Bekijk onze hulp op Twitter of Facebook:

TwitterFacebook

Informatie over artikel 15 van de AVG

We hechten enorm veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonlijke gegevens, en dat zal altijd zo blijven. Hieronder vind je de informatie die Spotify op basis van artikel 15 van de AVG moet verstrekken over de verwerking van je persoonlijke gegevens.

Bevestigen of er wel of geen persoonlijke gegevens van je worden verwerkt

Als je gebruikmaakt van de Spotify-service, verwerken we je persoonlijke gegevens op de wijze die hieronder wordt beschreven en waarop verder wordt ingegaan in ons Privacybeleid.

Categorieën, doel van de verwerking, relevante ontvangers en bronnen voor de verzameling van persoonlijke gegevens

Hieronder vind je informatie over de categorieën persoonlijke gegevens die we over je verwerken, de bijbehorende doelen van de verwerking, de ontvangers aan wie persoonlijke gegevens kunnen worden verstrekt en, indien de persoonlijke gegevens niet rechtstreeks van jou worden verzameld, informatie over de gegevensbron.


Doel van de verwerking
Ontvangers of categorieën van ontvangers* Ontvangers van gepseudonimiseerde persoonlijke gegevens*** Bron (als de gegevens niet rechtstreeks van jou afkomstig zijn)


Het aanbieden en personaliseren van de Spotify-service.

Om problemen met de Spotify-service te begrijpen, te diagnosticeren, op te lossen en te verhelpen.

Voor het evalueren en ontwikkelen van nieuwe functies, technologieën en verbeteringen van de Spotify-service.

Voor marketing-, promotie- en reclamedoeleinden.

Om aan wettelijke verplichtingen en rechtshandhavingsverzoeken te voldoen.

Het nakomen van contractuele verplichtingen met derden, bijvoorbeeld licentieovereenkomsten en het nemen van passende maatregelen met betrekking tot meldingen van inbreuk op intellectueel eigendom en ongepaste inhoud.

Het verwerken van je betaling.

Het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Het uitvoeren van bedrijfsplanning, rapportage en prognose.
 


Andere bedrijven binnen de Spotify Group voor de dagelijkse bedrijfsvoering.

Dienstverleners die namens ons werken en die mogelijk toegang moeten hebben tot bepaalde persoonsgegevens om hun diensten aan ons te kunnen leveren.

Applicaties die aan je account zijn gekoppeld of die je gebruikt om je aan te melden bij Spotify. (Applicaties en apparaten van derden)

Gebruikers van de ondersteuningscommunity als je openbare opmerkingen, vragen of adviezen hebt geplaatst in de ondersteuningscommunity. (Spotify-ondersteuningscommunity)

Indien je ons hiervoor toestemming hebt gegeven: artiesten en platenmaatschappijen om je nieuws en aanbiedingen te kunnen sturen. (Artiesten en platenmaatschappijen)

Je mobiele provider of andere dienstverlener die je gebruikt voor het ontvangen van de Spotify-service. (Spotify-partners)

Gerechtelijke autoriteiten in gevallen waarin we te goeder trouw van mening zijn dat we informatie moeten vrijgeven om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om te reageren op geldige juridische procedures, zoals een huiszoekingsbevel, een gerechtelijk bevel of een dagvaarding. (Wetshandhavingsinstanties en gegevensbeschermingsautoriteiten)
 

Waar nodig in het geval van een bedrijfsovername of fusie, waarover je een passende voorafgaande kennisgeving zult ontvangen. (Kopers van ons bedrijf)
 


Wetenschappelijke onderzoekers voor activiteiten zoals statistische analyse en academisch onderzoek. (Wetenschappelijke onderzoekers

Partners in de muziekindustrie om hen inzicht te geven in de prestaties van de inhoud die ze aan ons licentiëren, zodat je naar streaminginhoud kunt blijven luisteren via de Spotify-service. (Artiesten en platenmaatschappijen)

Marketingpartners om ons te helpen met promotie-inspanningen en adverteerders die ervoor zorgen dat we een gratis service kunnen aanbieden. (Serviceverleners en advertentiepartners)
 


Als je gebruikmaakt van een dienst van derden om een account aan te maken, ontvangen we je persoonlijke gegevens via de desbetreffende dienst van derden, mits je die dienst van derden toestemming hebt gegevens om je persoonlijke gegevens met ons te delen.*
 
Doel van de verwerking Ontvangers of categorieën van ontvangers* Ontvangers van gepseudonimiseerde persoonlijke gegevens*** Bron (als de gegevens niet rechtstreeks van jou afkomstig zijn)


Het aanbieden en personaliseren van de Spotify-service.

Om problemen met de Spotify-service te begrijpen, te diagnosticeren, op te lossen en te verhelpen.

Voor het evalueren en ontwikkelen van nieuwe functies, technologieën en verbeteringen van de Spotify-service.

Voor marketing-, promotie- en reclamedoeleinden.

Om aan wettelijke verplichtingen en rechtshandhavingsverzoeken te voldoen.

Het nakomen van contractuele verplichtingen met derden, bijvoorbeeld licentieovereenkomsten en het nemen van passende maatregelen met betrekking tot meldingen van inbreuk op intellectueel eigendom en ongepaste inhoud.

Het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Het uitvoeren van bedrijfsplanning, rapportage en prognose.
 

Andere bedrijven binnen de Spotify Group voor de dagelijkse bedrijfsvoering.

Dienstverleners die namens ons werken en die mogelijk toegang moeten hebben tot bepaalde persoonsgegevens om hun diensten aan ons te kunnen leveren.

Applicaties die aan je account zijn gekoppeld of die je gebruikt om je aan te melden bij Spotify. (Applicaties en apparaten van derden)

Gebruikers van de ondersteuningscommunity als je openbare opmerkingen, vragen of adviezen hebt geplaatst in de ondersteuningscommunity. (Spotify-ondersteuningscommunity)

Gerechtelijke autoriteiten in gevallen waarin we te goeder trouw van mening zijn dat we informatie moeten vrijgeven om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om te reageren op geldige juridische procedures, zoals een huiszoekingsbevel, een gerechtelijk bevel of een dagvaarding. (Wetshandhavingsinstanties en gegevensbeschermingsautoriteiten)
 

Waar nodig in het geval van een bedrijfsovername of fusie, waarover je een passende voorafgaande kennisgeving zult ontvangen. (Kopers van ons bedrijf)
 

Wetenschappelijke onderzoekers voor activiteiten zoals statistische analyse en academisch onderzoek. (Wetenschappelijke onderzoekers

Partners in de muziekindustrie om hen inzicht te geven in de prestaties van de inhoud die ze aan ons licentiëren, zodat je naar streaminginhoud kunt blijven luisteren via de Spotify-service. (Artiesten en platenmaatschappijen)

Marketingpartners om ons te helpen met promotie-inspanningen en adverteerders die ervoor zorgen dat we een gratis service kunnen aanbieden. (Serviceverleners en advertentiepartners)
 

We ontvangen mogelijk persoonlijke gegevens via Applicaties van derden en advertenties die je ontvangt.
Doel van de verwerking Ontvangers of categorieën van ontvangers* Ontvangers van gepseudonimiseerde persoonlijke gegevens*** Bron (als de gegevens niet rechtstreeks van jou afkomstig zijn)


Het aanbieden en personaliseren van de Spotify-service.

Om aan wettelijke verplichtingen en rechtshandhavingsverzoeken te voldoen.

Het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Voor het opsporen van fraude, inclusief frauduleuze betalingen en frauduleus gebruik van de Spotify-service.
 


Andere bedrijven binnen de Spotify Group voor de dagelijkse bedrijfsvoering.

Dienstverleners die namens ons werken en die mogelijk toegang moeten hebben tot bepaalde persoonsgegevens om hun diensten aan ons te kunnen leveren.

Externe partners om je te helpen je adres te verifiëren en het gebruik van bepaalde abonnementen op de Spotify-service mogelijk te maken. (Spotify-partners)

Gerechtelijke autoriteiten in gevallen waarin we te goeder trouw van mening zijn dat we informatie moeten vrijgeven om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om te reageren op geldige juridische procedures, zoals een huiszoekingsbevel, een gerechtelijk bevel of een dagvaarding. (Wetshandhavingsinstanties en gegevensbeschermingsautoriteiten)
 

Waar nodig in het geval van een bedrijfsovername of fusie, waarover je een passende voorafgaande kennisgeving zult ontvangen. (Kopers van ons bedrijf)
 

N.v.t. Wij kunnen persoonlijke gegevens ontvangen via applicaties van derden.

Gegevens die je in staat stellen om spraakfuncties te gebruiken als dergelijke functies beschikbaar zijn in je markt.

Doel van de verwerking Ontvangers of categorieën van ontvangers* Ontvangers van gepseudonimiseerde persoonlijke gegevens*** Bron (als de gegevens niet rechtstreeks van jou afkomstig zijn)

 
Het aanbieden en personaliseren van de Spotify-service.

Voor het evalueren en ontwikkelen van nieuwe functies, technologieën en verbeteringen van de Spotify-service.

Voor marketing-, promotie- en reclamedoeleinden.

Om aan wettelijke verplichtingen en rechtshandhavingsverzoeken te voldoen.

Het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.
 

Andere bedrijven binnen de Spotify Group voor de dagelijkse bedrijfsvoering.

Dienstverleners die namens ons werken en die mogelijk toegang moeten hebben tot bepaalde persoonsgegevens om hun diensten aan ons te kunnen leveren.

Gerechtelijke autoriteiten in gevallen waarin we te goeder trouw van mening zijn dat we informatie moeten vrijgeven om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om te reageren op geldige juridische procedures, zoals een huiszoekingsbevel, een gerechtelijk bevel of een dagvaarding. (Wetshandhavingsinstanties en gegevensbeschermingsautoriteiten)
 

Waar nodig in het geval van een bedrijfsovername of fusie, waarover je een passende voorafgaande kennisgeving zult ontvangen. (Kopers van ons bedrijf)
 

N.v.t.

Wij kunnen persoonlijke gegevens ontvangen via applicaties van derden.

Gegevens die nodig zijn voor het verwerken van betalingen die je verricht en voor het verstrekken van eventuele abonnementen die je hebt.

Doel van de verwerking Ontvangers of categorieën van ontvangers* Ontvangers van gepseudonimiseerde persoonlijke gegevens*** Bron (als de gegevens niet rechtstreeks van jou afkomstig zijn)


Het verwerken van je betaling.

Het aanbieden en personaliseren van de Spotify-service.

Om aan wettelijke verplichtingen en rechtshandhavingsverzoeken te voldoen.

Het nakomen van contractuele verplichtingen met derden, bijvoorbeeld licentieovereenkomsten en het nemen van passende maatregelen met betrekking tot meldingen van inbreuk op intellectueel eigendom en ongepaste inhoud.

Het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Het uitvoeren van bedrijfsplanning, rapportage en prognose.
Voor het opsporen van fraude, inclusief frauduleuze betalingen en frauduleus gebruik van de Spotify-service.
 


Andere bedrijven binnen de Spotify Group voor de dagelijkse bedrijfsvoering.
 
Dienstverleners die namens ons werken en die mogelijk toegang moeten hebben tot bepaalde persoonsgegevens om hun diensten aan ons te kunnen leveren.

Je mobiele provider of andere dienstverlener die je gebruikt voor het ontvangen van de Spotify-service. (Spotify-partners)

Gerechtelijke autoriteiten in gevallen waarin we te goeder trouw van mening zijn dat we informatie moeten vrijgeven om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om te reageren op geldige juridische procedures, zoals een huiszoekingsbevel, een gerechtelijk bevel of een dagvaarding. (Wetshandhavingsinstanties en gegevensbeschermingsautoriteiten)
 

Waar nodig in het geval van een bedrijfsovername of fusie, waarover je een passende voorafgaande kennisgeving zult ontvangen. (Kopers van ons bedrijf)
 

N.v.t. Als je ervoor kiest om voor een dienst of functie te betalen via een factuur, kunnen we gegevens ontvangen van onze betalingspartners, zodat we je facturen kunnen sturen, je betaling kunnen verwerken en je kunnen leveren wat je hebt gekocht.

Gegevens waarmee je kunt deelnemen aan wedstrijden, sweepstakes en enquêtes.

Doel van de verwerking Ontvangers of categorieën van ontvangers* Ontvangers van gepseudonimiseerde persoonlijke gegevens*** Bron (als de gegevens niet rechtstreeks van jou afkomstig zijn)

 
Het uitvoeren van onderzoek, wedstrijden, enquêtes en sweepstakes.

Om aan wettelijke verplichtingen en rechtshandhavingsverzoeken te voldoen.

Het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.
 

 
Andere bedrijven binnen de Spotify Group voor de dagelijkse bedrijfsvoering.

Applicaties die aan je account zijn gekoppeld of die je gebruikt om je aan te melden bij Spotify. (Applicaties en apparaten van derden)

Indien je ons hiervoor toestemming hebt gegeven: artiesten en platenmaatschappijen (Artiesten en platenmaatschappijen) of andere promotiepartners om je nieuws en aanbiedingen te sturen. (Artiesten en platenmaatschappijen)

Dienstverleners die namens ons werken en die mogelijk toegang moeten hebben tot bepaalde persoonsgegevens om hun diensten aan ons te kunnen leveren.

Gerechtelijke autoriteiten in gevallen waarin we te goeder trouw van mening zijn dat we informatie moeten vrijgeven om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om te reageren op geldige juridische procedures, zoals een huiszoekingsbevel, een gerechtelijk bevel of een dagvaarding. (Wetshandhavingsinstanties en gegevensbeschermingsautoriteiten)
 

Waar nodig in het geval van een bedrijfsovername of fusie, waarover je een passende voorafgaande kennisgeving zult ontvangen. (Kopers van ons bedrijf)
 

N.v.t.

Afhankelijk van de aanbieding, ontvangen we mogelijk persoonlijke gegevens via applicaties en advertenties van derden.

 * Houd er rekening mee dat bepaalde persoonlijke gegevens die je via de Spotify-service deelt openbaar zijn voor zowel gebruikers als niet-gebruikers, waaronder je gebruikersnaam, profielfoto, de personen die je volgt en die jou volgen, je onlangs afgespeelde artiesten en je openbare playlists. Raadpleeg paragraaf 5 van ons Privacybeleid voor meer informatie.

** De verwerking van dit soort persoonlijke gegevens is afhankelijk van je Spotify- en apparaatinstellingen, en van je actieve deelname aan bijvoorbeeld wedstrijden of enquêtes.

*** 'Gepseudonimiseerd' betekent dat we informatie verstrekken op een manier die niet aan specifieke Spotify-gebruikers kan worden toegeschreven zonder de aanvullende informatie die we niet aan andere partijen verstrekken.

Grensoverschrijdende overdrachten 

Zoals hierboven is beschreven, deelt Spotify mogelijk persoonlijke gegevens wereldwijd met Spotify Group-bedrijven, onze dienstverleners en partners, etc. Wanneer persoonlijke gegevens worden overgedragen vanuit de Europese Economische Ruimte (EER), zorgen we ervoor dat deze overdracht wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming- en privacy, en dat er, afgezien van technische en organisatorische maatregelen, met name passende waarborgen zijn getroffen, zoals door de EU-commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen. 

Criteria voor het bewaren van persoonlijke gegevens 

We bewaren je persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is om je de Spotify-service te kunnen bieden en voor legitieme en essentiële zakelijke doeleinden, zoals het handhaven van de prestaties van de Spotify-service, het nemen van datagestuurde zakelijke beslissingen over nieuwe functies en aanbiedingen, het naleven van onze wettelijke verplichtingen en het oplossen van geschillen. Criteria die de lengte van bewaartermijnen bepalen, zijn onder meer:

 • Er gelden standaard bewaartermijnen om gegevensminimalisering te stimuleren.
  Persoonlijke gegevens worden in onze interne systemen standaard gedurende korte tijd opgeslagen (90 dagen), tenzij er een legitieme zakelijke reden is om deze bewaartermijn te verlengen.
 • Moeten we gegevens bewaren om klanten de service te kunnen verlenen die ze van ons verwachten? 
  Persoonlijke gegevens worden gedurende een toepasselijke periode bewaard om onze klanten na verloop van tijd een op maat gemaakte service te kunnen bieden.  We bewaren je streaminggeschiedenis normaliter gedurende de levensduur van een account om bijvoorbeeld retrospectieve informatie te verstrekken die klanten leuk vinden, zoals Jouw Retro Zomerhits en eindejaarslijsten, evenals gepersonaliseerde aanbevelingen op basis van huidige luistergewoonten.
 • Kunnen klanten hun gegevens zelf bijwerken of verwijderen? 
  Daar waar klanten hun persoonlijke gegevens zelf kunnen zien en bijwerken, bewaren we deze informatie zolang de klant dat wil.  Het e-mailadres en andere gegevens van je Spotify-profiel worden bijvoorbeeld net zolang bewaard, totdat je deze informatie zelf verandert.
 • Is Spotify onderworpen aan enige wettelijke of contractuele verplichting om gegevens te bewaren of te verwijderen?
  Voorbeelden hiervan zijn verplichte regelgevingen inzake gegevensbewaring in het toepasselijke rechtsgebied, bevelen van de overheid om gegevens te bewaren die relevant zijn voor een onderzoek of gegevens die worden bewaard met het oog op een procesvoering. Omgekeerd zullen we illegale inhoud verwijderen als we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Jouw rechten

In overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming kun je bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot de verwerking van je persoonlijke gegevens. Deze aan jou verleende rechten zijn krachtens en voor zover beperkt door de toepasselijke wetgeving:

 • Recht van toegang: het recht om geïnformeerd te worden over en toegang te vragen tot de persoonlijke gegevens die wij over jou verwerken;
 • Recht op rectificatie: het recht om ons te verzoeken je persoonlijke gegevens te wijzigen of bij te werken wanneer deze onnauwkeurig of onvolledig zijn;
 • Recht op verwijdering: het recht om te verzoeken dat wij je persoonlijke gegevens verwijderen;
 • Recht op beperking: het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van je persoonlijke gegevens of een deel daarvan tijdelijk of permanent stopzetten;
 • Recht van bezwaar:
  • het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonlijke gegevens door ons op grond van jouw specifieke situatie;
  • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden;
 • Het recht op overdraagbaarheid van gegevens, dat wil zeggen het recht om een kopie van je persoonlijke gegevens in elektronische vorm aan te vragen en het recht om die persoonlijke gegevens over te dragen voor het gebruik van de dienst van de andere partij

Als je je zorgen maakt over de verwerking van je persoonlijke gegevens, hopen we dat we samen tot een oplossing kunnen komen. Je hebt echter ook het recht om contact op te nemen met en een klacht in te dienen bij de Zweedse Autoriteit voor gegevensbescherming (Datainspektionen) of je plaatselijke Autoriteit voor gegevensbescherming.

Meer informatie over je hierboven beschreven rechten en de controlemaatregelen met betrekking tot deze rechten die we alle gebruikers van Spotify aanbieden, kun je vinden in het gedeelte Jouw Rechten in het Privacycentrum. Als je vragen hebt over je privacy, je rechten of hoe je die kunt uitoefenen, verwijzen we je naar paragraaf 3 van ons Privacybeleid of naar onze functionaris voor gegevensbescherming, met wie je contact op kunt nemen via het contactformulier in het Privacycentrum.

Geautomatiseerde besluitvorming

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen een beslissing die uitsluitend is genomen op basis van geautomatiseerde besluitvorming zoals profilering, waarbij deze beslissing enige juridische gevolgen voor je heeft of een vergelijkbare aanzienlijke impact veroorzaakt. Echter, Spotify maakt in de Spotify-service geen gebruik van dergelijke geautomatiseerde besluitvorming.

Een kopie opvragen van je persoonlijke gegevens

Met de tool Je gegevens downloaden in het gedeelte Privacyinstellingen van je accountpagina kun je je meest relevante persoonlijke gegevens downloaden. De download bevat een kopie van de volgende gegevens (indien van toepassing):

 • Playlists
 • Zoekopdrachten
 • Streaminggeschiedenis van het afgelopen jaar
 • Een lijst met items die zijn opgeslagen in je bibliotheek
 • Het aantal volgers dat je hebt en het aantal accounts dat je volgt
 • Betaal- en abonnementsgegevens
 • Gebruikersgegevens
 • Inferenties
 • Spraakinvoer
 • Podcast-interactiviteit 
 • Gegevens Family-abonnement
 • Gegevens Spotify for Artists

Naast de gegevens die beschikbaar zijn in de tool Je gegevens downloaden, kun je afzonderlijk het volgende aanvragen:

 • Technische logboekinformatie die we over je account hebben verzameld om de Spotify-service te kunnen leveren en problemen te kunnen oplossen
 • Uitgebreide streaminggeschiedenis gedurende de levensduur van je account

Als je een kopie van je persoonlijke gegevens hebt aangevraagd via de tool Je gegevens downloaden of via ons ondersteuningsteam, ontvang je (binnenkort) een e-mail om je te laten weten dat de gegevens klaar zijn om te downloaden.

Zie Inzicht in mijn gegevens voor meer informatie over de bovenstaande gegevenscategorieën. Neem contact op met onze klantenondersteuning als je ook graag technische logboekinformatie of je uitgebreide streaminggeschiedenis wilt ontvangen, of als je vragen hebt over je persoonlijke gegevens. Ook in Rechten voor gegevens en privacyinstellingen vind je meer informatie.

Voor het laatst bijgewerkt op: 29 oktober, 2021

Was dit artikel nuttig?