Πληροφορίες για το Άρθρο 15 του ΓΚΠΔ

Παρακάτω θα βρεις τις πληροφορίες στις οποίες δικαιούσαι να έχεις πρόσβαση, σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σου, σύμφωνα με το Άρθρο 15 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Αυτές οι πληροφορίες έχουν σκοπό να συμπληρώσουν και να διαβαστούν σε συνδυασμό με τα προσωπικά δεδομένα που έχεις λάβει, για να σε βοηθήσουν να κατανοήσεις την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ειδικά για τη συγκεκριμένη χρήση της Υπηρεσίας Spotify. Αν δεν έχεις ζητήσει ακόμα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σου, ανάτρεξε στην παράγραφο «Πώς αποκτάς αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σου» για οδηγίες.

Επιβεβαίωση αν προσωπικά δεδομένα σου υποβάλλονται σε επεξεργασία ή όχι

Όταν χρησιμοποιείς την υπηρεσία Spotify στο πλαίσιο είτε των δωρεάν είτε των επί πληρωμή επιλογών μας (έκαστη «Επιλογή υπηρεσίας» και συλλογικά «Υπηρεσία Spotify»), επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σου όπως περιγράφεται παρακάτω.

Σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σου

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει:

 • τον σκοπό επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σου
 • τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούμε για κάθε σκοπό (δες περισσότερα σχετικά με αυτές τις κατηγορίες στην παράγραφο «Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων», παρακάτω)

Αν θέλεις επίσης να δεις τη νομική βάση που αντιστοιχεί σε κάθε σκοπό επεξεργασίας, ανάτρεξε στον πίνακα της παραγράφου 4, στην Πολιτική Απορρήτου.

Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων σου

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό

Για να παρέχουμε την Υπηρεσία Spotify.

 • User Data: Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα διεύθυνσης
 • Δεδομένα χρήσης
 • Φωνητικά δεδομένα
 • Δεδομένα πληρωμής και αγορών

Για την κατανόηση, τη διάγνωση, την αντιμετώπιση και την επίλυση προβλημάτων στην Υπηρεσία Spotify.

 • User Data: Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα χρήσης

Για την αξιολόγηση και την ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων, τεχνολογιών και βελτιώσεων στην Υπηρεσία Spotify.

 • User Data: Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα χρήσης
 • Φωνητικά δεδομένα

Για σκοπούς μάρκετινγκ, προώθησης και διαφήμισης.

 • User Data: Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα χρήσης
 • Δεδομένα δημοσκοπήσεων και ερευνών

Για τη συμμόρφωση σε κάποια απαιτούμενη έννομη υποχρέωση.

Αυτό μπορεί να αφορά:

 • μια υποχρέωση βάσει της νομοθεσίας της χώρας/περιοχής στην οποία βρίσκεσαι
 • τη σουηδική νομοθεσία (λόγω της έδρας μας στη Σουηδία)
 • τη νομοθεσία της ΕΕ
 • User Data: Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα διεύθυνσης
 • Δεδομένα χρήσης
 • Φωνητικά δεδομένα
 • Δεδομένα πληρωμής και αγορών
 • Δεδομένα δημοσκοπήσεων και ερευνών

Για τη συμμόρφωση σε αίτημα των αρχών επιβολής του νόμου.

Αυτό αφορά αποκλειστικά περιπτώσεις που επικοινωνήσει μαζί μας μια αρμόδια αρχή επιβολής του νόμου, δηλαδή αστυνομία, δικαστήρια ή φυλακές.


 • User Data: Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα διεύθυνσης
 • Δεδομένα χρήσης
 • Φωνητικά δεδομένα
 • Δεδομένα πληρωμής και αγορών
 • Δεδομένα δημοσκοπήσεων και ερευνών

Για την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων με τρίτα μέρη. Για παράδειγμα, όσον αφορά τις συμβάσεις μας με κατόχους περιεχομένου στην Υπηρεσία Spotify.

 • User Data: Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα χρήσης
 • Φωνητικά δεδομένα
 • Δεδομένα πληρωμής και αγορών

Για τη διενέργεια των κατάλληλων ενεργειών απέναντι σε αναφορές παραβίασης διανοητικής ιδιοκτησίας και ακατάλληλου περιεχομένου.

 • User Data: Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα χρήσης
 • Φωνητικά δεδομένα
 • Δεδομένα πληρωμής και αγορών

Για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

 • User Data: Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα διεύθυνσης
 • Δεδομένα χρήσης
 • Φωνητικά δεδομένα
 • Δεδομένα πληρωμής και αγορών
 • Δεδομένα δημοσκοπήσεων και ερευνών

Για τη διεξαγωγή του επιχειρηματικού σχεδιασμού, την εξαγωγή αναφορών και την πραγματοποίηση των προβλέψεων.

 • User Data: Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα χρήσης
 • Δεδομένα πληρωμής και αγορών

Για την επεξεργασία της πληρωμής σου.

 • User Data: Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα πληρωμής και αγορών

Για τον εντοπισμό και την πρόληψη της απάτης. Για παράδειγμα, δόλιες πληρωμές και δόλια χρήση της Υπηρεσίας Spotify.

 • User Data: Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα διεύθυνσης
 • Δεδομένα χρήσης
 • Δεδομένα πληρωμής και αγορών

Για τη διεξαγωγή ερευνών και δημοσκοπήσεων.

 • User Data: Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα χρήσης
 • Φωνητικά δεδομένα
 • Δεδομένα δημοσκοπήσεων και ερευνών

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε. Όπως περιγράφεται παρακάτω, η συλλογή και η επεξεργασία ορισμένων προσωπικών δεδομένων εξαρτάται από την Επιλογή υπηρεσίας (π.χ. Free ή Premium) και τις δυνατότητες που επιλέγεις να χρησιμοποιείς (όπως τη δημιουργία μιας playlist ή την ενεργοποίηση μιας φωνητικής δυνατότητας). Αν αμφιβάλλεις για το ποια από τα περιγραφόμενα δεδομένα υπόκεινται επεξεργασία στη δική σου περίπτωση χρήσης της Υπηρεσίας Spotify, δες τη λήψη των προσωπικών δεδομένων σου για να καταλάβεις τα επιμέρους δεδομένα που έχουμε συλλέξει και επεξεργαστεί στην περίπτωσή σου ή επικοινώνησε μαζί μας.

Κατηγορία

Περιγραφή

User Data: Δεδομένα χρήστη

Προσωπικά δεδομένα που χρειαζόμαστε για να δημιουργήσουμε τον λογαριασμό σου στο Spotify και τα οποία σου δίνουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιείς την Υπηρεσία Spotify. Το είδος των δεδομένων που συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε εξαρτάται από την Επιλογή υπηρεσίας που έχεις, τον τρόπο δημιουργίας του λογαριασμού σου, τη χώρα στην οποία βρίσκεσαι και το αν χρησιμοποιείς υπηρεσίες τρίτων για να συνδεθείς. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν τα εξής:

 • όνομα προφίλ
 • διεύθυνση email
 • αριθμό τηλεφώνου
 • ημερομηνία γέννησης
 • φύλο
 • διεύθυνση (δες περισσότερες λεπτομέρειες παρακάτω)
 • χώρα

Λαμβάνουμε ορισμένα από αυτά τα δεδομένα από σένα, π.χ. από τη φόρμα εγγραφής ή τη σελίδα λογαριασμού.

Συλλέγουμε, επίσης, ορισμένα από αυτά τα δεδομένα από τη συσκευή σου, π.χ τη χώρα ή την περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συλλογής και χρήσης αυτών των δεδομένων, ανάτρεξε στην ενότητα «Η γενική (μη ακριβής) τοποθεσία σου», στην κατηγορία «Δεδομένα χρήσης».

Δεδομένα διεύθυνσης

Αν τα δεδομένα της οδού κατοικίας σου συμπεριλαμβάνονται στα δεδομένα λήψης, τα επεξεργαζόμαστε για τους εξής λόγους:

 • για να ελέγξουμε την επιλεξιμότητα στην Επιλογή υπηρεσίας
 • για να παραδίδουμε ειδοποιήσεις που απαιτούνται από τον νόμο
 • για να παρέχουμε επιλογές υποστήριξης
 • για να διαχειριζόμαστε θέματα τιμολόγησης και φορολογίας
 • για να παραδίδουμε φυσικά αγαθά ή δώρα που έχεις ζητήσει

Σε ορισμένες περιπτώσεις, για να σε βοηθήσουμε να επαληθεύσεις τη διεύθυνσή σου ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε κάποια εφαρμογή τρίτου μέρους, όπως οι Χάρτες Google.

Δεδομένα χρήσης

Προσωπικά δεδομένα σου που υποβάλλονται σε επεξεργασία όταν συνδέεσαι στην Υπηρεσία Spotify ή καθώς τη χρησιμοποιείς.

Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει διάφορα είδη πληροφοριών, οι οποίες αναφέρονται στις παρακάτω παραγράφους και θα τις βρεις αν κατεβάσεις τα δεδομένα σου.

Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείς το Spotify

Για παράδειγμα:

 • πληροφορίες σχετικά με την Επιλογή υπηρεσίας Spotify
 • ενέργειές σου στην Υπηρεσία Spotify (συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας και της ώρας), όπως:
 • ερωτήματα αναζήτησης
 • ιστορικό online μεταδόσεων
 • playlist που δημιουργείς
 • Βιβλιοθήκη
 • ιστορικό περιήγησης
 • ρυθμίσεις λογαριασμού
 • αλληλεπιδράσεις με άλλους χρήστες/ άλλες χρήστριες του Spotify
 • χρήση υπηρεσιών, συσκευών και εφαρμογών τρίτων σε σχέση με την Υπηρεσία Spotify
 • συμπεράσματα (δηλαδή, τα πράγματα που συμπεραίνουμε) από τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σου με βάση τη χρήση της Υπηρεσίας Spotify
 • περιεχόμενο που παρέχεις όταν συμμετέχεις σε προσφορές του Spotify, όπως διαγωνισμούς ή κληρώσεις
 • περιεχόμενο που δημοσιεύεις σε οποιοδήποτε τμήμα της Υπηρεσίας Spotify. Για παράδειγμα: εικόνες, ήχο, κείμενο, τίτλους, περιγραφές, επικοινωνίες και άλλα είδη περιεχομένου

Τα τεχνικά δεδομένα σου

Για παράδειγμα:

 • πληροφορίες URL
 • αναγνωριστικά διαδικτύου, όπως δεδομένα cookies και διευθύνσεις IP
 • πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές που χρησιμοποιείς, όπως:
 • αναγνωριστικά συσκευών
 • τύπος σύνδεσης δικτύου (π.χ. WiFi, 4G, LTE, Bluetooth)
 • πάροχος
 • απόδοση δικτύου και συσκευής
 • τύπος προγράμματος περιήγησης
 • γλώσσα
 • πληροφορίες που επιτρέπουν τη διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων
 • λειτουργικό σύστημα
 • έκδοση εφαρμογής Spotify
 • πληροφορίες που μας επιτρέπουν να εντοπίζουμε και να συνδεόμαστε με συσκευές και εφαρμογές τρίτων. Παραδείγματα τέτοιων πληροφοριών είναι το όνομα συσκευής, τα αναγνωριστικά συσκευής, η επωνυμία και η έκδοση. Παραδείγματα συσκευών και εφαρμογών τρίτων είναι:
 • συσκευές στο δίκτυο WiFi (όπως ηχεία) που μπορούν να συνδεθούν στην Υπηρεσία Spotify
 • συσκευές που διατίθενται από το λειτουργικό σύστημα κατά τη σύνδεση μέσω Bluetooth, προσθήκης και εγκατάστασης
 • Εφαρμογές συνεργατών του Spotify για να επιβεβαιωθεί αν η εφαρμογή είναι εγκατεστημένη στη συσκευή σου

Η γενική (μη ακριβής) τοποθεσία σου

Η γενική τοποθεσία περιλαμβάνει τη χώρα, την περιοχή ή τον νομό. Μπορούμε να αντλήσουμε αυτά τα στοιχεία από τα τεχνικά δεδομένα (π.χ. τη διεύθυνση IP, τη ρύθμιση γλώσσας στη συσκευή σου) ή το νόμισμα πληρωμής.

Χρειαζόμαστε αυτά τα στοιχεία:

 • για να εκπληρώσουμε τις γεωγραφικές απαιτήσεις που προβλέπονται στις συμβάσεις μας με τους κατόχους περιεχομένου στην Υπηρεσία Spotify.
 • για να παρέχουμε περιεχόμενο και διαφημίσεις που ταιριάζουν στις προτιμήσεις σου.

Τα δεδομένα αισθητήρα της συσκευής σου

Δεδομένα αισθητήρα φορητών συσκευών που αντλούνται μέσω κίνησης ή προσανατολισμού (π.χ. επιταχυνσιόμετρο ή γυροσκόπιο), εφόσον χρειάζονται για την παροχή δυνατοτήτων της Υπηρεσίας Spotify που απαιτούν αυτά τα δεδομένα.

Φωνητικά δεδομένα

Αν οι δυνατότητες φωνητικών εντολών είναι διαθέσιμες στην αγορά σου και στις περιπτώσεις που έχεις επιλέξει να χρησιμοποιείς μια δυνατότητα φωνητικής εντολής, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε φωνητικά δεδομένα. Φωνητικά δεδομένα σημαίνει ηχογραφήσεις της φωνής σου και μεταγραφές αυτών των ηχογραφήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς λειτουργούν οι διαφορετικές δυνατότητες φωνητικών εντολών και πώς μπορείς να τις ελέγξεις και να τις απενεργοποιήσεις, ανάτρεξε στην Πολιτική φωνητικού ελέγχου.

Δεδομένα πληρωμής και αγορών

Αν πραγματοποιείς αγορές από το Spotify ή εγγραφείς σε κάποια δοκιμή, θα χρειαστεί να επεξεργαστούμε τα δεδομένα πληρωμής σου. Εδώ συμπεριλαμβάνεται η περίπτωση αγοράς μιας Επιλογής υπηρεσίας επί πληρωμή.

Τα ακριβή προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και χρησιμοποιούνται διαφέρουν ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής. Θα περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως οι εξής:

 • ονοματεπώνυμο
 • ημερομηνία γέννησης
 • τρόπος πληρωμής (π.χ. πιστωτική ή χρεωστική κάρτα)
 • αν χρησιμοποιείς χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, το είδος της κάρτας, η ημερομηνία λήξης και ορισμένα ψηφία του αριθμού της κάρτας σου (σημειώνουμε ότι για λόγους ασφάλειας, δεν αποθηκεύουμε ποτέ τον πλήρη αριθμό της κάρτας σου)
 • ταχυδρομικός κωδικός
 • αριθμός κινητού τηλεφώνου
 • λεπτομέρειες του ιστορικού αγορών και πληρωμών σου

Δεδομένα δημοσκοπήσεων και ερευνών

Αν απάντησες σε μια δημοσκόπηση ή συμμετείχες σε μια έρευνα χρηστών, συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που παρείχες.

Κατηγορίες παραληπτών στους οποίους ενδέχεται να γνωστοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα

Η παρούσα ενότητα συνοψίζει τις κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται ή δημιουργούνται μέσω της εκ μέρους σου χρήσης της Υπηρεσίας Spotify.

Δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες

Τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα θα είναι πάντα δημοσίως διαθέσιμα στην Υπηρεσία Spotify:

 • το όνομα προφίλ σου
 • η φωτογραφία προφίλ σου
 • οι δημόσιες playlist που έχεις
 • άλλο περιεχόμενο που δημοσιεύεις στην Υπηρεσία Spotify και τυχόν σχετικοί τίτλοι, περιγραφές και εικόνες
 • ποια άτομα ακολουθείς στην Υπηρεσία Spotify
 • ποια άτομα σε ακολουθούν στην Υπηρεσία Spotify (μπορείς να αποκλείσεις ακολούθους)

Εσύ ή άλλος χρήστης/ άλλη χρήστρια μπορείτε να κοινοποιείτε συγκεκριμένες πληροφορίες σε υπηρεσίες τρίτων μερών, όπως μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τα εξής:

 • το προφίλ σου
 • οποιοδήποτε περιεχόμενο δημοσιεύεις στο Spotify και λεπτομέρειες σχετικά με το εν λόγω περιεχόμενο
 • οι δημόσιες playlist που έχεις

Όταν κάνεις κάποια κοινοποίηση, η υπηρεσία του τρίτου μέρους ενδέχεται να αποθηκεύσει αντίγραφο της κοινοποίησης για να υποστηρίξει τις δυνατότητες που παρέχει.

Προσωπικά δεδομένα που μπορείς να επιλέξεις να κοινοποιήσεις

Θα μοιραστούμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα με τους αποδέκτες που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα μόνο στις εξής περιπτώσεις:

 • Όπου χρειάζεται να κοινοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα για τη χρήση μιας δυνατότητας της Υπηρεσίας Spotify ή μιας εφαρμογής, υπηρεσίας ή συσκευής τρίτου μέρους που έχεις επιλέξει να χρησιμοποιήσεις.
 • Αν μας παραχωρήσεις με άλλον τρόπο την άδειά σου να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα. Για παράδειγμα, αν επιλέξεις την κατάλληλη ρύθμιση στην Υπηρεσία Spotify ή παρέχοντας τη συγκατάθεσή σου.

Κατηγορίες αποδεκτών

Προσωπικά δεδομένα που μπορείς να επιλέξεις να κοινοποιήσεις

Λόγος κοινοποίησης

Εφαρμογές, υπηρεσίες και συσκευές τρίτων που συνδέεις στον λογαριασμό σου στο Spotify

 • User Data: Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα χρήσης

Για να συνδέσεις τον λογαριασμό σου στο Spotify ή για να μπορέσεις να χρησιμοποιήσεις την Υπηρεσία Spotify σε συνδυασμό με εφαρμογές, υπηρεσίες ή συσκευές τρίτων.

Παραδείγματα τέτοιων εφαρμογών, υπηρεσιών και συσκευών τρίτων είναι:

 • εφαρμογές μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • ηχεία
 • τηλεοράσεις
 • πλατφόρμες οχημάτων
 • φωνητικοί βοηθοί

Μπορείς να δεις και να καταργήσεις πολλές συνδέσεις τρίτων μερών στον λογαριασμό σου, στην ενότητα «Εφαρμογές».

Κοινότητα υποστήριξης

 • User Data: Δεδομένα χρήστη

Για να μπορείς να χρησιμοποιήσεις την υπηρεσία της Κοινότητας υποστήριξης του Spotify.

Κατά τη δημιουργία λογαριασμού στην Κοινότητα υποστήριξης του Spotify, θα σου ζητήσουμε να δημιουργήσεις ένα συγκεκριμένο όνομα προφίλ. Αυτό θα εμφανίζεται δημόσια σε οποιοδήποτε πρόσωπο χρησιμοποιεί την Κοινότητα υποστήριξης του Spotify. Θα εμφανίζουμε, επίσης, τυχόν ερωτήσεις ή σχόλια που δημοσιεύεις.

Άλλοι χρήστες και άλλες χρήστριες του Spotify

 • User Data: Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα χρήσης
 • Φωνητικά δεδομένα

Για να κοινοποιείς πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της Υπηρεσίας Spotify σε άλλους χρήστες και άλλες χρήστριες του Spotify, συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων σου στο Spotify.

Για παράδειγμα, στις ρυθμίσεις «Κοινωνικά δίκτυα» μπορείς να επιλέξεις αν θα κοινοποιείς στο προφίλ σου τους καλλιτέχνες που άκουσες πρόσφατα και τις προσωπικές σου playlist. Μπορείς, επίσης, να επιλέξεις αν θα δημιουργήσεις ή θα συμμετάσχεις σε μια κοινόχρηστη playlist με άλλους χρήστες/ άλλες χρήστριες. Οι κοινόχρηστες playlist σού κάνουν προτάσεις κοινωνικής δικτύωσης με βάση τη δραστηριότητα ακρόασης.

Καλλιτέχνες και δισκογραφικές εταιρείες

 • User Data: Δεδομένα χρήστη

Για να λαμβάνεις νέα ή προωθητικές προσφορές από καλλιτέχνες, δισκογραφικές ή άλλους συνεργάτες.

Μπορείς να επιλέξεις να κοινοποιείς τα δεδομένα χρήστη για αυτόν τον σκοπό. Έχεις πάντα την επιλογή να αλλάξεις γνώμη και να ανακαλέσεις τη συγκατάθεσή σου ανά πάσα στιγμή.

Πληροφορίες που ενδέχεται να κοινοποιήσουμε

Δες τον πίνακα για λεπτομέρειες σχετικά με τους αποδέκτες στους οποίους κοινοποιούμε δεδομένα και γιατί.

Κατηγορίες αποδεκτών

Κατηγορίες δεδομένων

Λόγος κοινοποίησης

Πάροχοι υπηρεσιών

 • User Data: Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα διεύθυνσης
 • Δεδομένα χρήσης
 • Φωνητικά δεδομένα
 • Δεδομένα πληρωμής και αγορών
 • Δεδομένα δημοσκοπήσεων και ερευνών

Για να μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Spotify.

Αφορά τους παρόχους υπηρεσιών που προσλαμβάνουμε για τους εξής λόγους:

 • Να παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης πελατών.
 • Να χειρίζονται την τεχνική υποδομή που χρειαζόμαστε για να παρέχουμε την Υπηρεσία Spotify.
 • Να συμβάλλουν στην προστασία και την ασφάλεια των συστημάτων και των υπηρεσιών μας (π.χ. το reCAPTCHA της Google)
 • Να συμβάλλουν στην εμπορία των προϊόντων, των υπηρεσιών, των εκδηλώσεων και των προωθητικών ενεργειών του Spotify (και των συνεργατών μας).

Συνεργάτες πληρωμών

 • User Data: Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα πληρωμής και αγορών

Για να επεξεργάζονται τις πληρωμές σου, καθώς και για σκοπούς καταπολέμησης της απάτης.

Συνεργάτες διαφήμισης

 • User Data: Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα χρήσης

Για να μας βοηθούν να σου προσφέρουμε πιο σχετικές διαφημίσεις στην Υπηρεσία Spotify και να συμβάλλουν στη μέτρηση αποτελεσματικότητας των διαφημίσεων.

Για παράδειγμα, οι συνεργάτες διαφήμισης μάς βοηθούν να προσφέρουμε εξατομικευμένες διαφημίσεις.

Τι είναι οι εξατομικευμένες διαφημίσεις;

 • Είναι όταν χρησιμοποιούμε πληροφορίες από τρίτα μέρη για να εξατομικεύσουμε τις διαφημίσεις ώστε να είναι πιο σχετικές με σένα. Η κατηγορία αυτή είναι γνωστή και ως διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος.
 • Παράδειγμα εξατομικευμένης διαφήμισης είναι όταν ένας συνεργάτης διαφήμισης έχει πληροφορίες που υποδηλώνουν ότι σου αρέσουν τα αυτοκίνητα. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να σου προβάλλουμε διαφημίσεις σχετικές με αυτοκίνητα.

Πώς ελέγχεις τις εξατομικευμένες διαφημίσεις:

 • Μπορείς να ελέγξεις τις εξατομικευμένες διαφημίσεις στις Ρυθμίσεις απορρήτου του λογαριασμού σου, στην ενότητα «Εξατομικευμένες διαφημίσεις».
 • Μπορείς, επίσης, να ελέγξεις τις εξατομικευμένες διαφημίσεις για ορισμένα podcast, χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο στην περιγραφή του επεισοδίου. Αυτό ισχύει όταν ο πάροχος περιεχομένου δημιουργεί έσοδα από το podcast εισάγοντας στο επεισόδιο είτε εξατομικευμένες διαφημίσεις είτε διαφημίσεις βάσει περιεχομένου. Αυτές οι επιλογές ελέγχου γίνονται από τον πάροχο φιλοξενίας του συγκεκριμένου podcast, ο οποίος ενδέχεται να μην είναι το Spotify.

Αν επιλέξεις να αρνηθείς (opt out) τις εξατομικευμένες διαφημίσεις στις Ρυθμίσεις Απορρήτου σου, ενδέχεται να συνεχίσεις να λαμβάνεις διαφημίσεις σε υπηρεσίες που υποστηρίζονται από διαφημίσεις (π.χ. σε podcast ή στην επιλογή της δωρεάν υπηρεσίας). Οι εν λόγω διαφημίσεις βασίζονται στις πληροφορίες εγγραφής σου και στο περιεχόμενο που ακούς online τη δεδομένη στιγμή στις υπηρεσίες μας. Για παράδειγμα, αν ακούς ένα podcast μαγειρικής, είναι πιθανό να ακούσεις μια διαφήμιση για ένα πολυμίξερ.

Συνεργάτες μάρκετινγκ

 • User Data: Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα χρήσης

Για να προωθούμε το Spotify με τους συνεργάτες μας. Κοινοποιούμε σε αυτούς τους συνεργάτες ορισμένα δεδομένα χρήστη και ορισμένα δεδομένα χρήσης, όπου είναι απαραίτητο για τους εξής λόγους:

 • Να έχεις τη δυνατότητα να συμμετέχεις σε προωθητικές ενέργειες του Spotify, συμπεριλαμβανομένων δοκιμών ή άλλων συνδυαστικών προσφορών.
 • Να προωθούμε το Spotify σε μέσα ενημέρωσης και διαφημίσεις που δημοσιεύονται σε άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες.
 • Να μπορούμε εμείς και οι συνεργάτες μας να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα των προωθητικών ενεργειών του Spotify.

Παραδείγματα συνεργατών:

 • συνεργάτες μάρκετινγκ ή χορηγιών
 • ιστότοποι και εφαρμογές για κινητά που μας πωλούν διαφημιστικό χώρο στις υπηρεσίες τους
 • συνεργάτες με συσκευές, εφαρμογές και κινητά τηλέφωνα που παρέχουν τις προσφορές του Spotify

Οι συνεργάτες μας μπορούν, επίσης, να συνδυάσουν τα προσωπικά δεδομένα που τους κοινοποιούμε με άλλα δεδομένα που συλλέγουν για σένα, π.χ. χρήση των υπηρεσιών τους εκ μέρους σου. Εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να σου παρουσιάσουμε προσφορές, προωθητικές ενέργειες ή άλλες ενέργειες μάρκετινγκ που πιστεύουμε ότι θα είναι σχετικές με σένα.

Πλατφόρμες φιλοξενίας

 • Δεδομένα χρήσης

Οι πλατφόρμες φιλοξενίας φιλοξενούν podcast για να σου παρέχουν πρόσβαση σε αυτά. Όταν ακούς ένα podcast, κοινοποιούμε στις πλατφόρμες φιλοξενίας ορισμένα δεδομένα, όπως τη διεύθυνση IP. Η Spotify κατέχει δύο πλατφόρμες φιλοξενίας, το Megaphone και το Anchor. Σου επιτρέπουμε, επίσης, να ακούς podcast που διατίθενται από άλλες πλατφόρμες φιλοξενίας, οι οποίες δεν ανήκουν στη Spotify.

Οι πάροχοι podcast οφείλουν να εξηγούν στην περιγραφή της εκπομπής ή του επεισοδίου ποια πλατφόρμα φιλοξενεί το podcast. Ανάτρεξε στην πολιτική απορρήτου της εκάστοτε πλατφόρμας φιλοξενίας για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί τα δεδομένα που μοιραζόμαστε μαζί της.

Κοινοποίηση σε άλλους συνεργάτες

 • User Data: Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα χρήσης
 • Δεδομένα δημοσκοπήσεων και ερευνών

Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε και να βελτιώσουμε την απόδοση των προϊόντων και των συνεργασιών μας.

Μπορείς να δεις και να καταργήσεις πολλές συνδέσεις συνεργατών στον λογαριασμό σου, στην ενότητα «Εφαρμογές».

Ακαδημαϊκοί ερευνητές/ερευνήτριες

 • User Data: Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα χρήσης

Για δραστηριότητες όπως η στατιστική ανάλυση και η ακαδημαϊκή μελέτη, αλλά αποκλειστικά σε ψευδωνυμοποιημένη μορφή. Στα ψευδωνυμοποιημένα δεδομένα, τα δεδομένα σου προσδιορίζονται από έναν κωδικό αντί για το ονοματεπώνυμό σου ή άλλες πληροφορίες που σε ταυτοποιούν άμεσα.

Εταιρείες μετρήσεων του Spotify

 • User Data: Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα χρήσης

Κοινοποιούμε δεδομένα στις ακόλουθες εταιρείες Spotify, προκειμένου να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα κάθε διαφημιστικής καμπάνιας που διενεργείται στην Υπηρεσία Spotify:

 • In Defense of Growth Incorporated (με την εμπορική επωνυμία Podsights)
 • Chartable Holding, Inc.

Άλλες εταιρείες του ομίλου Spotify

 • User Data: Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα διεύθυνσης
 • Δεδομένα χρήσης
 • Φωνητικά δεδομένα
 • Δεδομένα πληρωμής και αγορών
 • Δεδομένα δημοσκοπήσεων και ερευνών

Για να εκτελούμε τις καθημερινές επιχειρηματικές μας δραστηριότητες και έτσι να μπορούμε να συντηρούμε και να παρέχουμε την Υπηρεσία Spotify.

Αρχές επιβολής του νόμου και άλλες αρχές

 • User Data: Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα χρήσης

Όταν πιστεύουμε με καλή πίστη ότι είναι απαραίτητο να το κάνουμε, για παράδειγμα:

 • για να συμμορφωθούμε σε κάποια έννομη υποχρέωση
 • για να ανταποκριθούμε σε μια έγκυρη νομική διαδικασία (όπως ένταλμα έρευνας, δικαστική απόφαση ή κλήτευση)
 • για δικό μας αιτιολογημένο έννομο συμφέρον ή αντίστοιχο συμφέρον τρίτου, σχετικά με:
 • την εθνική ασφάλεια
 • την επιβολή του νόμου
 • νομική διαφορά (δικαστική υπόθεση)
 • αστυνομική έρευνα
 • την προστασία της ασφάλειας κάποιου προσώπου
 • την αποτροπή θανάτου ή επικείμενης σωματικής βλάβης

Αγοραστές της επιχείρησής μας

 • User Data: Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα διεύθυνσης οδού
 • Δεδομένα χρήσης
 • Φωνητικά δεδομένα
 • Δεδομένα πληρωμής και αγορών
 • Δεδομένα δημοσκοπήσεων και ερευνών

Αν επρόκειτο να πουλήσουμε ή να διαπραγματευτούμε να πουλήσουμε την επιχείρησή μας σε έναν αγοραστή ή πιθανό αγοραστή.

Σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να μεταφέρουμε τα προσωπικά δεδομένα σου σε διάδοχο ή συνεργάτη στο πλαίσιο αυτής της συναλλαγής.

Κριτήρια για τη διατήρηση των προσωπικών δεδομένων

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σου αποκλειστικά για όσο διάστημα είναι απαραίτητο ώστε να σου παρέχουμε την Υπηρεσία Spotify και για τους σύννομους και βασικούς επιχειρηματικούς σκοπούς του Spotify, όπως:

 • τη διατήρηση της απόδοσης της Υπηρεσίας Spotify
 • τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων βάσει δεδομένων σχετικά με νέες δυνατότητες και προσφορές
 • τη συμμόρφωση στις έννομες υποχρεώσεις μας
 • την επίλυση διαφορών

Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των χρόνων διατήρησης περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Πώς μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε τον χρόνο διατήρησης των δεδομένων; Τα συστήματά μας είναι σχεδιασμένα να διαγράφουν προσωπικά δεδομένα σε 90 ημέρες, εκτός αν επιλεγεί άλλη περίοδος για σύννομους επιχειρηματικούς λόγους.
 • Χρειάζεται να διατηρούμε δεδομένα για να διασφαλίσουμε την υπηρεσία που προσδοκούν οι χρήστες; Διατηρούμε προσωπικά δεδομένα για τον κατάλληλο χρόνο προκειμένου να παρέχουμε διαχρονικά μια εξατομικευμένη υπηρεσία στους χρήστες και τις χρήστριές μας. Για παράδειγμα, συνήθως διατηρούμε το ιστορικό online ακρόασης για όλη τη διάρκεια ύπαρξης ενός λογαριασμού, ώστε να παρέχουμε αναδρομικές playlist που απολαμβάνουν οι χρήστες/χρήστριες (π.χ. το «Καλοκαίρι ξανά» και η καμπάνια «Αναδρομή» που διεξάγεται στα τέλη του έτους) και εξατομικευμένες προτάσεις με βάση τις τρέχουσες συνήθειες ακρόασης.
 • Μπορούν οι χρήστες/χρήστριες να ενημερώνουν ή να διαγράφουν τα δεδομένα τους;Στις περιπτώσεις που οι χρήστες/χρήστριες μπορούν να δουν και να ενημερώσουν αυτόνομα τα προσωπικά δεδομένα τους, διατηρούμε τις πληροφορίες για όσο χρονικό διάστημα το επιλέξουν. Για παράδειγμα, διατηρούμε το email σου στο Spotify και άλλες πληροφορίες προφίλ μέχρι να επιλέξεις εσύ να τις αλλάξεις ή να τις διαγράψεις.
 • Χρειάζεται να διατηρούμε τα δεδομένα για να τηρούμε τους κανόνες μας και να διατηρούμε την υπηρεσία μας ασφαλή;Για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των χρηστών/χρηστριών, να προστατεύσουμε την πλατφόρμα μας από επιβλαβές περιεχόμενο και να ανταποκριθούμε σε αναφορές παραβίασης διανοητικής ιδιοκτησίας, ενδέχεται να διατηρήσουμε για περιορισμένο χρονικό διάστημα δεδομένα που έχουν καταργηθεί από την Υπηρεσία Spotify. Αυτό μας βοηθά να διερευνήσουμε πιθανές παραβιάσεις των Οδηγιών για τους χρήστες και των Κανόνων της πλατφόρμας.
 • Υπόκειται η Spotify σε έννομη ή συμβατική υποχρέωση διατήρησης ή διαγραφής των δεδομένων; Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν νόμους υποχρεωτικής διατήρησης δεδομένων, κυβερνητικές εντολές για τη διατήρηση δεδομένων που σχετίζονται με μια έρευνα ή δεδομένα που διατηρούνται για σκοπούς νομικής διαφοράς. Αντίθετα, θα καταργήσουμε παράνομο περιεχόμενο εφόσον ο νόμος το απαιτεί.

Τα δικαιώματά σου

Οι νόμοι περί απορρήτου, συμπεριλαμβανομένου του ΓΚΠΔ, παρέχουν δικαιώματα στα άτομα επί των προσωπικών τους δεδομένων.

Ορισμένα δικαιώματα ισχύουν μόνο όταν η Spotify χρησιμοποιεί μια συγκεκριμένη «νομική βάση» για την επεξεργασία των δεδομένων σου. Εξηγούμε κάθε νομική βάση, καθώς και πότε η Spotify χρησιμοποιεί κάθε μία από αυτές στην παράγραφο 4 της Πολιτικής Απορρήτου.

Ο παρακάτω πίνακας εξηγεί:

 • τα δικαιώματά σου
 • τις περιστάσεις κατά τις οποίες ισχύουν (όπως η απαιτούμενη νομική βάση)
 • πώς να τα ασκήσεις

Είναι δικαίωμά σου...

Πώς;

Ενημέρωση

Να γνωρίζεις ποια προσωπικά δεδομένα σου επεξεργαζόμαστε και τον τρόπο με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε.

Σε ενημερώνουμε:

Πρόσβαση

Να ζητήσεις πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σου που επεξεργαζόμαστε.

Για να ζητήσεις αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σου από τη Spotify, κάνε ένα από τα εξής:

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα στα οποία μπορείς να ζητήσεις πρόσβαση, ανάτρεξε στην παράγραφο «Πώς αποκτάς αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σου».

Διόρθωση

Να ζητήσεις να τροποποιήσουμε ή να ενημερώσουμε τα προσωπικά δεδομένα σου όταν είναι ανακριβή ή ελλιπή.

Μπορείς να επεξεργαστείς τα δεδομένα χρήστη μέσω της επιλογής «Επεξεργασία προφίλ» στον λογαριασμό σου ή επικοινωνώντας μαζί μας.

Διαγραφή

Να ζητήσεις να διαγράψουμε ορισμένα προσωπικά δεδομένα σου.

Για παράδειγμα, μπορείς να μας ζητήσεις να διαγράψουμε προσωπικά δεδομένα:

 • που δεν χρειαζόμαστε πλέον για τον σκοπό για τον οποίο τα συλλέξαμε
 • που επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με τη νομική βάση της συγκατάθεσης, εφόσον αποσύρεις τη συγκατάθεσή σου
 • όταν διαφωνείς (δες την ενότητα «Προβολή αντιρρήσεων» παρακάτω) και:
 • υποβάλεις μια αιτιολογημένη αντίρρηση, ή
 • αντιτίθεσαι στο άμεσο μάρκετινγκ.

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η Spotify δεν μπορεί να διαγράψει τα δεδομένα σου, για παράδειγμα όταν:

 • είναι ακόμα αναγκαίο να επεξεργαστούμε τα δεδομένα για τον σκοπό για τον οποίο τα συλλέξαμε
 • τα έννομα συμφέροντα του Spotify από τη χρήση των δεδομένων υπερισχύουν των συμφερόντων σου από τη διαγραφή τους. Για παράδειγμα, σε περιπτώσεις που χρειαζόμαστε τα δεδομένα για να προστατέψουμε τις υπηρεσίες μας από απάτη.
 • η Spotify έχει έννομη υποχρέωση να διατηρεί τα δεδομένα
 • η Spotify χρειάζεται τα δεδομένα για να εγείρει, να ασκήσει ή να υπερασπιστεί νομικές αξιώσεις. Για παράδειγμα, αν υπάρχει κάποιο ανεπίλυτο ζήτημα που σχετίζεται με τον λογαριασμό σου.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορείς να διαγράψεις προσωπικά δεδομένα από το Spotify:

 • Μπορείς να καταργήσεις ηχητικό περιεχόμενο από το προφίλ σου, επιλέγοντας το σχετικό περιεχόμενο και πατώντας «Κατάργηση». Για παράδειγμα, μπορείς να καταργήσεις playlist από το προφίλ σου ή να καταργήσεις ένα κομμάτι από κάποια προσωπική σου playlist.
 • Για να ζητήσεις τη διαγραφή των λοιπών προσωπικών δεδομένων σου από το Spotify, ακολούθησε τα βήματα που περιγράφονται στη σελίδα υποστήριξης. Αυτά τα δεδομένα περιλαμβάνουν τα δεδομένα χρήστη, τα δεδομένα χρήσης και άλλα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 της Πολιτικής Απορρήτου.
 • Μπορείς επίσης να επικοινωνήσεις απευθείας μαζί μας για να ζητήσεις διαγραφή των δεδομένων σου.

Περιορισμός

Να ζητήσεις να διακόψουμε την επεξεργασία όλων ή ορισμένων προσωπικών δεδομένων σου.

Μπορείς να το κάνεις εφόσον:

 • τα προσωπικά δεδομένα σου είναι ανακριβή
 • η επεξεργασία είναι παράνομη
 • δεν χρειαζόμαστε τα στοιχεία σου για συγκεκριμένο σκοπό
 • αντιτάσσεσαι στην επεξεργασία και εξετάζουμε το αίτημα αντίρρησης που υπέβαλες – ανάτρεξε στην ενότητα «Προβολή αντιρρήσεων», παρακάτω.

Μπορείς να ζητήσεις να διακόψουμε την εν λόγω επεξεργασία προσωρινά ή οριστικά.

Μπορείς να ασκήσεις το δικαίωμα περιορισμού επικοινωνώντας μαζί μας.

Προβολή αντιρρήσεων

Να αντιταχθείς στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σου.

Μπορείς να το κάνεις εφόσον:

 • η Spotify επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σου με τη νομική βάση των έννομων συμφερόντων, ή
 • η Spotify επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σου για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.

Για να ασκήσεις το δικαίωμα αντίρρησης:

 • Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τις επιλογές ελέγχου της Υπηρεσίας Spotify για να απενεργοποιήσεις ή να προσαρμόσεις ορισμένες δυνατότητες που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα σου. Για παράδειγμα, μπορείς να απενεργοποιήσεις τις «Εξατομικευμένες διαφημίσεις» στις Ρυθμίσεις απορρήτου.
 • Στις περιπτώσεις όπου το Spotify δεν παρέχει επιλογές ελέγχου, επικοινώνησε μαζί μας για την προβολή αντιρρήσεων.

Φορητότητα δεδομένων

Να ζητήσεις αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σου σε ηλεκτρονική μορφή και το δικαίωμα διαβίβασης αυτών των προσωπικών δεδομένων προς χρήση σε υπηρεσία άλλου μέρους.

Μπορείς να μας ζητήσεις να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σου όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σου με τη νομική βάση της συγκατάθεσης ή της σύμβασης. Ωστόσο, η Spotify θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει οποιοδήποτε αίτημα στο μέτρο του δυνατού.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος φορητότητας, ανάτρεξε στην ενότητα «Πρόσβαση», παραπάνω.

Δικαίωμα να μην υπόκεισαι σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων

Να μην υπόκεισαι σε απόφαση η οποία βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης απόφασης (αποφάσεις χωρίς τη συμμετοχή του ανθρώπινου παράγοντα), συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ, σε περιπτώσεις όπου η απόφαση θα μπορούσε να έχει νομικές συνέπειες για σένα ή να οδηγήσει σε αντίστοιχης σημασίας συνέπειες.

Το Spotify δεν εφαρμόζει τέτοιου είδους αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων στην Υπηρεσία Spotify.

Ανάκληση συγκατάθεσης

Να αποσύρεις τη συγκατάθεσή σου για τη συλλογή ή τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σου εκ μέρους μας.

Μπορείς να το κάνεις αυτό αν η Spotify επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σου με τη νομική βάση της συγκατάθεσης.


Για να ανακαλέσεις τη συγκατάθεσή σου:

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Επικοινώνησε με τη σουηδική Αρχή Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής ή την τοπική αρχή προστασίας δεδομένων για τυχόν ερωτήσεις ή προβληματισμούς.

Μπορείς να βρεις τα στοιχεία της σουηδικής Αρχής εδώ. Εναλλακτικά, πήγαινε στον ιστότοπο της τοπικής αρχής προστασίας δεδομένων.

Πληροφορίες σχετικά με την πηγή των προσωπικών δεδομένων

Εκτός από τα δεδομένα που συλλέγουμε από σένα όταν κάνεις εγγραφή στην Υπηρεσία Spotify, όταν ενημερώνεις τον λογαριασμό σου ή όταν χρησιμοποιείς την Υπηρεσία Spotify, ενδέχεται να συλλέξουμε ορισμένα δεδομένα από άλλες πηγές («τρίτους», «τρίτα μέρη»). Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τις κατηγορίες τρίτων μερών και μια περιγραφή τους.

Κατηγορίες τρίτων μερών

Περιγραφή

Συνεργάτες ελέγχου ταυτότητας

Αν εγγραφείς ή συνδεθείς στην Υπηρεσία Spotify χρησιμοποιώντας άλλη υπηρεσία, θα λάβουμε τα στοιχεία σου από την εν λόγω υπηρεσία για να σε βοηθήσουμε να δημιουργήσεις τον λογαριασμό σου σε εμάς.

Εφαρμογές, υπηρεσίες και συσκευές τρίτων που συνδέετε στον λογαριασμό σας στο Spotify

Αν συνδέσεις τον λογαριασμό σου στο Spotify με μια εφαρμογή, υπηρεσία ή συσκευή τρίτου μέρους, ενδέχεται να συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε ορισμένες πληροφορίες από εκεί προκειμένου να καταστεί δυνατή η ενσωμάτωση.

Αυτές οι εφαρμογές, υπηρεσίες ή συσκευές τρίτων μπορεί να αφορούν τα εξής:

 • μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 • συσκευές όπως:
 • ήχου (π.χ. ηχεία και ακουστικά)
 • smart watch
 • τηλεοράσεις
 • κινητά τηλέφωνα και tablet
 • οχημάτων (π.χ. ηχητικό σύστημα αυτοκινήτου)
 • κονσόλες παιχνιδιών
 • υπηρεσίες ή πλατφόρμες όπως φωνητικοί βοηθοί

Θα ζητήσουμε την άδειά σου προτού συλλέξουμε πληροφορίες σου από συγκεκριμένα τρίτα μέρη.

Συνεργάτες τεχνικής εξυπηρέτησης

Διαθέτουμε συνεργάτες τεχνικής εξυπηρέτησης που μας παρέχουν ορισμένα δεδομένα. Αυτό περιλαμβάνει την αντιστοίχιση διευθύνσεων IP με δεδομένα μη ακριβούς τοποθεσίας (π.χ. χώρα ή περιοχή, πόλη, νομό).

Αυτό καθιστά δυνατό στο Spotify να παρέχει την Υπηρεσία, το περιεχόμενο και τις δυνατότητες του Spotify.

Συνεργάτες πληρωμών και εμπορικές επιχειρήσεις

Αν επιλέξεις να πληρώσεις μέσω τρίτων (π.χ. εταιρείες τηλεπικοινωνιών) ή με τιμολόγιο, ενδέχεται να λάβουμε δεδομένα από τους συνεργάτες πληρωμών.

Αυτό μας επιτρέπει:

 • να σου στέλνουμε τιμολόγια
 • να επεξεργαζόμαστε την πληρωμή σου
 • να σου παρέχουμε αυτά που αγοράζεις

Αν σε κατευθύνουμε σε μια εμπορική επιχείρηση, λαμβάνουμε δεδομένα από την εμπορική επιχείρηση που σχετίζεται με την αγορά σου. Για παράδειγμα, μπορεί να σε κατευθύνουμε στο κατάστημα επίσημων προϊόντων ενός καλλιτέχνη σε πλατφόρμα τρίτου μέρους ή σε ιστότοπο έκδοσης εισιτηρίων τρίτου μέρους.

Η λήψη αυτών των δεδομένων μάς επιτρέπει:

 • να υπολογίζουμε τυχόν προμήθειες που μας οφείλονται
 • να αναλύουμε την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας μας με τους συγκεκριμένους εμπορικούς συνεργάτες
 • να κατανοούμε τα ενδιαφέροντά σου

Συνεργάτες διαφήμισης και μάρκετινγκ

Από ορισμένους συνεργάτες διαφήμισης ή μάρκετινγκ, λαμβάνουμε συμπεράσματα (δηλαδή, τα πράγματα που συμπεραίνουν) από τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σου.

Αυτό μας επιτρέπει να παρέχουμε πιο σχετικές διαφημίσεις και ενέργειες μάρκετινγκ.

Διεθνείς μεταφορές δεδομένων

Λόγω του παγκόσμιου χαρακτήρα της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, το Spotify κοινοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σου διεθνώς σε εταιρείες του ομίλου Spotify, υπεργολάβους και συνεργάτες κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στην Πολιτική Απορρήτου. Αυτοί ενδέχεται να επεξεργάζονται τα δεδομένα σου σε χώρες των οποίων οι νόμοι για την προστασία των δεδομένων δεν θεωρούνται τόσο ισχυροί όσο οι νόμοι της ΕΕ ή οι νόμοι που ισχύουν στον τόπο διαμονής σου. Για παράδειγμα, ενδέχεται να μην σου παρέχουν τα ίδια δικαιώματα επί των δικαιωμάτων σου.

Όποτε μεταφέρουμε προσωπικά δεδομένα διεθνώς, χρησιμοποιούμε εργαλεία προκειμένου:

 • να επιβεβαιώσουμε ότι η μεταφορά δεδομένων συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία, και
 • να συμβάλλουμε ώστε τα δεδομένα σου να έχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας που ισχύει στην ΕΕ

Για να εξασφαλίσουμε ότι κάθε μεταφορά δεδομένων συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ, χρησιμοποιούμε τους ακόλουθους νομικούς μηχανισμούς:

 • Τυποποιηµένες συµβατικές ρήτρες. Αυτές οι ρήτρες απαιτούν από το τρίτο μέρος να προστατεύει τα δεδομένα σου και να σου παρέχει δικαιώματα και προστασία επιπέδου ΕΕ. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες για να μεταφέρουμε τα προσωπικά δεδομένα σου στον πάροχο φιλοξενίας που χρησιμοποιεί διακομιστές στις ΗΠΑ. Μπορείς να ασκήσεις τα δικαιώματά σου σύμφωνα με τις τυπικές συμβατικές ρήτρες επικοινωνώντας μαζί μας με το τρίτο μέρος που επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σου.
 • Αποφάσεις περί επάρκειας. Αυτό σημαίνει ότι μεταφέρουμε προσωπικά δεδομένα σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, οι οποίες διαθέτουν νομοθεσία που προστατεύει επαρκώς τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτό καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για παράδειγμα, μεταφέρουμε τα προσωπικά δεδομένα σου σε προμηθευτές με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, την Ιαπωνία, τη Δημοκρατία της Κορέας και την Ελβετία.

Επίσης, προσδιορίζουμε και χρησιμοποιούμε πρόσθετα μέτρα προστασίας όπως κρίνουμε κατάλληλο, για κάθε μεταφορά δεδομένων. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε:

 • μέτρα τεχνικής προστασίας, όπως η κρυπτογράφηση και η ψευδωνυμοποίηση
 • πολιτικές και διαδικασίες για την αμφισβήτηση δυσανάλογων ή παράνομων αιτημάτων των κρατικών αρχών

Πώς αποκτάς αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σου

Χρησιμοποιώντας το εργαλείο Λήψη των δεδομένων σου, που βρίσκεται στην ενότητα Ρυθμίσεις απορρήτου της σελίδας του λογαριασμού σου, ή επικοινωνώντας μαζί μας, μπορείς να κατεβάσεις τα προσωπικά δεδομένα σου. Μπορείς να κατεβάσεις τρία διαφορετικά πακέτα δεδομένων, είτε ξεχωριστά είτε μαζί. Τα πακέτα θα περιλαμβάνουν ένα αντίγραφο των παρακάτω δεδομένων (εφόσον σε αφορούν).


Δεδομένα λογαριασμού

 • Playlist
 • Ερωτήματα αναζήτησης
 • Ιστορικό ακρόασης για το προηγούμενο έτος
 • Λίστα αποθηκευμένων στοιχείων της Βιβλιοθήκης
 • Αριθμός ακολούθων που έχεις και αριθμός λογαριασμών που ακολουθείς
 • Δεδομένα πληρωμών και συνδρομής
 • Δεδομένα χρήστη
 • Συμπεράσματα
 • Δεδομένα φωνητικών εντολών
 • Αλληλεπίδραση με podcast
 • Επεισόδια (δεδομένα που σχετίζονται με podcast που έχεις δημιουργήσει στην Υπηρεσία Spotify)
 • Δεδομένα προγράμματος Family
 • Δεδομένα Spotify for Artists

Εκτεταμένο ιστορικό online μεταδόσεων

 • Εκτεταμένο ιστορικό ακρόασης για όλον τον καιρό που διατηρείς λογαριασμό

Πληροφορίες τεχνικής καταγραφής

 • Πληροφορίες τεχνικής καταγραφής που έχουμε συλλέξει σχετικά με τον λογαριασμό σου, ώστε να παρέχουμε την υπηρεσία Spotify και να αντιμετωπίζουμε τυχόν προβλήματα

Αν έχεις ζητήσει αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σου είτε μέσω του εργαλείου Λήψη των δεδομένων σου είτε μέσω της ομάδας υποστήριξης, λογικά έχεις λάβει ήδη ή πρόκειται να λάβεις σύντομα ένα email που θα σε ενημερώνει ότι τα δεδομένα είναι έτοιμα προς λήψη.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Με την παροχή αυτών των πληροφοριών, στόχος μας είναι να κατανοήσεις τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σου στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Spotify και να μπορείς να ασκήσεις τα δικαιώματα και τις επιλογές απορρήτου που έχεις στη διάθεσή σου. Αν δεν πετύχαμε τον στόχο μας από οποιαδήποτε άποψη, επικοινώνησε οπωσδήποτε μαζί μας! Θα χαρούμε να επεξηγήσουμε οποιοδήποτε από τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στη λήψη δεδομένων σου ή να απαντήσουμε οποιαδήποτε ερώτηση έχεις σχετικά με τις πληροφορίες που σου παρείχαμε και το πώς συνδέονται με την χρήση που κάνεις εσύ προσωπικά στην Υπηρεσία Spotify.

Ο καλύτερος τρόπος για να επικοινωνήσεις μαζί μας είναι μέσω email στη διεύθυνση privacy@spotify.com

Αντίστοιχα άρθρα

Σε βοήθησε αυτό το άρθρο;