησης δεδομένων, κυβερνητικές εντολές για τη διατήρηση δεδομένων που σχετίζονται με μια έρευνα ή δεδομένα που διατηρούνται για σκοπούς δικαστικών διαφορών. Ενδέχεται επίσης να διατηρήσουμε για περιορισμένο χρονικό διάστημα δεδομένα που έχουν καταργηθεί από την Υπηρεσία Spotify. Αυτό γίνεται:
  • για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των χρηστών ή
  • για να παράσχουμε προστασία από επιβλαβές περιεχόμενο στην πλατφόρμα μας.
   Αυτό μας βοηθά να διερευνήσουμε πιθανές παραβιάσεις των Οδηγιών για τους χρήστες και των Κανόνων της πλατφόρμας. Από την άλλη, θα καταργήσουμε παράνομο περιεχόμενο εφόσον το απαιτεί ο νόμος.

Αυτό μας βοηθά να διερευνήσουμε πιθανές παραβιάσεις των Οδηγιών για τους χρήστες και των Κανόνων της πλατφόρμας. Από την άλλη, θα καταργήσουμε παράνομο περιεχόμενο εφόσον το απαιτεί ο νόμος.

Τα δικαιώματά σου

Οι νόμοι περί απορρήτου, συμπεριλαμβανομένου του ΓΚΠΔ, παρέχουν δικαιώματα στα άτομα επί των προσωπικών τους δεδομένων.

Ορισμένα δικαιώματα ισχύουν μόνο όταν η Spotify χρησιμοποιεί μια συγκεκριμένη «νομική βάση» για την επεξεργασία των δεδομένων σου. Εξηγούμε κάθε νομική βάση, καθώς και πότε η Spotify χρησιμοποιεί κάθε μία από αυτές στην παράγραφο 4 της Πολιτικής απορρήτου.

Ο παρακάτω πίνακας εξηγεί:

 • τα δικαιώματά σου
 • τις περιστάσεις κατά τις οποίες ισχύουν (όπως η απαιτούμενη νομική βάση)
 • πώς να τα ασκήσεις

Είναι δικαίωμά σου...

Πώς;

Ενημέρωση

Να γνωρίζεις ποια προσωπικά δεδομένα σου επεξεργαζόμαστε και τον τρόπο με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε.

Σε ενημερώνουμε:

Πρόσβαση

Να ζητήσεις πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σου που επεξεργαζόμαστε.

Για να ζητήσεις αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σου από τη Spotify, κάνε ένα από τα εξής:

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα στα οποία μπορείς να ζητήσεις πρόσβαση, ανάτρεξε στην παράγραφο «Πώς αποκτάς αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σου».

Διόρθωση

Να ζητήσεις να τροποποιήσουμε ή να ενημερώσουμε τα προσωπικά δεδομένα σου όταν είναι ανακριβή ή ελλιπή.

Μπορείς να επεξεργαστείς τα δεδομένα χρήστη μέσω της επιλογής «Επεξεργασία προφίλ» στον λογαριασμό σου ή επικοινωνώντας μαζί μας.

Διαγραφή

Να ζητήσεις να διαγράψουμε ορισμένα προσωπικά δεδομένα σου.

Για παράδειγμα, μπορείς να μας ζητήσεις να διαγράψουμε προσωπικά δεδομένα:

 • που δεν χρειαζόμαστε πλέον για τον σκοπό για τον οποίο τα συλλέξαμε
 • που επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με τη νομική βάση της συγκατάθεσης, εφόσον αποσύρεις τη συγκατάθεσή σου
 • όταν διαφωνείς (δες την ενότητα «Προβολή αντιρρήσεων» παρακάτω) και:
  • υποβάλεις μια αιτιολογημένη αντίρρηση, ή
  • αντιτίθεσαι στο άμεσο μάρκετινγκ.

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η Spotify δεν μπορεί να διαγράψει τα δεδομένα σου, για παράδειγμα όταν:

 • είναι ακόμα αναγκαίο να επεξεργαστούμε τα δεδομένα για τον σκοπό για τον οποίο τα συλλέξαμε
 • τα έννομα συμφέροντα του Spotify από τη χρήση των δεδομένων υπερισχύουν των συμφερόντων σου από τη διαγραφή τους. Για παράδειγμα, σε περιπτώσεις που χρειαζόμαστε τα δεδομένα για να προστατέψουμε τις υπηρεσίες μας από απάτη.
 • η Spotify έχει έννομη υποχρέωση να διατηρεί τα δεδομένα
 • η Spotify χρειάζεται τα δεδομένα για να εγείρει, να ασκήσει ή να υπερασπιστεί νομικές αξιώσεις. Για παράδειγμα, αν υπάρχει κάποιο ανεπίλυτο ζήτημα που σχετίζεται με τον λογαριασμό σου.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορείς να διαγράψεις προσωπικά δεδομένα από το Spotify:

 • Για να καταργήσεις ηχητικό περιεχόμενο από το προφίλ σου, επίλεξε το σχετικό περιεχόμενο και έπειτα πάτησε την επιλογή κατάργησης. Για παράδειγμα, μπορείς να καταργήσεις playlist από το προφίλ σου ή να καταργήσεις ένα κομμάτι από μια playlist.
 • Για να ζητήσεις τη διαγραφή των λοιπών προσωπικών δεδομένων σου από το Spotify, ακολούθησε τα βήματα που περιγράφονται στη σελίδα υποστήριξης. Αυτά τα δεδομένα περιλαμβάνουν τα δεδομένα χρήστη, τα δεδομένα χρήσης και άλλα δεδομένα που αναφέρονται στην ενότητα 3 της Πολιτικής απορρήτου.
 • Μπορείς επίσης να επικοινωνήσεις μαζί μας για να ζητήσεις τη διαγραφή των δεδομένων σου.

Περιορισμός

Να ζητήσεις να διακόψουμε την επεξεργασία όλων ή ορισμένων προσωπικών δεδομένων σου.

Μπορείς να το κάνεις εφόσον:

 • τα προσωπικά δεδομένα σου είναι ανακριβή
 • η επεξεργασία είναι παράνομη
 • δεν χρειαζόμαστε τα στοιχεία σου για συγκεκριμένο σκοπό
 • αντιτάσσεσαι στην επεξεργασία και εξετάζουμε το αίτημα αντίρρησης που υπέβαλες – ανάτρεξε στην ενότητα «Προβολή αντιρρήσεων», παρακάτω.

Μπορείς να ζητήσεις να διακόψουμε την εν λόγω επεξεργασία προσωρινά ή οριστικά.

Μπορείς να ασκήσεις το δικαίωμα περιορισμού επικοινωνώντας μαζί μας.

Προβολή αντιρρήσεων

Να αντιταχθείς στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σου.

Μπορείς να το κάνεις εφόσον:

 • η Spotify επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σου με τη νομική βάση των έννομων συμφερόντων, ή
 • η Spotify επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σου για σκοπούς εξατομικευμένης διαφήμισης.

Για να ασκήσεις το δικαίωμα αντίρρησης:

 • Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τις επιλογές ελέγχου της Υπηρεσίας Spotify για να απενεργοποιήσεις ή να προσαρμόσεις ορισμένες δυνατότητες που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα σου. Ανάτρεξε στο τέλος αυτής της παραγράφου για να δεις πώς μπορείς να ελέγξεις τις εξατομικευμένες διαφημίσεις.
 • επικοινώνησε μαζί μας

Φορητότητα δεδομένων

Να ζητήσεις αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σου σε ηλεκτρονική μορφή και το δικαίωμα διαβίβασης αυτών των προσωπικών δεδομένων προς χρήση σε υπηρεσία άλλου μέρους.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας, στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας επί της νομικής βάσης της συγκατάθεσης ή της εκτέλεσης σύμβασης. Ωστόσο, το Spotify θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει οποιοδήποτε αίτημα στο μέτρο του δυνατού.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος φορητότητας, ανάτρεξε στην ενότητα «Πρόσβαση», παραπάνω.

Δικαίωμα να μην υπόκεισαι σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων

Να μην υπόκεισαι σε απόφαση η οποία βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης απόφασης (αποφάσεις χωρίς τη συμμετοχή του ανθρώπινου παράγοντα), συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ, σε περιπτώσεις όπου η απόφαση θα μπορούσε να έχει νομικές συνέπειες για σένα ή να οδηγήσει σε αντίστοιχης σημασίας συνέπειες.

Το Spotify δεν εφαρμόζει τέτοιου είδους αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων στην Υπηρεσία Spotify.

Ανάκληση συγκατάθεσης

Να αποσύρεις τη συγκατάθεσή σου για τη συλλογή ή τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σου εκ μέρους μας.

Μπορείς να το κάνεις αυτό αν η Spotify επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σου με τη νομική βάση της συγκατάθεσης.


Για να ανακαλέσεις τη συγκατάθεσή σου:

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Επικοινώνησε με τη σουηδική Αρχή Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής ή την τοπική αρχή προστασίας δεδομένων για τυχόν ερωτήσεις ή προβληματισμούς.

Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία της σουηδικής αρχής εδώ. Επίσης, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο της τοπικής αρχής προστασίας δεδομένων.

Επιλογές ελέγχου των εξατομικευμένων διαφημίσεων

Τι είναι οι εξατομικευμένες διαφημίσεις;

 • Η εξατομίκευση των διαφημίσεων είναι μια πρακτική κατά την οποία χρησιμοποιούμε πληροφορίες για εσάς που λαμβάνουμε από τρίτους, προκειμένου να προσαρμόζουμε τις διαφημίσεις που ακούτε, ώστε να είναι πιο συναφείς με τα ενδιαφέροντά σας. Η πρακτική αυτή είναι γνωστή και ως "διαφήμιση βάσει ενδιαφερόντων".
 • Παράδειγμα εξατομικευμένης διαφήμισης είναι όταν ένας συνεργάτης διαφήμισης έχει πληροφορίες που υποδηλώνουν ότι σου αρέσουν τα αυτοκίνητα. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να σου προβάλλουμε διαφημίσεις σχετικές με αυτοκίνητα.

Πώς ελέγχεις τις εξατομικευμένες διαφημίσεις:

 • Μπορείς να ελέγξεις τις εξατομικευμένες διαφημίσεις στις Ρυθμίσεις απορρήτου του λογαριασμού σου, στην ενότητα «Εξατομικευμένες διαφημίσεις».
 • Μπορείς, επίσης, να ελέγξεις τις εξατομικευμένες διαφημίσεις για ορισμένα podcast, χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο στην περιγραφή του επεισοδίου. Αυτό ισχύει όταν ο πάροχος περιεχομένου ενθέτει διαφημίσεις στο podcast για να το χρηματοδοτήσει. Ο πάροχος φιλοξενίας, ο οποίος ενδέχεται να μην είναι το Spotify, διαχειρίζεται αυτές τις επιλογές ελέγχου για το podcast.

Ακόμη κι αν έχετε υποδείξει, μέσω των ρυθμίσεων απορρήτου του λογαριασμού σας, ότι δεν θέλετε να λαμβάνετε εξατομικευμένες διαφημίσεις, είναι πιθανό να εξακολουθήσετε να λαμβάνετε διαφημίσεις. Αυτό ισχύει τόσο για τις διαφημίσεις στη δωρεάν Επιλογή υπηρεσίας όσο και για τις διαφημίσεις στην Επιλογή υπηρεσίας επί πληρωμή, κατά περίπτωση (π.χ. διαφημίσεις σε podcast). Αυτό το είδος διαφήμισης βασίζεται στις πληροφορίες εγγραφής σας και στο περιεχόμενο που ακούτε στις υπηρεσίες μας. Για παράδειγμα, αν ακούτε ένα podcast μαγειρικής, είναι πιθανό να ακούσετε μια διαφήμιση για ένα πολυμίξερ.

Πληροφορίες σχετικά με την πηγή των προσωπικών δεδομένων

Εκτός από τα δεδομένα που συλλέγουμε όταν εγγράφεστε στην Υπηρεσία Spotify, ενημερώνετε τον λογαριασμό σας ή χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία Spotify, ενδέχεται να λάβουμε ορισμένα δεδομένα και από άλλες πηγές ("τρίτα μέρη"). Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τις κατηγορίες τρίτων μερών και μια περιγραφή τους.

Κατηγορίες τρίτων μερών

Περιγραφή

Κατηγορίες δεδομένων

Συνεργάτες ελέγχου ταυτότητας

Αν εγγραφείτε ή συνδεθείτε στις υπηρεσίες μας μέσω άλλης υπηρεσίας, η εν λόγω υπηρεσία θα μας στείλει τα στοιχεία σας. Αυτά τα στοιχεία μάς βοηθούν να δημιουργήσουμε τον λογαριασμό σας.

User Data: Δεδομένα χρήστη

Εφαρμογές, υπηρεσίες και συσκευές τρίτων που συνδέετε στον λογαριασμό σας στο Spotify

Αν συνδέσετε τον λογαριασμό σας στο Spotify με μια εφαρμογή, υπηρεσία ή συσκευή τρίτου, ενδέχεται να συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε ορισμένες πληροφορίες από εκεί. Με αυτόν τον τρόπο καθίσταται δυνατή η ενοποίηση.

Αυτές οι εφαρμογές, υπηρεσίες ή συσκευές τρίτων μπορεί να αφορούν τα εξής:

 • κοινωνικά δίκτυα
 • συσκευές όπως:
  • ήχου (π.χ. ηχεία και ακουστικά)
  • smart watch
  • τηλεοράσεις
  • κινητά τηλέφωνα και tablet
  • οχημάτων (π.χ. ηχητικό σύστημα αυτοκινήτου)
  • κονσόλες παιχνιδιών
 • υπηρεσίες ή πλατφόρμες, όπως φωνητικοί βοηθοί ή πλατφόρμες περιεχομένου

Θα ζητήσουμε την άδειά σου προτού συλλέξουμε πληροφορίες σου από συγκεκριμένα τρίτα μέρη.

User Data: Δεδομένα χρήστη

Δεδομένα χρήσης

Συνεργάτες τεχνικής εξυπηρέτησης

Διαθέτουμε συνεργάτες τεχνικής εξυπηρέτησης που μας παρέχουν ορισμένα δεδομένα. Αυτό περιλαμβάνει την αντιστοίχιση διευθύνσεων IP με δεδομένα μη ακριβούς τοποθεσίας (π.χ. χώρα ή περιοχή, πόλη, νομό).

Αυτό καθιστά δυνατό στο Spotify να παρέχει την Υπηρεσία, το περιεχόμενο και τις δυνατότητες του Spotify.

Συνεργαζόμαστε επίσης με παρόχους υπηρεσιών ασφάλειας, οι οποίοι μας βοηθούν να προστατεύουμε τους λογαριασμούς των χρηστών/χρηστριών.

User Data: Δεδομένα χρήστη

Δεδομένα χρήσης

Συνεργάτες πληρωμών και εμπορικές επιχειρήσεις

Αν επιλέξεις να πληρώσεις μέσω τρίτων (π.χ. εταιρείες τηλεπικοινωνιών) ή με τιμολόγιο, ενδέχεται να λάβουμε δεδομένα από τους συνεργάτες πληρωμών.

Αυτό μας επιτρέπει:

 • να σου στέλνουμε τιμολόγια
 • να επεξεργαζόμαστε την πληρωμή σου
 • να σου παρέχουμε αυτά που αγοράζεις

Αν σε κατευθύνουμε σε μια εμπορική επιχείρηση, λαμβάνουμε δεδομένα από την εμπορική επιχείρηση που σχετίζεται με την αγορά σου. Για παράδειγμα, μπορεί να σε κατευθύνουμε στο κατάστημα επίσημων προϊόντων ενός καλλιτέχνη σε πλατφόρμα τρίτου μέρους ή σε ιστότοπο έκδοσης εισιτηρίων τρίτου μέρους.

Η λήψη αυτών των δεδομένων μάς επιτρέπει:

 • να υπολογίζουμε τυχόν προμήθειες που μας οφείλονται
 • να αναλύουμε την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας μας με τους συγκεκριμένους εμπορικούς συνεργάτες
 • να κατανοούμε τα ενδιαφέροντά σου

Δεδομένα πληρωμής και αγορών

Συνεργάτες διαφήμισης και μάρκετινγκ

Λαμβάνουμε συμπεράσματα από ορισμένους συνεργάτες διαφήμισης ή μάρκετινγκ. Αυτά τα συμπεράσματα είναι ουσιαστικά τα πράγματα που συμπεραίνουν οι συνεργάτες με βάση τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας.

Αυτό μας επιτρέπει να παρέχουμε πιο σχετικές διαφημίσεις και ενέργειες μάρκετινγκ.

Δεδομένα χρήσης

Εξαγορασμένες εταιρείες

Ενδέχεται να λάβουμε δεδομένα για σένα από εταιρείες που εξαγοράζουμε. Αυτό συμβαίνει για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες, τα προϊόντα και τις προσφορές μας.

User Data: Δεδομένα χρήστη

Δεδομένα χρήσης

Διεθνείς μεταφορές δεδομένων

Λόγω του παγκόσμιου χαρακτήρα της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, το Spotify κοινοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σου διεθνώς σε εταιρείες του ομίλου Spotify, υπεργολάβους και συνεργάτες κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στην Πολιτική απορρήτου. Αυτοί ενδέχεται να επεξεργάζονται τα δεδομένα σου σε χώρες των οποίων οι νόμοι για την προστασία των δεδομένων δεν θεωρούνται τόσο ισχυροί όσο οι νόμοι της ΕΕ ή οι νόμοι που ισχύουν στον τόπο διαμονής σου. Για παράδειγμα, ενδέχεται να μην σου παρέχουν τα ίδια δικαιώματα επί των δικαιωμάτων σου.

Όποτε μεταφέρουμε προσωπικά δεδομένα διεθνώς, χρησιμοποιούμε εργαλεία προκειμένου:

 • να επιβεβαιώσουμε ότι η μεταφορά δεδομένων συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία, και
 • να συμβάλλουμε ώστε τα δεδομένα σου να έχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας που ισχύει στην ΕΕ

Για να εξασφαλίσουμε ότι κάθε μεταφορά δεδομένων συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ, χρησιμοποιούμε τους ακόλουθους νομικούς μηχανισμούς:

 • Τυποποιηµένες συµβατικές ρήτρες. Αυτές οι ρήτρες απαιτούν από το τρίτο μέρος να προστατεύει τα δεδομένα σου και να σου παρέχει δικαιώματα και προστασία επιπέδου ΕΕ. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες για να μεταφέρουμε τα προσωπικά δεδομένα σου στον πάροχο φιλοξενίας που χρησιμοποιεί διακομιστές στις ΗΠΑ. Μπορείς να ασκήσεις τα δικαιώματά σου σύμφωνα με τις τυπικές συμβατικές ρήτρες επικοινωνώντας μαζί μας με το τρίτο μέρος που επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σου.
 • Αποφάσεις περί επάρκειας. Αυτό σημαίνει ότι μεταφέρουμε προσωπικά δεδομένα σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, οι οποίες διαθέτουν νομοθεσία που προστατεύει επαρκώς τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτό καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για παράδειγμα, μεταφέρουμε τα προσωπικά δεδομένα σου σε προμηθευτές με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, την Ιαπωνία, τη Δημοκρατία της Κορέας και την Ελβετία.

Επίσης, προσδιορίζουμε και χρησιμοποιούμε πρόσθετα μέτρα προστασίας όπως κρίνουμε κατάλληλο, για κάθε μεταφορά δεδομένων. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε:

 • μέτρα τεχνικής προστασίας, όπως η κρυπτογράφηση και η ψευδωνυμοποίηση
 • πολιτικές και διαδικασίες για την αμφισβήτηση δυσανάλογων ή παράνομων αιτημάτων των κρατικών αρχών

Πώς αποκτάς αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σου

Χρησιμοποιώντας το εργαλείο Λήψη των δεδομένων σου, που βρίσκεται στην ενότητα Ρυθμίσεις απορρήτου της σελίδας του λογαριασμού σου, ή επικοινωνώντας μαζί μας, μπορείς να κατεβάσεις τα προσωπικά δεδομένα σου. Μπορείς να κατεβάσεις τρία διαφορετικά πακέτα δεδομένων, είτε ξεχωριστά είτε μαζί. Τα πακέτα θα περιλαμβάνουν ένα αντίγραφο των παρακάτω δεδομένων (εφόσον σε αφορούν).


Δεδομένα λογαριασμού

 • Playlist
 • Ερωτήματα αναζήτησης
 • Ιστορικό ακρόασης για το προηγούμενο έτος
 • Λίστα αποθηκευμένων στοιχείων της Βιβλιοθήκης
 • Αριθμός ακολούθων που έχεις και αριθμός λογαριασμών που ακολουθείς
 • Δεδομένα πληρωμών και συνδρομής
 • Δεδομένα χρήστη
 • Συμπεράσματα
 • Δεδομένα φωνητικών εντολών
 • Αλληλεπίδραση με podcast
 • Επεισόδια (δεδομένα που σχετίζονται με podcast που έχεις δημιουργήσει στην Υπηρεσία Spotify)
 • Δεδομένα προγράμματος Family
 • Δεδομένα Spotify for Artists

Εκτεταμένο ιστορικό online μεταδόσεων

 • Εκτεταμένο ιστορικό ακρόασης για όλον τον καιρό που διατηρείς λογαριασμό

Πληροφορίες τεχνικής καταγραφής

 • Πληροφορίες τεχνικής καταγραφής που έχουμε συλλέξει σχετικά με τον λογαριασμό σου, ώστε να παρέχουμε την υπηρεσία Spotify και να αντιμετωπίζουμε τυχόν προβλήματα

Αν έχεις ζητήσει αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σου είτε μέσω του εργαλείου Λήψη των δεδομένων σου είτε μέσω της ομάδας υποστήριξης, λογικά έχεις λάβει ήδη ή πρόκειται να λάβεις σύντομα ένα email που θα σε ενημερώνει ότι τα δεδομένα είναι έτοιμα προς λήψη.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Με την παροχή αυτών των πληροφοριών, στόχος μας είναι να κατανοήσεις τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σου στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Spotify και να μπορείς να ασκήσεις τα δικαιώματα και τις επιλογές απορρήτου που έχεις στη διάθεσή σου. Αν δεν πετύχαμε τον στόχο μας από οποιαδήποτε άποψη, επικοινώνησε οπωσδήποτε μαζί μας! Θα χαρούμε να επεξηγήσουμε οποιοδήποτε από τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στη λήψη δεδομένων σου ή να απαντήσουμε οποιαδήποτε ερώτηση έχεις σχετικά με τις πληροφορίες που σου παρείχαμε και το πώς συνδέονται με την χρήση που κάνεις εσύ προσωπικά στην Υπηρεσία Spotify.

Ο καλύτερος τρόπος για να επικοινωνήσεις μαζί μας είναι μέσω email στη διεύθυνση privacy@spotify.com

Σε βοήθησε αυτό το άρθρο;