Hallitse Spotify-tiliäsi helposti

Omat tiedot, maksut ja suojaus ovat kaikki samassa paikassa.

Spotifyn alustasäännöt

Spotifyn tavoitteena on vapauttaa ihmisten luova potentiaali. Teemme sen antamalla miljoonille luoville taiteilijoille mahdollisuuden elää taiteellaan ja miljardeille faneille mahdollisuuden nauttia ja inspiroitua siitä. Uskomme, että voimme saavuttaa tämän tavoitteen alustallamme, kun otamme vastaan erilaiset taiteellisen ilmaisun muodot, ideat, näkökulmat ja äänet. Tämä voi tarkoittaa sitä, että osa alustamme sisällöstä ei välttämättä ole jokaisen mieleen. Kaikki sisältö ei myöskään ole Spotifyn tukemaa.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että mikä tahansa olisi sallittua alustallamme. Palvelujemme käyttöä koskevien ehtojen lisäksi nämä säännöt auttavat varmistamaan, että kaikkien kokemus on turvallinen ja nautinnollinen.

Mitä nämä säännöt ovat?

Olitpa muusikko, podcastaaja tai muu sisällöntuottaja, on tärkeää olla tietoinen siitä, mikä ei ole sallittua alustallamme. Alla olevien osioiden esimerkit ovat havainnollistavia, eivät tyhjentäviä.

Vaarallinen sisältö

Spotify on koti yhteisöille, joissa ihmiset voivat luoda, ilmaista itseään, kuunnella, jakaa, oppia ja inspiroitua. Älä edistä väkivaltaa, yllytä vihaan, häiritse, kiusaa tai käyttäydy millään muulla tavalla, joka voi saattaa ihmiset vakavan fyysisen vamman tai kuoleman vaaraan. Vältä seuraavia:

Sisältö, jossa kannatetaan tai ihannoidaan henkilöön tai ryhmään kohdistuvaa vakavaa fyysistä vahingoittamista, mukaan lukien

 • itsemurhaan tai itsensä vahingoittamiseen rohkaiseminen, niiden edistäminen tai ihannoiminen (jos sinulla tai jollakin tuntemallasi henkilöllä on vaikeaa tai itsetuhoisia ajatuksia, voit saada apua täältä)
 • tiettyyn kohteeseen tai ryhmään kohdistuva vakavaan fyysiseen vahingoittamiseen tai väkivaltaan yllyttäminen tai niillä uhkailu

Sisältö, jossa edistetään tai tuetaan terrorismia tai väkivaltaisia ääriliikkeitä, mukaan lukien

 • väkivaltaisten ääriryhmien tai niiden jäsenten ihannointi tai ylistäminen
 • väkivaltaisen ääriryhmän tai niiden jäsenten väkivallanteon järjestäminen, edistäminen, ylistäminen tai sellaisella uhkaaminen tai näihin ryhtyminen ääriryhmän tai sen jäsenten puolesta
 • ohjeiden tai ohjemateriaalien toimittaminen ääriliikkeen väkivallanteon toteuttamiseen
 • yksilöiden tai ryhmien houkuttelu rahoittamaan väkivaltaista ääriliikettä, ryhtymään ääriliikkeen väkivallantekoon tai osallistumaan väkivaltaisen ääriliikkeen toimintaan.

Sisältö, jossa yksilöä tai tunnistettavaa ryhmää pyritään häiritsemään tai loukkaamaan, mukaan lukien

 • toistuva seksuaalinen ehdottelu tietyille yksilöille
 • toistuva alaikäiseen kohdistuva häpeän tuottaminen tai pelottelu
 • suostumukseen perustumattoman intiimin sisällön jakaminen tai uudelleenjakaminen sekä tällaisen sisällön levittämiseen tai paljastamiseen liittyvät uhkaukset
 • jonkun yksityisten tietojen, kuten luottokortti‑ tai pankkitietojen, henkilötunnusten jne. jakaminen, jakamisella uhkaaminen tai muiden rohkaiseminen niiden jakamiseen.

Sisältö, jossa yllytetään väkivaltaan tai vihaan henkilöä tai ihmisryhmää kohtaan rodun, uskonnon, sukupuoli‑identiteetin tai sen ilmaisun, sukupuolen, etnisen alkuperän, kansallisuuden, seksuaalisen suuntautumisen, veteraaniaseman, iän, vamman tai muiden systeemiseen syrjintään tai väheksymiseen liittyvien ominaisuuksien perusteella, mukaan lukien

 • väkivaltaan lietsominen, sen ylistäminen tai sen tukeminen henkilöä tai ihmisryhmää kohtaan yllä lueteltujen ominaisuuksien perusteella
 • epäinhimillistävien lausuntojen esittäminen henkilöstä tai ryhmästä yllä lueteltujen suojattujen piirteiden perusteella
 • viharyhmien ja niihin liittyvien kuvien ja/tai symbolien esiin tuominen tai ihannoiminen.

Sisältö, jossa edistetään vaarallisia vääriä tai petollisia lääketieteellisiä tietoja, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa internetin ulkopuolella tai olla suora uhka kansanterveydelle, mukaan lukien

 • väitteet, että AIDS, COVID‑19, syöpä tai muut vakavat henkeä uhkaavat sairaudet ovat huijausta tai eivät ole totta
 • valkaisuaineiden käyttöön kannustaminen erilaisten sairauksien parantamiseksi
 • sen esiin tuominen tai väittäminen, että paikallisten terveysviranomaisten hyväksymät rokotteet on kehitetty aiheuttamaan kuolema
 • ihmisten rohkaiseminen hankkimaan tarkoituksella COVID‑19‑tartunta immuniteetin luomiseksi sitä vastaan (esim. koronavirusjuhlien edistäminen tai järjestäminen).

Sisältö, jossa laittomasti edistetään säänneltyjen tai laittomien tavaroiden myyntiä, mukaan lukien

 • laittomien tuliaseiden tai aseen osien myyntiä
 • laittomien huumeiden myyntiä
 • uhanalaisten lajien tai uhanalaisista lajeista valmistettujen tuotteiden myyntiä.

Sisältö, jossa edistetään lasten seksuaalista hyväksikäyttöä tai riistoa, houkutellaan siihen tai helpotetaan sitä, mukaan lukien

 • visuaaliset kuvaukset alaikäisestä osallistumassa seksuaaliseen toimintaan tai seksuaaliset kuvaukset alastomasta alaikäisestä
 • lapseen kohdistuvan seksuaalisen hyväksikäytön edistäminen rahasta
 • aikuisten alaikäisiä kohtaan tunteman seksuaalisen kiinnostuksen kannustaminen tai edistäminen
 • hyväksikäyttöön tähtäävän houkuttelun (grooming) edistäminen, normalisoiminen tai ihannoiminen.

Petollinen sisältö

Loistavien kokemusten luominen Spotifyssa edellyttää luottamusta siihen, että ihmiset ovat keitä sanovat olevansa, heitä ei huijata ja että kukaan ei yritä manipuloida alustaamme. Älä käytä vilpillisiä keinoja muiden huijaamiseen. Vältä seuraavia:

Sisältö, jossa esiinnytään toisena henkilönä huijaustarkoituksessa, mukaan lukien

 • saman nimen, kuvan tai kuvauksen kopioiminen kuin toisella olemassa olevalla sisällöntuottajalla
 • toisena henkilönä, brändinä tai organisaationa harhaanjohtavalla tavalla esiintyminen.

Sisältö, jossa edistetään manipuloitua tai keinotekoista mediaa aitona tavalla, joka voi aiheuttaa vahinkoa, mukaan lukien

 • ääni‑ tai videotallenteet, jotka tulevat todellisista ja pätevistä lähteistä, mutta joita on muutettu tavalla, joka muuttaa alkuperäisen median merkitystä tai kontekstia, ja jonka väitetään olevan totta, mikä aiheuttaa vaaran puhujalle tai muille henkilöille
 • audio‑ tai visuaalista mediaa, joka on luotu keinotekoisesti ja jonka väitetään olevan totta, kuten digitaalisesti valmistettua seksuaalista ääni‑ ja videosisältöä tai sisältöä, joka antaa virheellisen käsityksen siitä, että joku on tehnyt rikoksen.

Sisältö, jossa yritetään manipuloida tai sekaantua vaaleihin liittyviin prosesseihin, mukaan lukien

 • yhteiskunnallisten prosessien menettelytapojen vääristely, joka voi lannistaa tai estää niihin osallistumisen
 • harhaanjohtava sisältö, jonka tarkoituksena on pelotella äänestäjiä tai estää heitä osallistumasta vaaleihin.

Sisältö, jossa yritetään käyttää hyväksi Spotify‑yhteisöä, mukaan lukien

 • sellainen haittaohjelmien tai niihin liittyvien haitallisten käytäntöjen lähettäminen, jakaminen tai käyttöohjeiden antaminen, jolla pyritään vahingoittamaan tietokoneita, verkkoja, järjestelmiä tai muita tekniikoita tai pääsemään niihin luvatta
 • tietojenkalastelu tai siihen liittyvät yritykset, joilla pyritään hankkimaan tai keräämään arkaluontoisia tietoja
 • sijoittamis‑ ja rahoitushuijausten, kuten rikastu nopeasti‑ ja pyramidihuijausten, edistäminen tai muiden kannustaminen luopumaan rahasta vääriin perustein.

Arkaluontoinen sisältö

Spotifyssa on paljon hienoa sisältöä, mutta tiettyjä asioita emme salli alustallamme. Älä julkaise erittäin väkivaltaista tai yksityiskohtaista sisältöä äläkä avoimen seksuaalista sisältöä. Vältä seuraavia:

Sisältö, jossa esitetään yksityiskohtaisia tai tarpeettoman väkivaltaisia tai verisiä kuvauksia väkivallasta tai muuta järkyttävää sisältöä, mukaan lukien

 • rajusti silvottuja tai paloiteltuja ruumiita
 • eläinrääkkäyksen tai eläinten kidutuksen esittäminen.

Avoimen seksuaalinen sisältö, mukaan lukien

 • pornografia tai sukupuolielinten tai alastomuuden visuaaliset kuvaukset seksuaalista tyydytystä varten
 • raiskaukseen, insestiin tai eläimiin sekaantumiseen liittyvien seksuaalisten teemojen kannattaminen tai ihannoiminen.

Laiton sisältö

Laki on laki. Riippumatta siitä, kuka olet, sinun vastuullasi on noudattaa sovellettavia lakeja ja määräyksiä. Vältä seuraavia:

Sisältö, jossa rikotaan sovellettavia lakeja ja määräyksiä, mukaan lukien

 • sisältö, joka ei ole sovellettavien pakotteiden ja vientisäädösten mukainen
 • sisältö, joka on tarkoitettu edistämään tai toteuttamaan mitä tahansa laitonta toimintaa.

Sisältö, jossa rikotaan muiden immateriaalioikeuksia, mukaan lukien

 • Spotifylle toimitettu sisältö ilman tarvittavia lupia
 • sisältö, jossa loukataan kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia tai tavaramerkkejä.

Miten Spotify valvoo näiden sääntöjen noudattamista?

Spotify pyrkii valvomaan näiden sääntöjen noudattamista johdonmukaisesti ja suuressa mittakaavassa kaikkialla maailmassa käyttämällä teknologian ja inhimillisen tarkkailun yhdistelmää. Käyttäjien tekemien ilmoitusten lisäksi hyödynnämme automaattisia työkaluja, jotka perustuvat signaaleihin, joilla Spotifyn alustasääntöjä mahdollisesti rikkova sisältö voidaan havaita.

Meillä on maailmanlaajuisia asiantuntijatiimejä, jotka kehittävät, ylläpitävät ja valvovat alustasääntöjä. Kun mahdollisesti sääntöjä loukkaavasta sisällöstä ilmoitetaan tai sellaista havaitaan, tiimimme ryhtyy asianmukaisiin sanktiotoimiin.

Mitä tapahtuu, kun sääntöjä rikotaan?

Otamme nämä päätökset vakavasti ja pidämme kontekstin mielessä arvioidessamme mahdollisia alustasääntörikkomuksia. Sääntöjen rikkominen saattaa johtaa niitä rikkovan sisällön poistamiseen Spotifysta. Toistuvat tai törkeät rikkomukset voivat johtaa tilin jäädyttämiseen tai sulkemiseen. Lisätietoja muista toimista, joita voimme tehdä sisällön tai tilien suhteen, löytyy täältä.

Mitä muuta minun pitää tietää?

Nämä alustasäännöt auttavat varmistamaan, että Spotify pysyy avoimena ja turvallisena alustana kaikille. Jatkamme näiden tietojen arviointia ja päivittämistä tarpeen mukaan, joten tarkista tilanne säännöllisesti. Käyttämistäsi Spotify‑tuotteista tai ‑ominaisuuksista riippuen sinua saattavat koskea myös lisävaatimukset.

Miten voin ilmoittaa ongelmasta?

Oletko huomannut Spotifyssa olevaan sisältöön liittyvän ongelman? Jos olet, ilmoita siitä meille täällä.

Oliko tästä artikkelista apua?