Hallitse Spotify-tiliäsi helposti

Omat tiedot, maksut ja suojaus ovat kaikki samassa paikassa.

Tietoja EU:n yleisen tietosuoja‑asetuksen artiklasta 15

Alla on henkilötietojesi käsittelyyn liittyviä tietoja, jotka sinulla on oikeus saada EU:n yleisen tietosuoja‑asetuksen (GDPR:n) artiklan 15 mukaan. Näiden tietojen on tarkoitus täydentää lataamiasi henkilötietoja ja tulla luetuksi yhdessä niiden kanssa sekä auttaa siten ymmärtämään, miten henkilötietoja käsitellään Spotify‑palvelujen käytön yhteydessä. Jos et ole vielä pyytänyt kopiota henkilötiedoistasi, katso lisätietoja kohdasta Jäljennöksen saaminen henkilötiedoistasi.

Vahvistus siitä, käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja

Kun käytät Spotify‑palvelua maksuttomilla tai maksullisilla vaihtoehdoillamme (kukin ”palveluvaihtoehto” ja yhteisesti ”Spotify‑palvelu”), käsittelemme henkilötietojasi alla kuvatulla tavalla.

Henkilötietojesi käsittelyn tarkoitukset

Alla olevassa taulukossa eritellään

 • henkilötietojesi käsittelyn tarkoitus Spotifylla
 • Spotifyn tietosuojalakien alaiset oikeusperusteet (kukin erikseen ”oikeusperuste”) kullekin tarkoitukselle
 • kuhunkin tarkoitukseen käytettyjen henkilötietojen kategoriat. Lisätietoja näistä kategorioista on jäljempänä kohdassa Henkilötietojen kategoriat.

Tässä on yleisluontoinen selitys kustakin oikeusperusteesta avuksi taulukon lukemiseen:

 • Sopimuksen täytäntöönpano: Kun Spotifyn (tai kolmannen osapuolen) on välttämätöntä käsitellä henkilötietojasi seuraavista syistä:
  • kanssasi solmitun sopimuksen velvoitteiden noudattaminen – tämä sisältää Spotifyn käyttöehtojen alaiset velvollisuudet toimittaa sinulle Spotify‑palvelu
  • tietojen tarkistaminen ennen uuden kanssasi solmittavan sopimuksen alkamista.
 • Oikeutettu etu: Kun Spotifylla tai kolmannella osapuolella on syytä käyttää henkilötietojasi tietyllä tavalla, joka on välttämätöntä ja perusteltua ottaen huomioon mahdolliset riskit sinulle ja muille Spotify‑käyttäjille. Tällainen voi olla esimerkiksi käyttöä koskevien tietojen hyödyntäminen Spotify‑palvelun parantamisessa kaikkia käyttäjiä varten. Ota yhteyttä meihin, jos haluat tietoja tietystä perusteesta.
 • Suostumus: kun Spotify pyytää sinua antamaan aktiivisesti suostumuksesi siihen, että Spotify käyttää henkilötietojasi tiettyyn tarkoitukseen.
 • Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen: kun Spotifyn on käsiteltävä henkilötietojasi lain noudattamista varten.

Tietojesi käsittelyn tarkoitus

Tarkoituksen mahdollistava oikeusperuste

Tarkoitukseen käytettyjen henkilötietojen kategoriat

Spotify-palvelun tarjoaminen kanssasi solmimamme sopimuksen mukaisesti.

Käytämme henkilötietojasi esimerkiksi

 • tilin luomiseen sinulle
 • tilisi personoimiseen
 • Spotify‑sovelluksen tarjoamiseen, kun lataat sen laitteellesi.

Sopimuksen täytäntöönpano

 • Käyttäjätiedot
 • Katuosoitetiedot
 • Käyttöä koskevat tiedot
 • Äänitiedot
 • Maksu‑ ja ostotiedot

Spotify‑palvelun muiden osien tarjoaminen

Esimerkiksi käyttäessämme henkilötietojasi mahdollistamaan Spotify‑sisällön jakolinkin jakamisen jollekin toiselle.

Oikeutettu etu

Oikeutettuihin etuihimme kuuluvat tässä

 • Spotify‑palvelun käyttömahdollisuuden ja toimivuuden säilyttäminen
 • luvan antaminen käyttäjille Spotify‑palvelun käyttöön.
 • Käyttäjätiedot
 • Katuosoitetiedot
 • Käyttöä koskevat tiedot
 • Äänitiedot
 • Maksu‑ ja ostotiedot

Spotify‑palvelun tiettyjen valinnaisten lisäominaisuuksien tarjoaminen. Pyydämme suostumustasi, kun kyse on näistä.

Suostumus

 • Käyttäjätiedot
 • Käyttöä koskevat tiedot
 • Kysely‑ ja tutkimustiedot
 • Maksu‑ ja ostotiedot

Spotify-palvelun ongelmien diagnosointi, vianmääritys ja korjaaminen

Sopimuksen täytäntöönpano

 • Käyttäjätiedot
 • Käyttöä koskevat tiedot

Spotify‑palvelun uusien ominaisuuksien, teknologioiden ja parannusten arviointi ja kehitys.

Esimerkiksi:

 • Käytämme henkilötietojasi personoitujen suositusten algoritmiemme kehittämiseen ja parantamiseen.
 • Analysoimme, miten käyttäjät reagoivat tiettyyn uuteen ominaisuuteen, ja tarkkailemme, pitääkö meidän tehdä muutoksia.

Oikeutettu etu

Oikeutettuihin etuihimme tässä kuuluvat käyttäjille tarkoitettujen tuotteiden ja ominaisuuksien kehittäminen ja parantaminen.


 • Käyttäjätiedot
 • Käyttöä koskevat tiedot
 • Äänitiedot
 • Kysely‑ ja tutkimustiedot

Markkinointi tai mainonta tapauksissa, joissa laki edellyttää suostumuksesi pyytämistä

Esimerkiksi käyttäessämme evästeitä kiinnostuksen kohteidesi selvittämiseen tai kun laki edellyttää suostumusta sähköpostimarkkinointiin.


Suostumus

 • Käyttäjätiedot
 • Käyttöä koskevat tiedot
 • Kysely‑ ja tutkimustiedot

Muut markkinointi‑ , kampanja‑ ja mainontatarkoitukset, joissa laki ei edellytä suostumusta

Esimerkiksi käyttäessämme henkilötietojasi mainonnan muokkaamiseen kiinnostuksen kohteisiisi sopivaksi.


Oikeutettu etu

Oikeutettuihin etuihimme tässä kuuluu mainonnan käyttö Spotify‑palvelun rahoittamiseen, jotta voimme tarjota suuren osan palvelusta maksutta.

 • Käyttäjätiedot
 • Käyttöä koskevat tiedot
 • Kysely‑ ja tutkimustiedot

Meihin kohdistuvan lakisääteisen velvoitteen noudattaminen

Tällainen voi olla

 • maassasi tai alueellasi voimassa olevan lain mukainen velvoite
 • Ruotsin laki (koska pääkonttorimme on Ruotsissa)
 • meitä koskeva EU‑laki.

Käytämme esimerkiksi syntymäaikaasi, kun sitä edellytetään ikävahvistuksessa.

Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen

 • Käyttäjätiedot
 • Katuosoitetiedot
 • Käyttöä koskevat tiedot
 • Äänitiedot
 • Maksu‑ ja ostotiedot
 • Kysely‑ ja tutkimustiedot

Lainvalvonnan, tuomioistuinten ja muiden toimivaltaisten viranomaisten pyyntöjen noudattaminen


Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen ja oikeutettu etu

Oikeutettuihin etuihimme tässä kuuluu lainvalvontaviranomaisten avustaminen vakavien rikosten torjunnassa ja havaitsemisessa.


 • Käyttäjätiedot
 • Katuosoitetiedot
 • Käyttöä koskevat tiedot
 • Äänitiedot
 • Maksu‑ ja ostotiedot
 • Kysely‑ ja tutkimustiedot

Kolmansien osapuolien kanssa solmittujen sopimusten velvoitteiden täyttäminen – annamme esimerkiksi pseudonymisoituja tietoja käyttäjien kuuntelusta, koska meillä on siitä sopimus Spotify‑oikeudenomistajan kanssa.

Oikeutettu etu

Oikeutettuihin etuihimme kuuluvat tässä

 • artistisuhteidemme ylläpito, jotta voimme tuottaa Spotify‑palvelun
 • suhteidemme ylläpito muihin kolmansiin osapuoliin samasta syystä.
 • Käyttäjätiedot
 • Käyttöä koskevat tiedot
 • Äänitiedot
 • Maksu‑ ja ostotiedot

Asianmukaisiin toimenpiteisiin ryhtyminen, jos saamme ilmoituksen immateriaalioikeuksien rikkomisesta tai sopimattomasta sisällöstä

Oikeutettu etu

Oikeutettuihin etuihimme tässä kuuluu immateriaalioikeuksien ja alkuperäisen sisällön suojelu.

 • Käyttäjätiedot
 • Käyttöä koskevat tiedot
 • Äänitiedot
 • Maksu‑ ja ostotiedot

Oikeusvaatimusten laatiminen, käsittely tai puolustaminen.

Esimerkiksi kun olemme osallisina oikeudenkäynnissä ja meidän on annettava tietoja asianajajillemme oikeustapaukseen liittyen.


Oikeutettu etu

Oikeutettuihin etuihimme kuuluvat tässä

 • oikeusavun hankkiminen
 • meidän, käyttäjiemme ja muiden tahojen suojeleminen oikeusprosessien aikana.
 • Käyttäjätiedot
 • Katuosoitetiedot
 • Käyttöä koskevat tiedot
 • Äänitiedot
 • Maksu‑ ja ostotiedot
 • Kysely‑ ja tutkimustiedot

Liiketoiminnan suunnittelu, raportointi ja ennustaminen.

Tarkastelemme esimerkiksi koottuja käyttäjätietoja, kuten uusien rekisteröitymisten määrää tietyssä maassa, valitessamme tuotteidemme ja ominaisuuksiemme uusia lanseerausalueita.

Oikeutettu etu

Oikeutettuihin etuihimme tässä kuuluvat tutkimus ja suunnittelu, jotta voimme jatkaa yrityksemme toimintaa onnistuneesti.

 • Käyttäjätiedot
 • Käyttöä koskevat tiedot
 • Maksu‑ ja ostotiedot

Maksusi käsittely.

Käytämme henkilötietojasi esimerkiksi mahdollistamaan Spotify‑tilauksen tekemisen.

Sopimuksen täytäntöönpano ja suostumus

 • Käyttäjätiedot
 • Maksu‑ ja ostotiedot
 • Katuosoitetiedot

Spotify-palvelun pitäminen turvallisena sekä petosten havaitseminen ja estäminen

Analysoimme esimerkiksi käyttäjätietoja havaitaksemme Spotify‑palvelun luvatonta käyttöä.

Oikeutettu etu

Oikeutettuihin etuihimme tässä kuuluu Spotify‑palvelun ja käyttäjiemme suojaaminen petoksilta ja muulta laittomalta toiminnalta.

 • Käyttäjätiedot
 • Katuosoitetiedot
 • Käyttöä koskevat tiedot
 • Maksu‑ ja ostotiedot

Tutkimusten ja kyselyjen tekeminen

Otamme esimerkiksi yhteyttä käyttäjiin pyytääksemme palautetta.


Oikeutettu etu

Oikeutettuihin etuihimme tässä kuuluu sen ymmärtäminen, mitä käyttäjät ajattelevat Spotify‑palvelusta ja miten he käyttävät sitä.

 • Käyttäjätiedot
 • Käyttöä koskevat tiedot
 • Äänitiedot
 • Kysely‑ ja tutkimustiedot

Henkilötietojen kategoriat

Alla olevassa taulukossa luetellaan keräämiemme ja käyttämiemme henkilötietojen kategoriat. Kuten alla on kuvattu, joidenkin henkilötietojen kerääminen ja käsittely riippuvat palveluvaihtoehdostasi (esim. Free tai Premium) ja ominaisuuksista, joita päätät käyttää (kuten soittolistan luominen tai ääniominaisuuden käyttöönotto). Jos et ole varma, mitä kuvatuista tiedoista on käsitelty Spotify‑palvelun käytön yhteydessä sinun kohdallasi, voit ladata kyseiset henkilötiedot itsellesi tai ottaa meihin yhteyttä ja tarkistaa ne.

Luokka

Kuvaus

Käyttäjätiedot

Henkilötiedot, joita tarvitaan Spotify‑tilin luomiseen ja jotka mahdollistavat sinulle Spotify‑palvelujen käytön. Kerättävien ja käytettävien tietojen tyyppi riippuu valitsemastasi palveluvaihtoehdosta, tilin luomistavasta, oleskelumaastasi ja siitä, käytätkö sisäänkirjautumiseen kolmansien osapuolien palveluja. Tiedot saattavat sisältää seuraavia:

 • profiilinimi
 • sähköpostiosoite
 • salasana
 • puhelinnumero
 • syntymäpäivä
 • sukupuoli
 • katuosoite (katso lisätietoja alta)
 • maa
 • korkeakoulu (Opiskelija‑Premiumia varten).

Saamme joitakin näistä tiedoistasi rekisteröitymislomakkeesta ja tilisivulta.

Keräämme myös joitakin näistä tiedoista laitteeltasi, esimerkiksi maan ja alueen. Saat lisätietoja siitä, miten keräämme ja käytämme näitä tietoja, Käyttöä koskevat tiedot ‑kategorian Yleinen (epätarkka) sijaintisi ‑kohdasta.

Katuosoitetiedot

Jos katuosoitetietosi sisältyvät ladattuihin tietoihin, käsittelemme niitä seuraavista syistä:

 • palveluvaihtoehdon ehtojen täyttyminen
 • lakisääteisten ilmoitusten toimittaminen
 • tukivaihtoehtojen toimittaminen
 • laskutus ja verotus
 • pyytämiesi fyysisten tuotteiden tai lahjojen toimittaminen.

Joissakin tapauksissa saatamme käyttää kolmannen osapuolen sovellusta, kuten Google Mapsia, apuna osoitteesi tarkistamisessa.

Käyttöä koskevat tiedot

Nämä ovat henkilötietojasi, joita käsitellään, kun kirjaudut Spotify‑palveluun tai käytät sitä.

Ne sisältävät muutamia tietotyyppejä, jotka on lueteltu alla ja jotka löytyvät myös ladattavista tiedoista.

Tiedot Spotifyn käyttötavoistasi

Esimerkkejä:

 • tiedot Spotify‑palveluvaihtoehdostasi
 • toimesi Spotify‑palvelussa (mukaan lukien päivämäärä ja aika), kuten
  • haut
  • striimaushistoria
  • luomasi soittolistat
  • Oma kirjasto
  • selaushistoria
  • tilin asetukset
  • vuorovaikutus muiden Spotify‑käyttäjien kanssa
  • kolmansien osapuolien palvelujen, laitteiden ja sovellusten käyttösi Spotify‑palvelun yhteydessä
 • Spotify‑palvelun käyttöösi perustuvat päätelmät (eli meidän käsityksemme) mielenkiinnon kohteistasi ja mieltymyksistäsi
 • sisältö, jonka annat osallistuessasi Spotifyn kampanjoihin, kuten kilpailuihin tai arvontoihin
 • sisältö, jonka julkaiset mihin tahansa Spotify‑palvelun osaan. Näitä ovat esimerkiksi valokuvat, ääni, teksti, otsikot, kuvaukset, viestit ja muu sisältö.

Tekniset tietosi

Esimerkkejä:

 • URL‑tiedot
 • verkkotunnisteet, kuten evästetiedot ja IP‑osoitteet
 • tiedot käyttämistäsi laitteista, kuten
  • laitetunnukset
  • verkkoyhteyden tyyppi (esim. Wi‑Fi, 4G, LTE tai Bluetooth)
  • operaattori
  • verkon ja laitteen suorituskyky
  • selaintyyppi
  • kieli
  • tiedot, jotka mahdollistavat käyttöoikeuksien hallinnan
  • käyttöjärjestelmä
  • Spotify‑sovellusversio
 • tiedot, jotka mahdollistavat kolmansien osapuolien laitteiden ja sovellusten löytämisen ja niihin yhdistämisen. Esimerkkejä näistä tiedoista ovat laitteen nimi, laitetunnisteet, brändi ja versio. Kolmansien osapuolien laitteita ja sovelluksia ovat esimerkiksi
  • Wi‑Fi‑verkossasi olevat laitteet (kuten kaiuttimet), jotka voidaan yhdistää Spotify‑palveluun
  • laitteet, jotka käyttöjärjestelmäsi antaa saataville, kun yhteys luodaan Bluetoothin, liittämisen tai asentamisen avulla
  • Spotify‑kumppanisovellukset, joilla määritetään, onko sovellus asennettu laitteellesi.

Yleinen (epätarkka) sijaintisi

Yleiseen sijaintiisi kuuluu maa, alue tai osavaltio. Saatamme saada tämän tiedon teknisistä tiedoista (esim. laitteesi IP‑osoitteesta tai kieliasetuksesta) tai maksuvaluutasta.

Tarvitsemme näitä tietoja

 • Spotify‑palvelussa olevan sisällön omistajien kanssa solmimiemme sopimusten maantieteellisten vaatimusten täyttämiseen
 • sinulle olennaisen sisällön ja mainonnan toimittamiseen.

Laitteesi anturitiedot

Liikkeen tai suunnan luomat mobiilianturitiedot, jos niitä tarvitaan näitä tietoja edellyttävien Spotify‑palvelun ominaisuuksien tarjoamiseen. Nämä ovat laitteesi keräämiä tietoja siitä, miten liikut tai pitelet laitettasi.

Äänitiedot

Jos alueellasi on saatavilla ääniominaisuuksia ja olet valinnut käyttää niitä, keräämme ja käsittelemme äänitietoja. Äänitiedoilla tarkoitetaan äänestäsi tehtyjä tallenteita sekä näiden tallenteiden tekstiksi kirjoitettua muotoa.

Lisätietoja eri ääniominaisuuksien toiminnasta ja hallinnasta sekä käytöstä poistamisesta on äänikomentokäytännössämme.

Maksu‑ ja ostotiedot

Jos ostat jotakin Spotifylta tai rekisteröidyt maksettuun palveluun tai kokeilujaksolle, käsittelemme maksutietojasi.

Kerättävien henkilötietojen tarkka laatu ja käyttö vaihtelee maksutavan mukaan. Kyseessä voivat olla seuraavat tiedot:

 • nimi
 • syntymäpäivä
 • maksutavan tyyppi (esim. luotto‑ tai debit‑kortti)
 • debit‑ tai luottokorttia käytettäessä kortin tyyppi, voimassaolon päättymispäivä sekä osa kortin numerosta (Huomautus: turvallisuussyistä emme koskaan tallenna korttisi koko numeroa.)
 • postinumero
 • matkapuhelinnumero
 • osto‑ ja maksuhistorian tiedot.

Kysely‑ ja tutkimustiedot

Kun osallistut kyselyyn tai käyttäjätutkimukseen, keräämme ja käytämme antamiasi henkilötietoja.

Vastaanottajaryhmät, joille henkilötietoja voidaan luovuttaa

Tässä osiossa eritellään, kuka vastaanottaa henkilötiedot, jotka kerätään tai luodaan Spotify‑palvelun käyttösi aikana.

Julkisesti saatavilla olevat tiedot

Seuraavat henkilötiedot ovat aina julkisesti saatavilla Spotify‑palvelussa:

 • profiilinimesi
 • profiilikuvasi
 • julkiset soittolistasi
 • muu Spotify‑palvelussa julkaisemasi sisältö sekä niihin mahdollisesti liittyvät otsikot, kuvaukset ja kuvat
 • ketä seuraat Spotifyssa
 • seuraajasi Spotify‑palvelussa.

Sinä tai muut käyttäjät voitte jakaa tiettyjä julkisesti saatavilla olevia tietoja kolmansien osapuolien palveluissa, kuten sosiaalisessa mediassa tai viestialustoilla. Näihin kuuluvat seuraavat:

 • profiilisi
 • mikä tahansa Spotifyssa julkaisemasi sisältö ja kyseisen sisällön tiedot
 • soittolistasi ja niihin mahdollisesti liittyvät otsikot, kuvaukset ja kuvat.

Kun tällainen jako tapahtuu, kolmannen osapuolen palvelu saattaa tallentaa siitä kopion omien ominaisuuksiensa tukea varten.

Vapaavalintaisesti jakamasi henkilötiedot

Jaamme ainoastaan seuraavia henkilötietoja alla olevassa taulukossa mainituille vastaanottajille,

 • kun olet valinnut käyttää Spotify‑palvelun ominaisuutta tai kolmannen osapuolen sovellusta, palvelua tai laitetta, ja meidän on jaettava henkilötiedot, jotta käyttö olisi mahdollista
 • jos muutoin annat meille suostumuksesi henkilötietojen jakamiseen. Voit tehdä näin esimerkiksi silloin, kun valitset asiaankuuluvan asetuksen Spotify‑palvelussa tai kun annat suostumuksesi.

Vastaanottajaryhmät

Vapaavalintaisesti jakamiesi tietojen kategoriat

Jakamisen syy

Kolmansien osapuolien sovellukset, palvelut ja laitteet, jotka yhdistät Spotify‑tiliisi

 • Käyttäjätiedot
 • Käyttöä koskevat tiedot

Spotify‑tilisi yhdistäminen tai Spotify‑palvelun käytön mahdollistaminen yhdessä kolmansien osapuolien sovellusten, palvelujen tai laitteiden kanssa

Tällaisia kolmansien osapuolien sovelluksia, palveluita tai laitteita ovat muun muassa seuraavat:

 • sosiaalisen median sovellukset
 • kaiutinlaitteet
 • televisiot
 • ajoneuvoalustat
 • ääniavustajat.

Voit tarkastella ja poistaa useita kolmansien osapuolien yhteyksiä tilisi Sovellukset‑kohdassa.

Tukiyhteisö

 • Käyttäjätiedot

Spotifyn tukiyhteisöpalvelun käytön mahdollistaminen

Kun rekisteröit tilin Spotifyn tukiyhteisöön, pyydämme sinua luomaan profiilinimen. Se näytetään julkisesti kaikille, jotka käyttävät Spotifyn tukiyhteisöä. Näytämme myös kaikki julkaisemasi kysymykset ja kommentit.

Muut Spotify‑käyttäjät

 • Käyttäjätiedot
 • Käyttöä koskevat tiedot
 • Äänitiedot

Spotify‑palvelun käyttötietojesi jakaminen muille Spotify‑käyttäjille. Näihin voivat kuulua seuraajasi Spotifyssa.

Esimerkiksi Sosiaaliset asetukset ‑kohdassa voit valita jakaa äskettäin kuuntelemasi artistit ja soittolistasi profiilissasi. Voit myös luoda jaetun soittolistan muiden käyttäjien kanssa tai liittyä jaettuun soittolistaan. Jaetuista soittolistoista saat yhteisiä suosituksia kuuntelutapahtumiesi perusteella.

Artistit ja levy‑yhtiöt

 • Käyttäjätiedot

Uutisten tai kampanjatarjousten vastaanottaminen artisteilta, levy‑yhtiöiltä tai muilta kumppaneilta

Voit valita jakaa käyttäjätietosi tätä tarkoitusta varten. Voit muuttaa mielesi ja peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.

Mahdollisesti jaettavat tiedot

Tässä taulukossa on tietoja siitä, kenelle jaamme tietoja ja mistä syystä.

Vastaanottajaryhmät

Tietokategoriat

Jakamisen syy

Palveluntarjoajat

 • Käyttäjätiedot
 • Katuosoitetiedot
 • Käyttöä koskevat tiedot
 • Äänitiedot
 • Maksu‑ ja ostotiedot
 • Kysely‑ ja tutkimustiedot

Spotifylle tarjottujen palvelujen tuottamisen mahdollistaminen

Palveluntarjoajiin kuuluvat ne, jotka palkkaamme

 • antamaan asiakastukea
 • ylläpitämään Spotify‑palvelun tarjoamiseen tarvittavaa infrastruktuuria
 • avustamaan järjestelmiemme ja palvelujemme suojaamisessa ja turvaamisessa (esim. Googlen reCAPTCHA)
 • auttamaan Spotifyn (ja kumppaneidemme) tuotteiden, palvelujen, tapahtumien ja kampanjoiden markkinoinnissa.

Maksukumppanit

 • Käyttäjätiedot
 • Maksu‑ ja ostotiedot

Maksujen käsittely ja petosten torjunta

Mainontakumppanit

 • Käyttäjätiedot
 • Käyttöä koskevat tiedot

Avustaminen entistä osuvamman mainonnan toimittamisessa Spotify‑palvelussa sekä mainosten tehokkuuden mittaamisessa

Mainoskumppanimme esimerkiksi auttavat meitä toimittamaan kohdennettua mainontaa. Katso Sinun oikeutesi ‑kohdasta lisätietoja kohdennetusta mainonnasta.

Markkinointikumppanit

 • Käyttäjätiedot
 • Käyttöä koskevat tiedot

Spotifyn markkinointi kumppaneidemme kanssa. Jaamme tiettyjä käyttäjätietoja ja käyttöä koskevia tietoja näille kumppaneille, kun se on välttämätöntä seuraavia tarkoituksia varten:

 • osallistumisesi mahdollistaminen Spotify‑kampanjoihin, mukaan lukien kokeilujaksoihin tai muihin pakettitarjouksiin
 • Spotifyn markkinointi mediassa ja muissa verkkopalveluissa julkaistavissa mainoksissa
 • meidän ja kumppaneidemme auttaminen Spotifyn kampanjoiden tehokkuuden mittaamisessa.

Esimerkkejä kumppaneista:

 • markkinointi‑ tai sponsorikumppanit
 • verkkosivustot ja mobiilisovellukset, jotka myyvät meille mainostilaa palveluissaan
 • laite‑, sovellus‑ ja mobiilikumppanit, jotka myös tarjoavat Spotify‑kampanjoita.

Kumppanimme voivat myös yhdistää meidän jakamiimme henkilötietoihin muita sinusta keräämiään tietoja esimerkiksi tavoista, joilla käytät heidän palvelujaan. Me ja kumppanimme voimme käyttää näitä tietoja tuottaaksemme sinulle tarjouksia, kampanjoita tai muita markkinointitoimia, joiden uskomme olevan olennaisia sinulle.

Isännöintialustat

 • Käyttöä koskevat tiedot

Isännöintialustat isännöivät podcasteja, jotta ne voivat toimittaa niitä sinulle. Jaamme isännöintialustalle tiettyjä tietoja, kuten IP‑osoitteesi, kun kuuntelet podcastia. Mahdollistamme myös podcastien striimaamisen muilta isännöintialustoilta, joita Spotify ei omista.

Podcastien tarjoajien pitäisi kertoa ohjelman tai jakson kuvauksessa, mikä alusta isännöi podcastia. Tarkista isännöintialustan omasta tietosuojakäytännöstä, miten isännöintialusta käyttää sille jaettuja tietoja.

Akateemiset tutkijat

 • Käyttäjätiedot
 • Käyttöä koskevat tiedot

Tilastollisen analyysin ja akateemisen tutkimuksen kaltaiset tarkoitukset, mutta vain pseudonymisoidussa muodossa. Tietojen pseudonymisointi tarkoittaa, että tietosi ovat tunnistettavissa koodilla sen sijaan, että siihen käytettäisiin nimeäsi tai muita tietoja, joista sinut voidaan tunnistaa suoraan.

Muut Spotify‑konsernin yritykset, mukaan lukien Spotifyn ostamat yritykset

 • Käyttäjätiedot
 • Katuosoitetiedot
 • Käyttöä koskevat tiedot
 • Äänitiedot
 • Maksu‑ ja ostotiedot
 • Kysely‑ ja tutkimustiedot

Päivittäisen liiketoimintamme suorittaminen sekä Spotify‑palvelun ja ostettujen yritysten palvelujen ylläpito, parantaminen ja tarjoaminen sinulle

Esimerkiksi:

 • sen mahdollistaminen, että konsernin eri yrityksissä työskentelevät työntekijämme voivat kehittää ja parantaa Spotify‑palvelun ominaisuuksia
 • tietojen jakaminen mittausyrityksille Spotify‑palvelussa toimitettavien mainoskampanjoiden tehokkuuden mittaamista varten
 • tietojen jakaminen podcast‑yrityksillemme, jotta ymmärtäisimme käyttäjien kuuntelutrendejä paremmin.

Lainvalvonta‑ ja muut viranomaiset tai oikeudenkäynnin muut osapuolet

 • Käyttäjätiedot
 • Käyttöä koskevat tiedot

Kun hyvässä uskossa katsomme jakamisen olevan välttämätöntä esimerkiksi seuraavista syistä:

 • lakisääteisen velvoitteen noudattaminen
 • oikeudelliseen vaatimukseen (kuten etsintälupaan, oikeuden päätökseen tai haasteeseen) vastaaminen
 • meidän tai kolmannen osapuolen seuraaviin liittyvä perusteltu etu:
  • kansallinen turvallisuus
  • lainvalvonta
  • oikeudenkäynti
  • rikostutkinta
  • jonkun turvallisuuden suojaaminen
  • kuoleman tai välittömän ruumiillisen vamman ehkäiseminen.

Liiketoimintaamme ostavat tahot

 • Käyttäjätiedot
 • Katuosoitetiedot
 • Käyttöä koskevat tiedot
 • Äänitiedot
 • Maksu‑ ja ostotiedot
 • Kysely‑ ja tutkimustiedot

Liiketoimintamme myynti ostajalle tai mahdolliselle ostajalle tai liiketoimintamme myynnistä neuvotteleminen

Tässä tapauksessa saatamme siirtää henkilötietosi seuraajallemme tai tytäryhtiöllemme osana liiketointa.

Henkilötietojen säilyttämisen kriteerit

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeen Spotify‑palvelun toimittamiseksi sinulle sekä Spotifyn oikeutettujen ja olennaisten liiketoimintatarkoitusten vuoksi, joihin kuuluvat muun muassa seuraavat:

 • Spotify‑palvelun toiminnan ylläpito
 • tietoon perustuvien päätösten tekeminen uusista ominaisuuksista ja tarjonnasta
 • lakisääteisten velvoitteidemme noudattaminen
 • riitojen ratkaiseminen.

Tässä on joitakin säilytysaikakategorioitamme ja tietoa niiden määrittelykriteereistä:

 • Tiedot, joita säilytetään, kunnes poistat ne
  Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan henkilötietosi. Katso Sinun oikeutesi ‑kohdasta lisätietoja tietojesi poistamisesta ja tilanteista, joissa voimme noudattaa pyyntöäsi.

  Joitakin henkilötietoja voit poistaa itse suoraan Spotify-palvelussa. Voit esimerkiksi muokata profiilikuvaasi tai poistaa sen. Sellaisia henkilötietoja, joita käyttäjä voi itse tarkastella ja päivittää, säilytetään niin kauan kuin käyttäjä päättää säilyttää ne, ellei niitä koske jokin jäljempänä kuvatuista rajoitetuista tarkoituksista.
 • Tiedot, jotka vanhenevat tietyn ajan jälkeen
  Olemme asettaneet tiettyjä säilytysaikoja, jotta osa tiedoista vanhenee tietyn ajanjakson jälkeen. Esimerkiksi hakukyselyjen kautta mahdollisesti luovutetut henkilötiedot poistetaan yleensä 90 päivän kuluttua.
 • Tiedot, joita säilytetään Spotify‑tilisi poistamiseen saakka
  Säilytämme joitakin tietoja, kunnes Spotify‑tilisi poistetaan. Tällaisia tietoja ovat muun muassa Spotify-käyttäjätunnuksesi ja profiilitietosi. Säilytämme tavallisesti myös striimaushistorian niin kauan kuin tili on olemassa, jotta voimme tarjota aiemmin kuunneltuun sisältöön perustuvia soittolistoja sekä kuuntelutottumuksiin perustuvia personoituja suosituksia (esimerkiksi Aikakapseli- ja Kesämuistoja-soittolistat). Kun Spotify‑tilisi poistetaan, tämän kategorian tiedot poistetaan tai niiden yhdistäminen sinuun estetään.
 • Tiedot, joita säilytetään pitkiä aikoja rajattuihin tarkoituksiin
  Kun tilisi on poistettu, säilytämme joitakin tietoja pitkän ajan mutta erittäin rajattuihin tarkoituksiin. Meillä voi olla esimerkiksi oikeudellinen tai sopimuksellinen velvollisuus säilyttää tiedot. Velvollisuuden perustana voivat olla tietojen säilytystä koskevat lait, hallituksen määräykset tietojen säilyttämisestä tutkintaa varten tai tietojen säilyttäminen oikeudenkäyntiä varten. Voimme säilyttää myös Spotify‑palvelusta poistettuja tietoja rajoitetun ajan. Voimme tehdä näin
  • käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi
  • käyttäjien suojaamiseksi haitalliselta sisällöltä alustalla.
   Näin voimme tutkia mahdollisia käyttöohjeidemme ja alustasääntöjemme rikkomuksia. Jos taas vastaavasti laki vaatii meitä poistamaan laitonta sisältöä, teemme niin.

Näin voimme tutkia mahdollisia käyttöohjeidemme ja alustasääntöjemme rikkomuksia. Jos taas vastaavasti laki vaatii meitä poistamaan laitonta sisältöä, teemme niin.

Omat oikeutesi

Tietosuojalait, mukaan lukien yleinen tietosuoja‑asetus (”GDPR”), antavat yksilöille heidän henkilötietojaan koskevia oikeuksia.

Jotkin oikeudet ovat voimassa ainoastaan silloin, kun Spotify käyttää tiettyä ”oikeusperustetta” tietojesi käsittelyyn. Oikeusperusteet ja se, milloin Spotify käyttää kutakin niistä, eritellään tietosuojakäytäntömme kohdassa 4.

Alla oleva taulukko sisältää

 • omat oikeutesi
 • tilanteet, joissa niitä sovelletaan (kuten vaadittu oikeusperuste)
 • oikeuksiesi käyttötavat.

Sinulla on oikeus…

Miten?

Tiedonsaanti

saada tietoa henkilötiedoistasi, joita käsittelemme, sekä niiden käsittelytavasta

Ilmoitamme sinulle

Käyttöoikeudet

päästä tarkastelemaan sinua koskevia henkilötietoja, joita käsittelemme

Toimi jommallakummalla seuraavista tavoista, jos haluat saada henkilötietosi Spotifylta:

Lisätietoja siitä, mitä tietoja voit pyytää tarkasteltavaksi, on kohdassa Jäljennöksen saaminen henkilötiedoistasi.

Oikaiseminen

pyytää, että muokkaamme tai päivitämme henkilötietojasi, jos niissä on virheitä tai puutteita

Voit muokata käyttäjätietojasi tilisi Muokkaa profiilia ‑osiossa tai kun otat yhteyttä meihin.

Poistaminen

pyytää meitä poistamaan tiettyjä henkilötietojasi

Voit esimerkiksi pyytää meitä poistamaan henkilötiedot,

 • joita emme enää tarvitse tarkoitukseen, jota varten ne kerättiin
 • joita käsittelemme suostumuksen oikeusperusteella, ja peruutat suostumuksesi
 • kun vastustat (katso alla kohta Vastustaminen) ja
  • teet perustellun vastalauseen
  • vastustat suoramarkkinointia.

On tilanteita, joissa Spotify ei voi poistaa tietojasi. Näitä ovat muun muassa seuraavat:

 • Tietoja on edelleen välttämätöntä käsitellä tarkoituksessa, johon ne on kerätty.
 • Spotifyn etu tietojen käyttöön syrjäyttää sinun etusi saada tiedot poistettua. Tällainen tilanne syntyy esimerkiksi silloin, jos tarvitsemme tietoja palvelujemme suojaamiseen petokselta.
 • Spotifylla on lakisääteinen velvoite säilyttää tiedot.
 • Spotify tarvitsee tietoja oikeusvaatimusten laatimiseen, käsittelyyn tai puolustamiseen. Tällainen tilanne syntyy esimerkiksi, jos tiliäsi koskee ratkaisematon ongelma.

Voit poistaa henkilötiedot Spotifysta monella eri tavalla:

 • Jos haluat poistaa äänisisältöä profiilistasi, valitse haluamasi sisältö ja sitten sen poisto. Voit esimerkiksi poistaa soittolistoja profiilistasi tai kappaleen soittolistaltasi.
 • Jos haluat pyytää muiden henkilötietojesi poistoa Spotifysta, noudata tukisivulla olevia ohjeita. Näihin tietoihin kuuluvat käyttäjätiedot, käyttöä koskevat tiedot ja muut tiedot, jotka on lueteltu tietosuojakäytännön kohdassa 3.
 • Voit myös ottaa meihin yhteyttä ja pyytää tietojen poistamista.

Rajoittaminen

pyytää, että lopetamme kaikkien tai joidenkin henkilötietojesi käsittelyn

Voit tehdä näin, jos

 • henkilötiedoissasi on virheitä
 • käsittelymme on lainvastaista
 • emme tarvitse tietojasi tiettyä tarkoitusta varten
 • vastustat käsittelyä ja arvioimme vastustuspyyntöäsi. Katso kohta Vastustaminen alla.

Voit pyytää meitä lopettamaan tämän käsittelyn tilapäisesti tai pysyvästi.

Voit käyttää rajoitusoikeutta, kun otat yhteyttä meihin.

Vastustaminen

vastustaa sitä, että käsittelemme henkilötietojasi

Voit tehdä näin, jos

 • Spotify käsittelee henkilötietojasi oikeutetun edun oikeusperusteella
 • Spotify käsittelee henkilötietojasi kohdennettua mainontaa varten.

Voit käyttää vastustusoikeutta näin:

 • Spotify‑palvelun asetuksilla voit laittaa pois päältä tai säätää joitakin ominaisuuksia, jotka käsittelevät henkilötietojasi. Katso tämän osion lopusta, miten voit hallita kohdennettua mainontaa.
 • ota meihin yhteyttä

Tietojen siirtäminen

pyytää henkilötiedoistasi kopio sähköisessä muodossa ja oikeus siirtää kyseiset henkilötiedot osapuolen palveluun käyttöä varten

Voit pyytää meitä siirtämään tietosi, kun käsittelemme henkilötietojasi suostumuksen tai sopimuksen täytäntöönpanemisen oikeusperusteella. Spotify pyrkii kuitenkin täyttämään kaikki pyynnöt mahdollisuuksien rajoissa.

Saat tietoa siirto‑oikeuden käytöstä edeltä osiosta Pääsy.

Automaattisen päätöksenteon esto

olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen päätöksentekoon (päätökset ilman ihmisen osallistumista), kuten profilointiin, kun päätöksellä olisi sinua koskeva oikeusvaikutus tai se vaikuttaisi sinuun vastaavalla tavalla merkittävästi

Spotify ei käytä mitään tällaista automaattista päätöksentekoa Spotify‑palvelussa.

Suostumuksen peruuttaminen

peruuttaa suostumuksesi siihen, että keräämme tai käytämme henkilötietojasi

Voit tehdä tämän, jos Spotify käsittelee henkilötietojasi suostumuksen oikeusperusteella.


Voit peruuttaa suostumuksen

Valituksen tekeminen

ottaa yhteyttä Ruotsin tietosuojaviranomaiseen tai paikalliseen tietosuojaviranomaiseen, jos sinulla on kysymyksiä tai huolia

Ruotsin tietosuojaviranomaisen yhteystiedot ovat täällä. Voit myös käydä paikallisen tietosuojaviranomaisen verkkosivustolla.

Kohdennetun mainonnan hallinta

Mitä kohdennettu mainonta on?

 • Käytämme kolmansien osapuolien tietoja sinusta mainonnan muokkaamiseen entistä osuvammaksi sinulle. Tätä kutsutaan myös kiinnostuksiin perustuvaksi mainonnaksi.
 • Kohdennettua mainontaa on esimerkiksi se, että mainoskumppanilla on tietoa, jonka mukaan saatat pitää autoista. Näin voimme näyttää sinulle automainoksia.

Kohdennetun mainonnan hallinta:

 • Voit hallita kohdennettua mainontaa tilisi Yksityisyysasetukset‑kohdan Kohdennetut mainokset ‑osiossa.
 • Voit myös hallita joidenkin podcastien kohdennettua mainontaa jaksoon merkityssä ohjelman kuvauksessa olevasta linkistä. Tämä koskee podcasteja, joissa sisällöntuottaja rahoittaa podcastiaan lisäämällä siihen mainoksia. Näitä valintoja hallitsee podcastin isännöintipalvelu, joka ei välttämättä ole Spotify.

Jos olet kieltäytynyt kohdennetuista mainoksista yksityisyysasetuksissa, saatat silti saada mainoksia. Niin voi tapahtua esimerkiksi maksuttomassa palveluvaihtoehdossamme, mutta myös maksullisessa palveluvaihtoehdossamme tietyin edellytyksin (esim. podcast‑mainonta). Tällainen mainonta perustuu rekisteröintitietoihisi ja tällä hetkellä palveluissamme kuuntelemaasi sisältöön. Jos esimerkiksi kuuntelet ruoanlaittopodcastia, saatat kuulla mainoksen monitoimikoneesta.

Tietoa henkilötietojen lähteestä

Sen lisäksi että keräämme tietojasi, kun rekisteröidyt Spotify‑palveluun, päivität tilisi tai käytät Spotify‑palvelua, voimme vastaanottaa tiettyjä tietoja myös muista (”kolmannen osapuolen”) lähteistä. Seuraavassa taulukossa esitetään kolmansien osapuolien kategoriat.

Kolmansien osapuolien kategoriat

Kuvaus

Tietokategoriat

Todennuskumppanit

Jos rekisteröidyt palveluidemme käyttäjäksi tai kirjaudut sisään palveluihimme toisen palvelun kautta, kyseinen palvelu lähettää tietosi meille. Tietojen avulla luomme sinulle tilin palveluumme.

Käyttäjätiedot

Kolmansien osapuolien sovellukset, palvelut ja laitteet, jotka yhdistät Spotify‑tiliisi

Jos yhdistät Spotify‑tilisi kolmannen osapuolen sovellukseen, palveluun tai laitteisiin, saatamme kerätä ja käyttää niistä tietoja. Tietojen kerääminen mahdollistaa integraation.

Näitä kolmansien osapuolien sovelluksia, palveluita tai laitteita voivat olla esimerkiksi seuraavat:

 • sosiaalinen media
 • laitteet, kuten
  • äänentoisto (esim. kaiuttimet ja kuulokkeet)
  • älykellot
  • televisiot
  • matkapuhelimet ja tabletit
  • ajoneuvot (esim. autot)
  • pelikonsolit
 • palvelut tai alustat, kuten ääniavustajat tai sisältöalustat.

Pyydämme sinulta lupaa ennen kuin keräämme tietojasi tietyiltä kolmansilta osapuolilta.

Käyttäjätiedot

Käyttöä koskevat tiedot

Tekniset palvelukumppanit

Työskentelemme yhdessä teknisten palvelukumppaneiden kanssa, ja saamme heiltä tiettyjä tietoja. Näihin kuuluu IP‑osoitteiden yhdistäminen epätarkkoihin sijaintitietoihin (kuten maahan, alueeseen, kaupunkiin tai osavaltioon).

Tämän ansiosta Spotify voi tarjota Spotify‑palvelun, sisältöä ja ominaisuuksia.

Teemme yhteistyötä myös suojauspalvelujen tuottajien kanssa, jotta voimme suojata käyttäjätilit.

Käyttäjätiedot

Käyttöä koskevat tiedot

Maksukumppanit ja myyjät

Jos päätät maksaa kolmannen osapuolen (kuten puhelinoperaattorin) kautta tai laskulla, saatamme saada tietoja maksukumppaneiltamme.

Näin voimme

 • lähettää sinulle laskuja
 • käsitellä maksusi
 • toimittaa sinulle ostamasi tuotteet tai palvelut.

Jos ohjaamme sinut myyjän puoleen, saamme myyjältä ostoosi liittyviä tietoja. Saatamme esimerkiksi ohjata sinut kolmannen osapuolen alustalla olevaan artistin oheistuotekauppaan tai kolmannen osapuolen lippuverkkokauppaan.

Näiden tietojen vastaanottaminen auttaa meitä

 • laskemaan meille mahdollisesti kuuluvat provisiot
 • analysoimaan myyjäkumppanisuhteen tehokkuutta
 • ymmärtämään kiinnostuksen kohteitasi.

Maksu‑ ja ostotiedot

Mainonta‑ ja markkinointikumppanit

Saamme tietyiltä mainonta‑ tai markkinointikumppaneilta päätelmiä. Päätelmät ovat kumppanien käsitys kiinnostuksen kohteistasi ja mieltymyksistäsi.

Näin voimme toimittaa entistä osuvampia mainoksia ja markkinointia.

Käyttöä koskevat tiedot

Yrityskaupalla hankitut yritykset

Saatamme saada sinusta tietoja ostamiltamme yrityksiltä. Tällä kehitetään palvelujamme, tuotteitamme ja tarjontaamme.

Käyttäjätiedot

Käyttöä koskevat tiedot

Kansainväliset tiedonsiirrot

Liiketoimintansa luonteesta johtuen Spotify jakaa henkilötietojasi yli valtiorajojen Spotify‑konsernin yhtiöille, alihankkijoille ja kumppaneille toimiessaan tietosuojakäytännössä kuvatulla tavalla. Ne saattavat käsitellä henkilötietoja maissa, joiden tietosuojalainsäädännön ei katsota olevan yhtä tiukka kuin EU‑lakien tai lakien, jotka ovat voimassa asuinalueellasi. Lait eivät esimerkiksi välttämättä anna sinulle samoja oikeuksia omiin tietoihisi.

Kun siirrämme henkilötietoja valtiorajojen yli, työkaluilla

 • varmistamme, että tietojen siirto noudattaa sovellettavaa lakia
 • pyrimme antamaan EU‑tasoisen suojan tiedoillesi.

Varmistamme seuraavien oikeusmekanismien avulla, että kukin tiedonsiirto noudattaa sovellettavaa EU‑lainsäädäntöä:

 • Vakiosopimuslausekkeet. Näissä lausekkeissa edellytetään, että kolmas osapuoli suojaa tietosi ja antaa sinulle EU‑tasoiset oikeudet ja suojan. Käytämme vakiosopimuslausekkeita esimerkiksi siirtäessämme henkilötietojasi isännöintipalvelujen tarjoajallemme, joka käyttää Yhdysvalloissa sijaitsevia palvelimia. Voit käyttää vakiosopimuslausekkeiden alaisia oikeuksiasi, kun otat yhteyttä meihin tai henkilötietojasi käsittelevään kolmanteen osapuoleen.
 • Riittävyyttä koskevat päätökset. Tämä tarkoittaa, että siirrämme tietoja Euroopan talousalueen ulkopuolisiin maihin, joissa on Euroopan komission määritelmän mukaisesti riittävät henkilötietoja suojaavat lait. Siirrämme esimerkiksi henkilötietojasi Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Kanadassa, Japanissa, Korean tasavallassa ja Sveitsissä sijaitseville toimittajille.

Tunnistamme ja käytämme myös tarvittavia lisäsuojatoimia kussakin tietojen siirrossa. Käytämme esimerkiksi seuraavia:

 • tekniset suojauskeinot, kuten salaus ja pseudonymisointi
 • käytäntöjä ja prosesseja, joilla haastetaan suhteettomat tai laittomat valtion viranomaisten pyynnöt.

Jäljennöksen saaminen henkilötiedoistasi

Saat henkilötietosi tilisivusi yksityisyysasetuksissa olevasta Lataa omat tiedot ‑työkalusta tai ottamalla meihin yhteyttä. Voit ladata kolme eri tiedostoa henkilötiedoistasi joko erikseen tai kaikki kerralla. Tiedostot sisältävät seuraavat tiedot (jos ne koskevat sinua):


Tilin tiedot

 • Soittolistat
 • Haut
 • Striimaushistoria kuluneen vuoden ajalta
 • Luettelo omaan kirjastoosi tallennetuista kohteista
 • Seuraajiesi määrä ja niiden tilien määrä, joita seuraat
 • Maksu‑ ja tilaustiedot
 • Käyttäjätiedot
 • Päätelmät
 • Äänisyötteet
 • Vuorovaikutus podcasteissa
 • Jaksot (Spotify‑palvelussa luomiisi podcasteihin liittyvä data)
 • Perhetilauksen tiedot
 • Spotify for Artists ‑tiedot

Laajennettu striimaushistoria

 • Laaja striimaushistoria tilisi luomisesta alkaen

Tekniset lokitiedot

 • Tekniset lokitiedot, joita olemme keränneet tililtäsi Spotify‑palvelun tarjoamista ja vianmääritystä varten

Jos olet pyytänyt jäljennöstä henkilötiedoistasi joko Lataa omat tiedot ‑työkalun tai tukitiimimme kautta, sinun pitäisi saada sähköpostiviesti, jossa kerrotaan, että tietosi ovat valmiit ladattaviksi.

Ota meihin yhteyttä

Tarjoamme nämä tiedot, jotta ymmärtäisit, miten henkilötietojasi käsitellään Spotify‑palvelussa, ja jotta osaisit hyödyntää tietosuojaoikeuksiasi ja käytettävissäsi olevia vaihtoehtoja. Jos emme ole onnistuneet tässä, ota meihin yhteyttä! Vastaamme mielellämme kysymyksiisi, jotka koskevat lataamiasi henkilötietoja tai antamiamme tietoja ja sitä, miten niitä sovelletaan Spotify‑palvelun käyttöön sinun tapauksessasi.

Meihin saa parhaiten yhteyden lähettämällä sähköpostia osoitteeseen privacy@spotify.com.

Oliko tästä artikkelista apua?